The composts

Vi har 4 komposter. Vi kallar dem ettan tvåan osv.

Composts 1, 2, 3 & 4

Här är alla fyra.  Ettan, tvåan, trean och fyran.

Nummer ett är den som vi använder till vardags. Där hamnar köksavfallet. Vi varvar med aska, ko-bajs mm.

Compost 1 is working
Nummer två är rensningshögen. Där hamnar smågrenar och allt möjligt när vi rensar upp ett nytt område.

Comp. 2 & 3 for clearing
Nummer tre är också en hög där allting hamnar. Det kan bli mycket. Långa klängväxter och stenar och bitar av metall som man inte ser eftersom det handlar om att rensa upp. Efter några regn och varmt väder faller högarna ihop.

Comp. 2 & 3 for clearing

Ibland lägger vi små träd där som får ligga tills löven faller av.
Nummer fyra är som nummer ett men  ligger i vila just nu. Den är varvad och perfekt och ligger och myser. Vi har vänt på den och det var då vi plockade ur en massa jättelarver.

Comp. 4 is resting

Vår jord är mest lerjord och behöver blandas upp med kompost och sand för att bli lite luckrare.

Raking out and sifting through compost no. 2

I botten på rensningskomposterna har det blivit jättefin kompostjord.

This is what you can find on your lot when just clearing

Vi måste gå igenom den med finkammen för att ta bort stenar och skräp.

Mower on mulchingSedan kör vi över alltihop med gräsklipparen som då är inställd på finhack – mulch.

Mulch in the wheelbarrowSen iväg ner till sandhögen och lite gammalt torrt gräsklipp.

Mulch, soil, sand and dry grass

Blanda.

Mulch to be mixed with dry grass and sand

Här är planerna på grönsakslanden.

4 vegie patches

Dela ut blandningen på de olika rutorna och sedan blanda ner.

Then portioned out like the sand piles here

Nästa frösådd kommer att ge fin utdelning hoppas vi.

Leaches / iglar

Yup, leaches. They come in a lot of sizes. Some are tiny tiny. You cannot feel them. They suck your blood and it feels like nothing. So now and then you have to check your body. You go out aty night and pee. There is dew. Boom you´ve got a leach crawling up your leg:

Tiny leach – Version 2

 

Tiny leach

Maten

Mat, Food

DSC00347

Denna bild är tagen en dag innan vi åker och handlar mat.

Frysen är praktiskt taget tom, vilket är bra i det här fallet eftersom vi var tvungna att fylla den med hackad Gul Guava. Vi har slut på socker så vi måste frysa Guavan tills vi har köpt mer socker.

This is the day before we go food shopping.

The freezer is practically empty, which is good in this case since we needed to fill it with chopped up Yellow Guava.

We ran out of sugar so we have to freeze the Guavas until we have bought some more sugar.

DSC00353

 

 

Detta är kylskåpet innan vi fyllt det med 3 veckors livsmedel som behöver vara i kylskåpet.

Vi har också kryddor och pasta, ris osv i en plastbunke med lock.

This is the fridge before we fill it with 3 weeks of food that needs to go in the fridge.

We also have condiments and pasta, rice a.s.o. that we have in plastic lided tubs.

Beroende på vilken tid vi kommer hem och hur trötta vi är registrerar vi antingen maten samma kväll eller nästa dag på datorn. Vi skriver dit sista användningsdagen och vad det är och hur många måltider det borde bli. Sen lagar vi till, äter och fryser maten enligt det.

Depending on at what time we get home and how tired we are we either register perishable food on the computer, the same evening or the next day. We note the expiration date, what it is and how many meals it should render. Then we eat and process the food accordingly.

DSC00354

Fullt kylskåp.   Full refrigerator.

När vi handlar försöker vi lista ut hur många måltider en bit kött kommer att utgöra. En fläskstek kan ge 4 – 5 måltider t.ex. Om vi kan få ihop till 15 måltider är det bra. Vi har också scones, pannkakor, varma smörgåsar, pumpasoppa och andra köttlösa rätter på dagordningen.

Vi har vanligtvis cirka 4 dagars mat kvar när vi går och handlar.

Det är bra eftersom vi kan ha en översvämning eller något annat naturhinder på gång.

When in the store shopping we try to figure out how many meals a piece of meat will make. A pork leg steak will be about 4 –5 meals. If we can buy 15 meals in meat it is good. We also have scones, pancakes, hot sandwiches, pumpkin soup and other meatless food on the agenda.

We usually have about 4 days food left when we go shopping.

That is good since we might have a flooding or some other nature thing going.

Vi lagar en massa grytor. Man kan variera en gryta på många sätt. Om vi tar kött för 2 personer, ca 100 gram vardera, blir det ofta mat för 4 eller 6 personer. Så en lunch / middag kan generera 3 luncher / kvällsmåltider. Maten multipliceras. Vi försöker också att göra klyftpotatis i gasugn, men det har inte lyckats väl. Snart kommer vi att prova vår egen pizza.

På senare tid vi försöker göra ett par måltider från kokböcker men eftersom vi köper billiga grejer eller använder vad som växer i trädgården så får fantasin råda. Det visar sig rutinmässigt att bli mycket aptitretande.

Idag har vi gjort linser med indiska kryddor. Supergott.

We cook a lot of stews. You can vary a stew in many ways. If you take meat for 2 people, that is ca 100 grammes each, it usually ends up being food for 4 or 6 people. So 1 lunch/dinner generates 3. The food is proliferating. We also dabble in trying to make potato wedges in the gas oven but it has not panned out well. Soon we shall try out our own pizza. Lately we try to make a couple of meals from cookbooks but since we buy the cheap stuff or use what grows in the garden we mostly use our imagination. It routinely turns out very very appetizing.

Today we made lentils in an Indie fashion – so good.

Händelsevis vi kan ha bara popcorn och vin / te till kvällsmat.

Happenstance we may have only popcorn and wine/tea for din.

Gardening chores

Ingen översättning. Prova google översättning. Lycka till.

Got the mower back. But then it rained and rained and the grass never dried up but it grew and grew and so did the weeds. Now it has been dry a couple of days so we have started raking fallen leaves and mowing. Doing some clearing too. A piece of corrugated roofing was fastened to one of the fences. Why? Who knows. We have stopped asking why.  We are just glad there are some fruit trees. Took off another piece of metal stuff. A bit of squared fencing was tied onto the ordinary fence by the grapes. Starting to look nice again.

So there were no Lilly Pilly this year. A handful. But after we took down the giagantic Liquid Ambar that kept the house moist and in shade and shaded a lot of trees so who knew what they were, They have come out and shown their face. One is an orange tree, one is a Banksia, now with 9 flowers in different stages, one is a Yellow guava!, one looks like a white Lilly Pilly but has not ripened. We have of course fed them also but sunshine is very important.

Well we have a l o t of yellow guavas this year. They will end up as jelly and cordial. We ran out of sugar so the freezer is full of chopped up guavas now.

The new nutseason has started and we are picking some nuts every day. The Pecans are a bit bigger than last year. We have fed it a bit more this year so we´ll se next year if it was right. The Kumquats are coming nicely allthough we have not done anything for them. The big citrus grove is still on the to do list. The lemons are ripening but the rest have some time to go.

So the toilet has had to wait a bi. But we will get that done soon. We had to build a rickety temporary shower meanwhile. The creek has become too cold.

Autumn has set in. Time to chop wood too. There is always a lot of things to do.

Raking on the agenda

Should be ok w translate.

Krattade halva närmaste trädgården.

Lät trädgårdsslangen bestämma gränsen.

Mick klippte gräset övre delen som vi använder utanför grinden.

Vi plockar lite nya nötter varje dag nu. Pecannötterna är lite större än förra året. Jag matade dem med gräsklipp. Få sen nästa år då jag denna gång matat dem med både kompost och komocka.

Vi har börjat skriva ihop lite historia om vårt hus.

Kylen och frysen börjar tömmas på mat. Frysen börjar fyllas av gul Guava. Vi har slut på sockret. Dags att handla snart.

Tuesday

Decided that the mice come into the bedroom under the door. We rose the threshold. Did some more spackling and did some sanding on the old filler. Two more mice in the morning.

Today we made deep fried squash. One of our own and one store bought. For snack we had Blueberries from Greg and Donna´s Blueberry Grove.

The sun sets behind the mountains a bit before 4 pm. Then it gets a bit colder but it does not get dark until 6 -ish.

20160502 Monday. Woke up. No mice. Great. We have covered the corner along the wall in the bedroom toward the little veranda. We suspect some mice come in that way. We can hear them crawl there and not get in. We can almost hear them swear too. Brekkie and internet. Checked up how to make Guava cordial. Did the dishes. Mick cut up and cooked Guava cordial but with less sugar than suggested. It came out still slightly sweet. Made rice with Thai prawn sauce for lunch. Very good. Raked and weeded the square with patch no 1. Mick has taken down the fence that was around it on the inside of the garden. Put all the weeds on a part where we are trying to even out the ground. It´s very own compost sort of. Harvested two fat yellow squashes, the third one rotted before it grew. But the Coriander/Cilantro The temporary shower we have built stood the rain and we noted that it is probably better to have a roof over the little burners chimney so we built one and also rose the battery a bit above the floor and gave it a roof too. The whole floor of the veranda i leaning in all direction so … We also spackled inside the new bathroom with wood filler. Carried up the floor fibro sheets to dry off on the veranda from the rain. We now have a shower now and then. Good showers not just some teasing drops. Mick picked a pocket full of pecan nuts! They are a bit bigger than last year. I have given them grass cuttings around the root area. A couple of days ago I gave them good compost. Next time it´s time to feed them I hope to be able to give them some good concoction. Yesterday I doled out a very good nourishing soup to the citruses: cow dung, coffee grinds, compost, grass cuttings all diluted with some water. We only have creek water so no man maid components. We thawed some chicken with Brie we made another day and had with rice and broccoli. Yum! Had a a communal shower to see if we could both fit in it and we did. It´ll be great when the permanent shower is done. Sat down to watch some borrowed stuff from the library and bam! Mouse trap in bedroom went. Out with it. Then after a little while another sound and mouse trap in the kitchen went off. Out with it and whoa the first mouse was already gone. Kooka is getting fat. Starting to call it Fatso. A cuppa´and some Sultanas to end the day.

 

20160502 måndag. Vaknade. Inga möss. Bra. Vi har täckt hörnet i sovrummet längs väggen mot den lilla verandan. Vi misstänker att vissa möss kommer in på det sättet. Vi kan höra dem krypa där och inte komma in. Vi kan nästan höra dem svära också. Frukka och internet. Kollade upp hur man gör Guava saft. Diskade. Mick skar upp och gjorde Guava saft men med mindre socker än vad det stod i receptet. Den blev fortfarande något söt. Gjorde ris med thailändsk räksås till lunch. Väldigt gott. Rakade och rensade rutan med grönsaksland nr. 1. Mick har tagit ner stängslet som var runt den på insidan av trädgården. Satt alla ogräs på en del där vi försöker att jämna ut marken. Försöker bilda den av kompost liksom. Den tillfälliga duschen som vi har byggt stod regnet under natten och vi noterade att det förmodligen är bättre att ha ett tak över den lilla brännarskorstenen så vi byggde en och även höjde batteriet en bit ovanför golvet och gav den ett tak. Hela verandans golv i lutar i alla riktningar så … Vi spacklade inne i nya badrummet. Lyfte upp golvfibroskivan för att torka på verandan från regnet. Vi har nu en skur då och då. Bra skurar inte bara några retsamma droppar. Mick plockade en ficka full av pekannötter! De är lite större än förra året. Jag har gett dem gräsklipp runt rotområdet. För ett par dagar sedan jag gav dem bra kompost. Nästa gång det är dags att mata dem hoppas jag kunna ge dem en bra blandning. I går delade jag ut en mycket bra närande soppa till citrusträden: kokacka, kaffesump, kompost, gräsklipp allt utspätt med lite vatten. Vi har bara bäckvatten. Vi tinade en kyckling med Brie vi gjort en annan dag och hade med ris och broccoli. Yum! Hade en en gemensam dusch för att se om vi båda kunde få plats i duschen och vi gjorde. Det blir bra när den permanenta duschen är klar. Satte oss ner för att titta på några lånade dvd från biblioteket och bam! Musfällan i sovrummet gick. Ut med den. Sedan efter ett tag ett annat ljud och musfällan i köket gick. Ut med det och oj den första musen var redan borta. Kookan blir fet. Börjar att kalla det Tjockis. En kopp te och några sultanarussin fick avsluta dagen.