Kemp dAy

Kemp day. Got everything done and home without hitches. On the way in we met a guy who was waiting for a digger and we waited with him so as not to meet the big guy on the tiny, winding road. He said he was going to dig up a dam or if it was the creek at Dale’s. Did not really get it. On the way home  he was digging in Shane’s little dam so we settled. But at the crossing we saw the creek was aaaall clay brown!!!!!!!! Very upsetting. What now?? How much water do we have left in the tank? Will this go on? Gotta go up and check closer!!!!!!!!!!! It had rained until Shane’s property and after it was dry. How irritating is that?!

Australia Day

Ingen stor fest på Australiens dag för oss. Vi bestämmer oss för att göra lite BBQ på kvällen. Vi hade en fin bit nötkött, gjorde våra egna pommes frites och en sås gjord av puffballsvamp som vi plockade förra veckan. Vi hade också våra hemodlade majskolvar. Allt mycket, välsmakande.

På morgonen sådde vi chilipeppar och jalapeñopeppar, där det redan växer chili och jalapeño. På grund av torkan så klarade sig inte mycket av det vi sådde så att vi beslutade att bara lägga till nu när vi har några trevliga regn. Såde också mer vårlök.

Vi slipade delar av färg och obehandlat trä i prep för att måla lite mer i blivande sovrummet / tidigare kontor / gästrum. Rummet ser redan väldigt inbjudande ut och lite kungligt.

Sedan började det regna och vi satte oss ner för att knäcka några makadamnötter. Vi fick inte många i år och hälften av dem är infekterade med små larver så huset är mer eller mindre fullt av små små nattfjärilar. Svårt att hitta vad det är för sort. Kanske macadamia borer men, men. Nu vet vi var de kom ifrån, haha.

No big celebration on Australia Day for us. We decide to do a little BBQ in the evening. We had a nice piece of beef, made our own french fries and a sauce made from puffball mushrooms that we picked last week. We also had our home grown corn cobs. All very, very tasty.

In the morning we sowed chilli peppers and jalapeño peppers where there is already growing chilli and jalapeño. Due to the drought not much of what we sowed made it through so we decided to just add on now that we have some nice rains. Also sowed more spring onion.

We sanded parts of paint and untreated wood in prep for painting some more in the bedroom to be / former office / guestroom. The room is already looking very inviting and a bit royal even.

Then it started to rain and we sat down to crack a few macadamias. We did not get many this year and half of them are infested with a tiny moth larvae so the house is more or less infested with a tiny moth. Now we now where they came from, haha.

A bit of diary

Efter några dagars regn har allt grönt växt med rasande fart. Man kan knappt se att det har brunnit på gården. Vi hade inget riktigt het eld men ändå. I landet har både grönsaker och ogräs tagit fart. Började ogräsrensa. Massor at portlak hade tagit fart så vi lät lite växa kvar som grönsak. M fortsatte att såga ner liguster-ogräs-träden nere i lilla hagen men för hundrade gången blev motorsågskedjan lös. Något är fel, kedjan är ju ny!

Bakade tranbärsmuffins på eftermiddagen och käkade popkorn och kollade hyrfilm (från bibblan).

Nattlivet kommer så smått tillbaka. Pungråttan har käkat upp alla jordgubbsbladen IGEN! En jättespindel – huntsman – satt på utsidan av fönstret. Plötsligt satt en stor groda lite ovanför den. Senare var båda borta! Daggen är tillbaka och dagarna är väldigt fuktiga. Man svettas bara av att sitta! Trots den nyinförskaffade luftkonditioneringsapparaten.

I södern fortsätter eldarna.

Weeded and harvested, lots of purslane – gotta try this weed in food – worked in the little paddock and at the bottom of the lower citrus – chain on Bonnie is just stretching all the time – what’s wrong, baked cranberry muffins, no rain but a lot of thunder.and very humid and warm. 

Nightlife is easing back. Big huntsman on outside of window in the middle of the night – big frog smack dab on the window – dissapearing act : both gone later in the night! Dew in grass, humid and warm nights and days.

Happy New Year 2020

Gott nytt år!

De två eller tre senaste månaderna har varit riktigt skit och är mer oskärpa så jag kommer inte att skriva om dem här.

Just nu har vi börjat rensa upp. Det som brände på vår mark har redan börjat spira. Vi strävar efter att rensa speciellt privets. De är en olägenhet och ett slöseri. Fåglarna kommer att äta dem och de kommer rakt igenom osmält som är så sorgligt.

Senaste nyheterna är att vi luktade något fel och hittade en av “våra” goannor som försökte dölja en eventuell slaktkropp när den såg oss. Det måste vara vår bosatta mamma. Åtminstone kom barnet bort och vi försöker lämna mat åt det. Ibland kommer det upp och stannar på vår veranda och ibland sover det vid bäcken, precis som mamma gjorde. Nej, hon dog inte i elden. Hennes päls brändes inte som vi kunde se.

Det verkar som om de flesta av våra bosatta djur har gjort det och det är en lättnad.

Grannar över bäcken som alltid matar ett överflöd av wallabies och pademelons sa att de också alla gjorde det och bara en possum hade några brända tassar.

Vi har inte sniferat någonting dött utom mamman hittills.

Under våra 5 år här har fyra wallabies dött på grund av antingen räven eller naturlig död. De dog under två år så inte på grund av torka heller. Men nu blir det svårt så vi får se.

Vår vackra Fatso dog också förra året och fick aldrig uppfostra Pluto rätt men Pluto är fortfarande kvar och kan höras av slutet skällande i hans skratt. (Skratta Kookaburras)

På vägen ser någon inte efter sina kor och 4 har dött av hunger. Detta är inte en fattig person och kan mycket väl köpa foder.

Vår dal har varit mycket fotunate! Vi och ytterligare 4 hus bor precis i slutet av dalen men vi har fortfarande gjort det !! Denna eld har lärt oss så mycket.

Och visade oss vad våra grannar är värda också! Tråkigt att säga i vissa fall.

Vi kanske inte har sett slutet ännu men låter det hoppas.

———

Happy New Year!

The two or three last months have been really crappy and are more of a blur so I will not write about them here. 

Right now we have started to clear up. What got burned on our lands have already started to sprout. We aim to clear specially the privets. They are a nuisance and a waste. The birds will eat them and they come straight through undigested which is so sad.

Latest news is that we smelled something foul and found one of “our” goannas trying to hide a possum carcass when it saw us. It must be our resident mother possum. At least the kid got away and we try and leave food out for it. Sometimes it comes up and stays on our veranda and sometimes it sleeps in the creek shed, just like mommy did. No she did not die in the fire. Her pelt was not burned as we could see. 

It seems like most of our resident animals have made it through and that is a relief. 

Neighbours across the creek who always feed an abundance of wallabies and pademelons said their’s also all made it and only one possum had some burned paws.

We have not sniffed anything dead except the mommy so far. 

Over our 5 years here 4 wallabies have died due to either the fox or natural death. They died during 2 years so not because of the drought either. But now it is getting dire so we will see. 

Our beautiful Fatso also died last year and never got to bring up Pluto right but Pluto is still around and can be heard by the ending barking in his laugh. (Laughing Kookaburras)

Down the road someone is not looking after their cows and 4 have died from hunger. This is not a poor person and could very well buy fodder.

Our valley has been very fotunate! We and 4 more houses live just at the end of the valley but we have still all made it !! This fire has tought us so much. And shown us what our neighbours are worth too! Sad to say in some cases.

We might not have seen the end yet but lets hope so.