Rain

Regnet det bara faller ner. It’s uncanny this rain. Never stops. Leaches are starting to thrive. Again we are trying for Coffs but I think we will have to stay at home again.

Någon, fåglar eller råttdjur har gett sig på våra icke mogna majskolvar. Faan oxo. Nätade förstås. Antagligen är det Australian King Parrots som är i farten. De flockar sig runt huset nu och äter Privets / Liguster och förmodligen majs. Nästa år ska vi näta direkt.

Pumpor som har börjat växa i komposten har börjat sprida sig över hagen. Inte många pumpor dock och hoppas att de inte ruttnar.

Alla macadamnötter är skördade sedan två veckor tillbaka. De stod i en låda på golvet och möglade på utsidan. Skalade det gröna ytterskalet och nu är det bara det stenhårda innerskalet kvar. De är inte många och vi har snällt delat med oss med de stora svarta gulstjärtade gojorna. Pelle Nöttjuv har lärt upp sina avkommor så de är fler nu som kan knäcka dem. Även de gultofsade kakaduorna (sulfurcrested cocka’s) vill åt maca-nötterna så de jagar varandra. Om de svarta bara är en så får den på tafsen men är de tre så får gultofsarna på tafsen.

Livet i dalen – lera och regn, klafs, klafs och översvämning. Vi drog upp slangarna en bit igen. Men nu är tanken i alla fall full så att vi har dricksvatten. Sen är byttorna under takrännorna fulla igen som vi kan ha till disk mm. Tvätta kläder?? Nixpix. Ingenstans att torka i det fuktiga vädret. Luftkonditioneringen räcker inte till. Nåja. Det går ingen nöd på oss än. Internetet funkar och elen är fortfarande igång så det är b ra. 19 dagars mat plus nödransonen finns.

Regn och regn och regn och regn och regn och regn.

Gräsklippardelen till traktorn är lagad men handjagaren gick vi bet på. Måste ta isär hela djävla motoren och hjulen. En annan dag… Och så regnar det.

Flooding

So what to do when it is flooding and you cannot get anywhere. You are most often warned well in advance. If you are not warned it usually gets low pretty quickly. So we have a bit of our own weather here in the valley but better safe than sorry so if it probably will be a good flooding we will fill the water tank. Then remove the hoses and pull them and the pump to safer grounds. We keep and eye on the rain forecast in case we need to pull everything up some more or even to the house. Neighbours have told us of very very bad floods. Then our with all the cannisters and buckets and place under the spouts. They ought to have been cleaned but maybe we missed that one. So tank water is for drinking and bucket water is for dishes and washing. Could also be used for showers, you know just using some piece of terry and swathe off. This while the water is brown and no see through. After some rains  the waters starts to look somewhat clearer and we might pump again but still not good enough for cooking and drinking. All water for drinking goes through the water filter machine and even for cooking if it looks bad. There is also no waste with dishes. One pot for all or whatever. As soon as there is no rain we wait a day or two and try to mow the grass as much as possible. Sometimes it works and sometimes not. The hill will be very slippery and when the creek goes down stupid people with high clearance on their utes will come driving and ruin the road  instead of waiting a while longer for it to dry up. Did I miss something? Possibly. The birds are miserable in the rain. 

Så vad gör vi när det är översvämning och vi inte kan komma någonstans. Man blir oftast varnad i god tid. Om du inte blir varnad brukar bäcken bli låg ganska snabbt. Vi har lite eget väder här i dalen, men bättre att mota Olle i grind, så om det förmodligen blir en bra översvämning så fyller vi vattentanken. Ta sedan bort slangarna och dra dem och pumpen till säkrare mark. Vi håller koll på regnprognosen ifall vi skulle behöva dra upp allt lite mer eller till och med till huset. Grannar har berättat för oss om mycket svåra översvämningar. Sedan ut med alla bunkar och hinkar och ställ under hängrännan. Den borde ha rengjorts men vi kanske missade det. Så tankvatten är till för att dricka och hinkvatten är för tvätt och disk. Kan också användas för duschar, du vet bara att använda en bit frotté och tvätta sig med. Detta medan vattnet är brunt och inget genomskinligt. Efter lsågra dagars regn börjar vattnet se något klarare ut och vi kanske pumpar igen men fortfarande inte tillräckligt bra för att laga mat och dricka. Allt vatten för att dricka går genom vattenfiltermaskinen och även för matlagning om det ser dåligt ut. Det finns heller inget slöseri med disk. En kastrull för alla eller vad som helst. Så fort det inte regnar väntar vi en dag eller två och försöker klippa gräset så mycket som möjligt. Ibland fungerar det och ibland inte. Backen är väldigt hal och lerig under regnen och när bäcken går ner kommer dumma människor med högt fritt utrymme under bilen körande och förstör vägen istället för att vänta ett tag till på att den ska torka upp. Missade jag något? Eventuellt. Fåglarna är eländiga när det regnar.