Raised garden bed

So we built a raised garden bed out of stuff lying around. Corrugated roof sheets, timber and a dead tree from the fires we cut up and put on the bottom.

Then we took lots of soil from a pile the former owners had gathered and filled it together with grass, compost and compost we bought from Bunnings.

Add potatoes in one quarter to see if we could get anything growing and we did! Well we have not seen any potatoes yet but the plants are growing at least. Next we will sow capsicum, strawberries and maybe something else.

Så vi byggde en upphöjd trädgårdssäng av material som låg på tomten. Korrugerade takplåtar, virke som låg under taket på kullen, ett dött träd från bränderna som vi sågade upp och la på botten.

Sedan tog vi massor av jord från en hög de tidigare ägarna hade samlat ihop i hagen och fyllde på tillsammans med gräs, kompost och kompost jord som vi köpt från Bunnings.

Sättpotatis på en fjärdedel av sängen för att se om vi kunde få något att växa och det gjorde det! Nåväl vi har inte sett någon potatis än men plantorna växer i alla fall. Härnäst ska vi så paprika, jordgubbar och kanske något annat.

Första inlägget 2023

One of the three surviving banana trees has an offspring! Yippee! One of the three twigs from the fig tree I planted has survived and now has 5 figs ripening. Bought a rhubarb plant and planted in a pot on the porch. In the middle of the night I heard the possum pattering on the roof, ran up and turned on the porch light and moved the pots (which are on a tray on a rolling thing) and hoped for the best! This possum didn’t shy away from the light and ate all but one of the leaves on the rhubarb. Now they are netted. One of my pot macadamias has died. I’m hoping it will send something up from the roots but I’m probably hoping in vain.

Made a list of our so-called backyard birds but need to adjust it a bit.

Ett av de tre överlevande bananträden har en avkomma! hurra! En av de tre kvistarna från fikonträdet jag planterat har överlevt och har nu 5 fikon som mognar. Köpte en rabarberplanta och planterade i en kruka på verandan. Mitt i natten hörde jag att possumen smattrade i taket, sprang upp och tände verandalampan och flyttade på krukorna (som står på en bricka på en rullande sak) och hoppades på det bästa! Den här possumen drog sig inte för ljuset och åt alla utom ett av bladen på rabarbern. Nu är de nätade. En av mina kruka macadamias har dött. Jag hoppas att det kommer att skicka upp något från rötterna men jag hoppas nog förgäves.

Gjorde en lista på våra så kallade bakgårdsfåglar men behöver justera den lite.