20231023 Monday. 

Working on touch ups and washing glasses and other dusty areas. Will be interresting to see if there will be less dust with  a ceiling and floor without “cracks”.  37.6˚C

Arbetar med  finliret och tvättar porslin och glas mm, och andra dammiga områden och saker. Ska bli intressant att se om det blir mindre damm med innertak och golv utan “sprickor”. 37.6˚C

Spring time, yay or…

Haven’t written in a while. Mainly due to dvtpeabcee / blood clots whatever and it made me very tired and still having to work and also got stuck on stupid stupid Youtube which is really ghastly. I know I was stuck on it for a while in Greece but hopefully now I can skip it. Probably got stuck on it  because I was so tired. Tired because of body getting used to med’s and stuff. 

A bit psychological too probably. M has been great all the time but still he has also had his bout of shit mainly with his knee but it’s much better now. 

Anyway i’ll skip all of that and start over. Skipping the little vaca we did when I got my PE for a second time because of all the floods we encountered and the detours we had to make sitting in the ute all day long. Oh well. That was a year ago and now is now.

Time for drought and fires again. When will we get to do all the stuff we want? Like making paths through the bush and sofas along the way aso. Anyway. Just starting over again.

So what’s new? We are almost done with the main building. We have worked on fixing the living room. It’s yellow and white and bright and beautiful. We added a ceiling so we hope it will save some burning of the wood next cold season. We are working on frames of one door and one door way. Also putting stuff back in their places after having stuffed most on the veranda and the office room. Also in anticipation of the fires we have worked raking the close garden. Also we have sown seeds because we must not forget the veggies even if there is a drought. You never know how things will work out.

Today we had windy and 39 ˚C. Our trees are not happy. We are glad we got some Kumquat squash at least. Hopefully enough for the following year.

New machinery is a food slicing device. Baked today and cut slices with it. Came out wonderful! Cut ham before and slices came out perfect! Happy about that.

The End.

Har inte skrivit på ett tag. Främst på grund av dvtpeabcee / blodproppar jaja.. och det gjorde mig väldigt trött och fortfarande jobba och fastnade även på dumma dumma Youtube vilket är riktigt dumt. Jag vet att jag fastnade för det ett tag i Grekland men förhoppningsvis kan jag hoppa över det nu. Fastnade nog för att jag var så trött. Trött på grund av att kroppen vänjer sig vid mediciner och sån’t. 

Lite psykologiskt också förmodligen. M har varit jättego’ hela tiden men han har också haft sin skit främst med knäet men det är mycket bättre nu.

Hur som helst, jag hoppar över allt detta och börjar om. Hoppar över den lilla semestern vi gjorde när jag fick min blodpropp i lungan för andra gången på grund av alla översvämningar vi stötte på och de omvägar vi var tvungna att göra när vi satt i bilen hela dagarna. Jaja. 

Det var ett år sedan men nu är nu.

Dags för torka och bränder igen. När ska vi få göra allt vi ville? Som att göra stigar genom bushen och soffor längs stigarna med övernattningsställen. I alla fall. 

Bara att börja om igen.

Så vad är nytt? Vi är nästan klara med huvudbyggnaden. Vi har jobbat med att fixa vardagsrummet. Det är gult och vitt och ljust och vackert. Vi har lagt till ett innertak så vi hoppas att det kommer att spara lite förbränning av veden nästa kalla årstid. Vi arbetar med ramar av en dörr och en dörrhåla. Sätter även tillbaka grejer på sina platser efter att ha stoppat det mesta på verandan och kontorsrummet. 

Även i väntan på bränderna har vi arbetat med att kratta den nära trädgården. Vi har också sått frön eftersom vi inte får glömma grönsakerna även om det är torka. Man vet aldrig hur saker och ting kommer att utveckla sig.

Idag hade vi blåsigt och 39 ˚C. Våra träd är inte glada. Vi är glada att vi åtminstone fick lite Kumquatsaft. Förhoppningsvis räcker det nästa år.

Nya maskiner är en matskivare. Bakade idag och skar upp brödet. Blev jättebra! Skar skinka innan och skivorna blev perfekta! Glad för det.

Slut.