Tag Archives: food

Spring is here again 2018!

En sväng runt trädgården då:

Snowbells (Leucojum) blommar på sista versen,

Loquat’en bär frukt,

trädgården behöver verkligen krattas – vinterlöven har fallit. Mullbären är först med nya blad bland de vinterfällande träden. Det är verkligen vår i luften.

Mick har hittat en sötpotatis som han står och sköljer.

Grönsakslanden är fulla med ogräs och inte många grönsaker har överlevt vintern. All kål, alla olika lökar och Mangold/chard ser fina ut. Sockerärtorna har växt enormt. Broccolin har rusat iväg och blommar med sina gula stänglar. Potatisen börjar komma igen, likaså jordgubbarna.

Avocadosarna som vi fiffat med i flera år är vissna och kommer nog inte att hämta sig.

Den inhemska grevillean vi planterade och som verkade så lovande ser ut såhär. Frågan är om den hämtar sig.

Pomelon däremot har klarat sig men bär ingen frukt iår.

Citroner, apelsiner och kumquat finns kvar. Vi har inte varit nere vid bäcken och kollat in Lillypilly’sarna som vi planterade före resan än. Men det mesta ser fint ut.

Vi har placerat en ny kompost nere vid grönsakssängarna nu så att vi kan slänga ogräs där direkt sen har vi planerat om bredden på raderna så att yttersta raden får mer plats. Där rinner ofta jorden ner i gången såpass att de stackars växterna inte har mycket plats kvar.

Vi har storhandlat i veckan trots förkylning och idag blev de storbak. Imorgon dags för stortvätt. Svalorna flyger runt och har tittat in i huset också. Två stycken hittade inte ut så vi fick hjälpa dem lite. Nu är det lördag och vi har tagit ledigt. Man får inte sätta igång för hårt så att man går på pumpen efter en lång semester där mest munnen haft träning – hahaha.

Experimentet med att förvara lime’n fungerade inte. Både bordsduken, handduken och bordet blev mögliga. Också en gammal gardin möglade ihop med några sötpotatisar vi svept om dem. Suck. Måste fixa en stuka till nästa vinter!

Vi skriver om semester en annan gång.

Worked on the outside of the house. Took off the guava nets. Made some homemade snickers but they did not turn out tasty. We have the fire going almost all day now! Some light rain today. The net bits in the patches seem to work. One pumpkin had fallen even though its stalk had not turned brown and dried. One more cucumber on the way.

The Satin Bowerbirds are flocking wintertime and settle where there is food. So we have put nets a bit haphazard all over the veggies. It seems to work. They come but leave right away.

The melon plant is dead, The sweet potatoes are ready but the leaves are wilting. The Bird of Paradise got the second flower. The Mulberries have lost their leaves. All citruses are coming along well. Winter is truly here .

Must gather Guava leaves for tea before they also turn brown and dry.

The two garbage cans we bought at Bunnings, One for recycling and one for trash worked out well.

All needed now is a good raking of the garden and some weeding.

No dig-garden

Swedish at the end.

First, we live in the sub-tropics with rain and dry season. Drought and flooding and sometimes years with in between. This is our 4:th year and we are still learning about our enviro´s.

Well we have now delved into the concept of the no digging garden. Maybe our beds are too big. But we do not have enough material to start a no dig garden for the size we use. We (Jen) is aiming for 8 beds one of which would be a small corn field. Maybe this one could be the first no dig starting it off with cane mulch or so. Anyway we do not have enough compost to start off a small bed or enough grass (much grass is used for the composting toilet) (compost mixed with grass for the fruit and nut trees). We will probably need another year or two to get there.  Also digging gives a quicker bed and vegs but o.k. also some weeds. We will never be rid of weeds. It is after all the bush and winds and birds and what not  comes through here. This is really a matter of much discussing. We have no close neighbours with compost or mulch to give away since it is cattle country and those few who are not into cattle have given up on growing their own vegetables, sadly enough.

We pick up cattle manure and mix in the compost pile but our last bout with manure we got hold of so much thanks to one of our cattle neighbours and totally forgot about letting it so called burn or sit so we mixed it in with the soil straight away. Big mistake. We ended up with a very bad weed. Luckily we have everything pretty much contained but now we have to keep an eye open for this little wretch for a long time. Read up on it on the internet and it actually started here in this greater area with imported cattle. Yuck!

I think though that we have inspired some neighbours to start up their vegetable growing again but then again we do not meet very often s we´ll see. Right now the no-dig approach is not an option but we will keep it in mind as we do with all different options on everything.

Right now we are fighting weed and grass everywhere since it grows like wild fire in the rains and the perfect for gardens weather we have now.

In Sweden it was quite easy to grow vegetables but here we have a whole new ball game. No winter resting time but also tree wise two no-grow seasons where you can prune your trees. Some want pruning in the frosty months and some in the dry crackling months. Some not at all.

Yeah, we keep all options open.

För det första bor vi i subtropikerna med regn och torr säsong. Torka och översvämning och ibland år med däremellan. Det här är vårt 4: e år och vi lär oss fortfarande om våra enviro’s.

Nåväl har vi nu grävt in i konceptet med gräsmattan. Kanske våra sängar är för stora. Men vi har inte tillräckligt med material för att starta en gräsmatta för den storlek vi använder. Vi (Jen) syftar till 8 bäddar, varav en skulle vara ett litet majsfält. Kanske kan den här vara den första gräsklipparen som börjar med det med sockerrör eller så. Hur som helst har vi inte tillräckligt med kompost för att starta en liten säng eller tillräckligt med gräs (mycket gräs används för komposteringstvätten) (kompost blandad med gräs för frukt- och nötter). Vi kommer nog att behöva ett år eller två för att komma dit. Även grävning ger en snabbare säng och grönt men o.k. även några ogräs. Vi kommer aldrig att bli av med ogräs. Det är trots allt busken och vinden och fåglarna och vad som inte kommer hit. Det här är verkligen en fråga om mycket diskussion. Vi har inga nära grannar med kompost eller mulch för att ge bort eftersom det är boskapsland och de få som inte är bosatta har givit upp att odla sina egna grönsaker, tyvärr nog.

Vi hämtar boskapsgödsel och blandar i kompostbunken men vår sista bock med gödsel fick vi så mycket tack till en av våra nötkreatur grannar och glömde helt att låta den så kallade bränna eller sitta så vi blandade den med marken rakt bort. Stort misstag. Vi hamnade med en mycket dålig ogräs. Lyckligtvis har vi allt så gott som möjligt men nu måste vi hålla koll på den här lilla wretchen länge. Läs upp på det på internet och det började faktiskt här i detta större område med importerade boskap. Usch!

Jag tror dock att vi har inspirerat några grannar att starta sin grönsaksodling igen men då möter vi inte så ofta vi ses. Just nu är det inte ett alternativ, men vi kommer att komma ihåg det som vi gör med alla olika alternativ på allt.

Just nu kämpar vi med gräs och gräs överallt eftersom det växer som vild eld i regnen och det perfekta för trädgårdsväder som vi har nu.

I Sverige var det ganska lätt att odla grönsaker men här har vi ett helt nytt bollspel. Ingen vinter vilotid men också trädvis två växande årstider där du kan beskära dina träd. Vissa vill beskära i frostiga månader och några i de torra knäckande månaderna. Några inte alls.

Ja, vi håller alla alternativ öppna.

Inspecting the gardens

 Börjar med Gardenian. Vi har två men den här var vi tvungna att kapa lite för den hade fått något som gjorde att den vissnade. Men se här kommer den igen med massor av knoppar – hurra! Starting off with the Gardenia. We have two. This one got something that made it dry and wilt so we had to drastically cut it down but here it comes again with lots of buds – yipee!

Här är Davidsons Plum. Förra året fick vi ingenting. I år ser den ut att blomma så vi hoppas på frukt i år. Det är en väldigt sur frukt som man kan göra endera sylt av eller koka till maten. Here is our Davidson´s Plum. Last year there was no yield from it but here are some flowers coming so we are hoping this year will be a good one. We made jam from it the first year but you should be able to cook it in a meal too.
 Here is  our Lomandra. We had two in the garden but we had to remove one due to its location in the middle of the path almost.  We have many  down by the creek. This might be Kerstin Peters favorite thing to eat. We have not cooked with it yet. Raw, it is a bit on the slimy side. Här är ena Lomandran, ett slags kaveldun. Man kan äta nederdelen av bladen och blomfröna kan bli mjöl. Vi har inte provat. Vi hade två men en växte i vägen för stigen till grinden så vi tog bort den. Det finns många fler nere vid bäcken.

 Mick vid vår Aloe. Den blommar snällt då och då. Sägs vara ett riktigt ogräs om man släpper ut den här i naturen. Here is Mick at our Aloe. If let loose it is allegedly a real weed. It blooms nicely now and then.

 Netted our grapes. First year we got nothing, Second year we got 2 dl juice and last year they all shrivelled. Hoping for a good harvest this year. Maybe even for some wine. Nätat druvorna. Första året fick vi inget. Andra året fick vi 2 dl jos och förra året fick vi inget utan de skrumpnade bort. I år hoppas vi på en fin skörd. Kanske tom till vin!

 Last year we found out that one of the trees was possibly an apple or pear tree but before the fruit ripened someone got before us (Mr. Possum!) This year we will put a net around them. They are few yet but with some TLC the tree might flourish. Förra året upptäckte vi att vi hade ett äppel eller päronträd. Det hade bara några kart men innan de hann mogna så åt någon dem (Herr Possum förmodligen). Iår ska vi sätta nät runt. De är inte många (5 st) men om vi sköter om trädet väl så kanske det blir fler nästa år.

 En av våra 3 jakarandor. Under blommar after rain lillies. Here is one of our 3  Jacaranda trees. Underneath are After Rain Lillies blooming.

From the right / från höger: Loquat, Avocado, Loquat, Grevillea, Midyimberry /bär och sist 2 poinsettias från Kalle och Maki.

Soon to be planted in the garden. Blir snart planterade i trädgården.

Fröhuset är igång igen. Vi har redan planterat ut purjolöken, tomaterna och kronärtskockorna. Nu har vi mest kryddörter kvar där . Lite mer sol kan behövas. The little seed house is used again. Most of the seeds now are herbs. We have already planted our artichokes, leek, tomatoes and more.

And now we have reached the vegetable beds. The vocabulary is still tricky to us. Beds or patches aso.  Och nu är vi framme vid trädgårdslanden. Heter det sängar eller land? Håhåjaja!

 Citrongräset har överlevt men bara precis. Hoppas att det tar sig. Lemon grass, barely made it over winter it seems. Hope it comes back.

 Here is our first vegie patch. We now call it 0 and we will soon have a flat patch of grass here. Left to fend for themselves (no we will relocate them) are some sweet potatoes, parsley, native ginger  russian garlic and ordinary garlic.

Patch 1. Looking good!

Patch 2. Coming along well!

Tredje och sista landet. Fint som snus. Där har vi fyra kronärtskockor som vi hoppas på! Beautiful and we have four Artichokes we are reckoning on.

Well as of now it all looks fine. Crossed fingers for the weather!

Håll tummarna

 

 

 

 

 

It must def be spring

Så nu är det vår. Först kom Welcome svalan och flög in i huset och runt omkring. Den blir trött rätt så fort så vi fångade den snart och släppte ut. Men igår kom Willy Wagtail och flög in. Den brukar inte flyga fel. Och den är en virtuos flygare som gör krumbukter i luften och var mycket svårare att fånga in. Vi tillverkade en jättestor håv till slut, av nät och vajrar som vi fäste på ett kvastskaft. Och ut kom den.

Nu är det bara fladdermössen som ska komma in sen är sommaren i sikte.

Det är ungarna vi talar om förstås!

Vi rensade lite i citruslunden och tog bort några Pittosporum och några Kumquatträd så att grapefruktträden ska få mer luft och sol. De ena av grannarna gillade verkligen kumquatfrukterna, man kan ju äta bara skalen och de är SÖTA! Så jag hade lovat några grenar som de kan få att rota sig. Vi tog några av träden som de sen kan ta smågrenar av och få att rota sig med hjälp at rotningsmedel, som de redan har, och körde iväg med dem. Lite snack på deras veranda och plötsligt sitter vi där med 12 ägg från deras hönor. “Vill ni ha en tupp?” Fast det ville vi inte just då. Tänkte inte på tuppen som mat just då utan som blivande pappa. Men vi ska inte ha några djur förrän nästa höst då vi förhoppningsvis har byggt lite hus mm åt dem.

Nu är det Guavaträden som måste räddas. Vad är det som äter löven. Det ena har fått alla nya löv avätna. Vi kan inte se några insekter eller larver och grenarna längst ut är för svaga för att Räven ska lyckas ta sig ut dit. Nätade det och nu väntar vi på vad som ska hända.

Annars är det torka igen. Har varit torrt ända sen i somras. Kom några eländiga regn i Juli men inget att hänga i gran. Vi vattnar och bäcken sjunker igen. Nya eldar i horisonten också men den närmaste är slocknad som skönt är.

Häromdagen har vi varit ihop (inte bott ihop, förlovade eller gifta) i 49 år. Ska det bli 50 månne?!

So now it’s spring. First came the welcome swallow and flew into the house and around. It gets tired right soon so we caught it soon and released. But yesterday, Willy Wagtail came in and flew in. It usually does not come inside. And it’s a virtuoso aviator who makes bumpers in the air and was much harder to catch. We finally made a huge catcher of netting and wire that we attached to a broom shaft. And it came out.

Now it’s only bats that will come in late, everything’s done!

These are the babies we speak of of course!

We cleared a little in the citrus grove and removed some pittosporum and some kumquat trees so that the grapefruit trees would have more air and sun. One of the neighbours really enjoyed the kumquats, you can only eat the peel and they are SWEET! So I promised some branches that they could get rooted. We took some of the trees that they can use. They already have rooting gel, and drove over to them. A little chat on their porch and suddenly we sit there with 12 eggs from their chooks. “Do you want a rooster?” Though we did not want one right then. Did not think of it as food just then but as a dad-to-be. But we will not have any animals until next autumn when we hopefully have built some houses for them.

Now it’s the Guava trees that have to be saved. What is it that eats the leaves? One has got all the new leaves eaten. We can not see any insects or larvae and the branches at the outermost are too weak for the possum to succeed in getting out on them. Netted it and now we are waiting for what’s going to happen.

Otherwise it’s drought again. Has been dry since last summer. Bring some miserable rain in July but nothing near enough. We water and the water brook drops again. New fires on the horizon also but the closest is extinguished as nice is.

The other day we have been together (not lived together, engaged or married) for 49 years. Will it be 50 months ?!

So what´s on the menu

This is dry reading and no pics. Only for hard core eaters.

So what´s on the menu? Lunch and dinner:

Hamburgers / Hot dogs

Chicken soup (don´t remember what was in it) / T-bone steak with potato and salad

Chicken soup same as yesterday / Lamb leg roast with oven vegs:parsnip, potato & yam

Franks mash & pepper fried onion / Pork sweet potato & salad

Greek salad with boiled egg (egg IN salad is not very tasty) / Pasta, ham & cheese fry super yum

Franks a la Stroganoff / Orange chicken according to a Greek recipe on the internet

Ham sandwich / Cup cakes & popcorn

Chicken wraps, lots of fresh vegs in here / Cabbage and sage soup a la Nigella (this was totally disgusting)

Made fish soup on leftover cabbage/sage soup which turned out even worse! First time Nigella maybe last time too / Mince sauce with capsicum & potato

Pasta with sauce on franks / mustard, cream, carrots & leek, home made salami pizza (super)

Hot cheese tomato sandwiches / Bienenstich cake

Waffles with homemade jellies & syrups and jams / Tuna wraps

Lamb lentil stew (stew made from back of lentil package and added lamb, Indian stuff) super tasty / Chips beer cake & tea

Chicken with sauce: ginger squash capsicum leek & coconut milk / popcorn & wine

Lunch: Pork slices, chilli pepper fried onions with Uluru stew made from celeriac, swede, carrot yum yum

Dinner: Swedish prawn sandwiches, cup cakes made with lime & raisin

Lunch: Fried fish, rice & sauce from peanut butter, coconut milk a bit of brown sugar & Garam Masala super yummy

Dinner: Lamb stew made on tomato sauce, rosemary & garlic and our own dried beans.

Lunch: Bits from the pork leg roast with a ready made sauce from the store, rice and a simple salad.

Dinner: Pasta with a mince stew on capsicum, leek & our own squash.

Yep not ready to live on our home-grown vegetables yet but we are learning and next step is to adjust the sowing so that all does not ripen at the same time.

Went shopping and since it was cold and windy we had lunch at the Liberty Café: fish and chips. We also had a lot of food still in the freezer so we did not have to buy so much this time.

Store bought baguette with cheese and ham, popcorn after.

Now we take care of all the newly bought fresh meat. Usually the mince has the shortest date so we make something out of mince and the make 100 gram patties and freeze them. But this time we decided to make meatballs instead of patties.

So for lunch mince mushroom sauce with pasta and a simple salad.

Evening we had pork chops with a cream sauce with tarragon, potatoes and home grown beans.

Lunch was frankfurters in hot dog buns. Then we baked saffron bread for our little midwinter celeb. The evening passed with tasting the saffron bread and having popcorn and grog. Oooooo.

Next day was time for a nice dinner of Salmon with homemade Gravlax sauce, potatoes gratin Dauphinois and meatballs. Then we put the rest of the meatballs in the freezer.

Saturday saw us eating chicken curry and rice for lunch and BBQ scotch fillet with our own grown fried cauliflower and the Dauphinois for dinner.

Sunday: Sausage & cabbage soup / popcorn & wine

Monday: Biscuits with jam & cheese / chicken a l´orange with rice and corn.

Tuesday: Pumpkin soup & biscuits. The pumpkin soup is really butternut squash soup. Evening we made goulash on round steak and it came out to 4 meals so we froze 3 meals for the future.

Hamburgers / Lamb with potato mash made from potato & home grown swede root.

And the last day of the month we had leftover salmon from the Midwinter celeb. We made salmon sandwiches on newly baked bread and for dinner we had bits of port which we cut up and fried with mushrooms and our own squash, the last squash in the patch! Rice with that.

Soo yummy food…. all except Nigellas cabbage stuff.

Maten

Mat, Food

DSC00347

Denna bild är tagen en dag innan vi åker och handlar mat.

Frysen är praktiskt taget tom, vilket är bra i det här fallet eftersom vi var tvungna att fylla den med hackad Gul Guava. Vi har slut på socker så vi måste frysa Guavan tills vi har köpt mer socker.

This is the day before we go food shopping.

The freezer is practically empty, which is good in this case since we needed to fill it with chopped up Yellow Guava.

We ran out of sugar so we have to freeze the Guavas until we have bought some more sugar.

DSC00353

 

 

Detta är kylskåpet innan vi fyllt det med 3 veckors livsmedel som behöver vara i kylskåpet.

Vi har också kryddor och pasta, ris osv i en plastbunke med lock.

This is the fridge before we fill it with 3 weeks of food that needs to go in the fridge.

We also have condiments and pasta, rice a.s.o. that we have in plastic lided tubs.

Beroende på vilken tid vi kommer hem och hur trötta vi är registrerar vi antingen maten samma kväll eller nästa dag på datorn. Vi skriver dit sista användningsdagen och vad det är och hur många måltider det borde bli. Sen lagar vi till, äter och fryser maten enligt det.

Depending on at what time we get home and how tired we are we either register perishable food on the computer, the same evening or the next day. We note the expiration date, what it is and how many meals it should render. Then we eat and process the food accordingly.

DSC00354

Fullt kylskåp.   Full refrigerator.

När vi handlar försöker vi lista ut hur många måltider en bit kött kommer att utgöra. En fläskstek kan ge 4 – 5 måltider t.ex. Om vi kan få ihop till 15 måltider är det bra. Vi har också scones, pannkakor, varma smörgåsar, pumpasoppa och andra köttlösa rätter på dagordningen.

Vi har vanligtvis cirka 4 dagars mat kvar när vi går och handlar.

Det är bra eftersom vi kan ha en översvämning eller något annat naturhinder på gång.

When in the store shopping we try to figure out how many meals a piece of meat will make. A pork leg steak will be about 4 –5 meals. If we can buy 15 meals in meat it is good. We also have scones, pancakes, hot sandwiches, pumpkin soup and other meatless food on the agenda.

We usually have about 4 days food left when we go shopping.

That is good since we might have a flooding or some other nature thing going.

Vi lagar en massa grytor. Man kan variera en gryta på många sätt. Om vi tar kött för 2 personer, ca 100 gram vardera, blir det ofta mat för 4 eller 6 personer. Så en lunch / middag kan generera 3 luncher / kvällsmåltider. Maten multipliceras. Vi försöker också att göra klyftpotatis i gasugn, men det har inte lyckats väl. Snart kommer vi att prova vår egen pizza.

På senare tid vi försöker göra ett par måltider från kokböcker men eftersom vi köper billiga grejer eller använder vad som växer i trädgården så får fantasin råda. Det visar sig rutinmässigt att bli mycket aptitretande.

Idag har vi gjort linser med indiska kryddor. Supergott.

We cook a lot of stews. You can vary a stew in many ways. If you take meat for 2 people, that is ca 100 grammes each, it usually ends up being food for 4 or 6 people. So 1 lunch/dinner generates 3. The food is proliferating. We also dabble in trying to make potato wedges in the gas oven but it has not panned out well. Soon we shall try out our own pizza. Lately we try to make a couple of meals from cookbooks but since we buy the cheap stuff or use what grows in the garden we mostly use our imagination. It routinely turns out very very appetizing.

Today we made lentils in an Indie fashion – so good.

Händelsevis vi kan ha bara popcorn och vin / te till kvällsmat.

Happenstance we may have only popcorn and wine/tea for din.