Category Archives: Vegetables

Anticipation of cold season

Skördat en pumpa! 16 fortfarande i grönsakslandet. Vi slipper nog att svälta när kylan kommer, hehe.

Makadamnötterna är inte mogna att plockas än men den ena listiga gojan är på dem som en hök hela tiden och vi jagar bort. Den har nu lärt sig att hålla ett öga på ytterdörren. Men den lyckas inte låta bli att skrika av lycka så vi blir förvarnade. Han är den enda av de jättestora som lyckas med att äta dem. De andra har gett upp för länge sedan eftersom de är glatta och runda och svåra att hålla i när man är goja. (cockatoo)

Monday 21 Jan 2018

Watered. All is drying. Everyday we find something dying. Melons and tomatoes.

Today we ran Johnny almost around the blackberry patches on the other side of the lower paddock. There are about 4 patches of brambles. We also picked about 2 litres of ripe berries – yum! When starting to drive Johnny two familiar berries fell off. They come from a tree up on the hill. Cockspur Thorn. They were ripe and soo good. That is good because it seems that the Cockspur growing by Potmans border died in the fire. Such a pity. But yay we have one on our own property. Will TLC it!

A couple of raindrops but it will not amount to much! Not nearly enough.

No kajaks yet just the two paddles. Sigh!

Spring is here again 2018!

En sväng runt trädgården då:

Snowbells (Leucojum) blommar på sista versen,

Loquat’en bär frukt,

trädgården behöver verkligen krattas – vinterlöven har fallit. Mullbären är först med nya blad bland de vinterfällande träden. Det är verkligen vår i luften.

Mick har hittat en sötpotatis som han står och sköljer.

Grönsakslanden är fulla med ogräs och inte många grönsaker har överlevt vintern. All kål, alla olika lökar och Mangold/chard ser fina ut. Sockerärtorna har växt enormt. Broccolin har rusat iväg och blommar med sina gula stänglar. Potatisen börjar komma igen, likaså jordgubbarna.

Avocadosarna som vi fiffat med i flera år är vissna och kommer nog inte att hämta sig.

Den inhemska grevillean vi planterade och som verkade så lovande ser ut såhär. Frågan är om den hämtar sig.

Pomelon däremot har klarat sig men bär ingen frukt iår.

Citroner, apelsiner och kumquat finns kvar. Vi har inte varit nere vid bäcken och kollat in Lillypilly’sarna som vi planterade före resan än. Men det mesta ser fint ut.

Vi har placerat en ny kompost nere vid grönsakssängarna nu så att vi kan slänga ogräs där direkt sen har vi planerat om bredden på raderna så att yttersta raden får mer plats. Där rinner ofta jorden ner i gången såpass att de stackars växterna inte har mycket plats kvar.

Vi har storhandlat i veckan trots förkylning och idag blev de storbak. Imorgon dags för stortvätt. Svalorna flyger runt och har tittat in i huset också. Två stycken hittade inte ut så vi fick hjälpa dem lite. Nu är det lördag och vi har tagit ledigt. Man får inte sätta igång för hårt så att man går på pumpen efter en lång semester där mest munnen haft träning – hahaha.

Experimentet med att förvara lime’n fungerade inte. Både bordsduken, handduken och bordet blev mögliga. Också en gammal gardin möglade ihop med några sötpotatisar vi svept om dem. Suck. Måste fixa en stuka till nästa vinter!

Vi skriver om semester en annan gång.

Söndag – time for some last tlc in the winter garden

No translation  this time – good luck!

Lite kallare idag -1.3 grader! Vi trynar framför elden ända tills efter morgon”kaffet”.

Satte upp listerna som täcker mellanrummet mellan väggplankorna. släpade bort grenar mm från stigen till bäcken och la i en hög i gräset. Vi rensade en stig när vi skulle plantera de små lillypillyträden och då slängde vi bara iväg dem på stigen för att det var kväll.

Efter middagen var det dags för mer trädgårdsjobb. Satte nät över loquaten. Den har mer frukt än förut så den börjar väl bli “vuxen” nu. Vi tog de gamla vattenrören som förut gick från bäcken till vattentanken. Vi böjde dem och satte fast i marken med halvtjocka pinnar och sedan trädde vi nätet över. Smart va!

Samtidigt passade vi på att beskära päronträdet också. Ser fram emot att få många fler päron i vår/sommar än förra årets 7 stycken eller året innan 2 eller första året då vi inte ensa visste vad det var för ett träd.

Inspekterade landen igen och nu var basilikan heldöd och även bönplantorna i 2:an. Resten verkar trivas riktigt fint. Bladsellerin hade liksom blommat ut precis där jag gallrade dem.

Gick en runda runt gården: avocadosarna mår fint, pomelon mår fint och lillypillysarna står kvar och är inte ätna av. Inga frukter på dessa än. Plockade fler lime. Imorgon blir det Key Lime Pike – bakning av.

Winer 2018

Sooo damn cold yet so much to do yet just want to sit in front of the stove. Outside morning looks like snow but i’s just heavy morning frost. Gotta check on the vegs if I can make myself get out of the chair and out of the jammies and into some work clothes …  phew! Not liking cold. Hubby already on the go with the dishes.

Found a book at the library with lots of fun fruit and berries that I have never heard of: Sorbs, Goumi, Umbinza, Wampi, Che, Ugni and more! Nice! Also some natives and that’s the part we’re mostly interested in.

Sent for spring seeds but am very disappointed in seed catalogues since they are sooooo bad at having natives in them!

Kempsey yesterday and it went very smooth. Since it was too cold to sit and eat by the Mac river we opted to try the Kempsey chinese rest. It was such a let down! Never again.

One day at the farm to be

Svenska på slutet.

Foggy dripping morning. Tried to find out where in Sweden they have drought to no avail. Fire in the stove in morning.

Time for chores:

Daily chores from list: decide lunch and dinner, laundry of necessary, dishes if necessary which it most often since we cook at home mostly, empty the compost on the compost heap, mostly every 3:rd or 4:th day, make the bed which is good sometimes because we go out for a pee at night and never know what we bring with us in. Once M took a leach with him and itched on it in his sleep. Next morning he was wondering why his bed was a bloody mess. The creature was lying in a fat curl on the floor. Harvest vegetables, this if for mealtimes when needed or for preserves. We take a walk around the immediate garden to see if there is anything to gather. Yesterday it was about 10 macas from the little tree, 1 Davidsons plum, some oranges from all trees, lettuce, spinach and two pumpkins’ that were ripe and are put to dry a bit. There are 3 more coming and then it’s the end of pumpkin season. They last a long time though. Check the water tank and if needed pump up water into it. We filled it two days ago so there is no need to check yet. If the weather is dry and we need to water the patches plus shower inside we have to check it more often. Check for mice! We seem to have managed to fill all cavities and have not seen a mouse in weeks now. Fatso sits outside and stares us down then flies away. Every morning he and Pluto laugh and cackles outside our house – probably just to remind us that they still are around. Walk – yep this is always needed but almost never fulfilled. But lately after the embolism story we have managed to walk now and then. But it is all up and then aaaaallll down, phew! We are up to walking 6 km which is very good considering weather and such. Water vegies, not needed at the time. Fill the thermos with hot water for the days tea brakes. Fill the water filtering device so we have nice clean drinking water. Other water is straight from the tank which is straight from the creek with a bit of crude filtering. Now at winter we also need to take out the ashes. They end up in one of the compost heaps. And lastly register rain and the days and nights temperature. And there you have it.

We also have a longer or shorter morning meeting to decide what we shall try to accomplish during the day.

Today’s list:

Empty car of stuff, we left the wine after hurrying with all the food in the rain after Kemp.

Make lime curd, it came out delicious.

Debark poles for no 4, they came out very nice and will not attract ants too soon.

Make liver stew, chicken liver stew for two meals. Quite a rarity. Usually they have no liver at all in the store and if they have we find it mostly with the dog food. But what the h-!

Plant Lillypillies, finally we managed to go down by the creek path and make our way in among the bracken and privet (that shall one day be gone!) and find places for the 4 Lillypillies. Something has started to eat on them too so it is high time to plant them. We dug some holes in the bushes so they will be protected from the August frost and covered them lightly with bracken so the Bowerbird hopefully will not notice.

Make meat stew, no stew tonight we ended up with sandwiches instead – too lazy.

Fold laundry from yesterday that had not dried and we had to take them inside to dry over night.

Crumbled Yellow Guava leaves that had finished drying, for tea,

This morning we also did some orange tasting. We numbered the 5 orange trees and the oranges and squeezed them in different glasses then tasted them. It was actually one two three sweet, less sweet, even less and a bit on the sour side. Tree no 1 is not ready yet.

Never got to prep windows. Yesterday we got a lot done and there is only a little left and then we can paint them. The slabin will look like a little cute house.

Tomorrow’s gonna be another day…..

Dimmig droppande morgon. Försökte ta reda på var i Sverige de har torka utan framgång. Eld i kaminen på morgonen.

Varje-dag-sysslor:

Dagliga sysslor från listan: bestäm lunch och middag, tvätta nödvändig tvätt, disk, om det behövs, vilket oftast behövs eftersom vi lagar mat hemma, töm komposten på komposthögen, mestadels var 3: e eller 4: e dagen, bädda sängen vilket är bra ibland för att vi går ut för en kissa på natten och aldrig vet vad vi tar med oss in. När M tog en igel med sig en gång och kliade på den i sömnen. Nästa morgon undrade han varför hans säng var en enda blodig röra. Igeln låg i en tjock krulle på golvet. Skörda grönsaker för måltider vid behov eller för konservering. Vi tar en promenad runt den omedelbara trädgården för att se om det finns något att samla. Igår var det ca 10 macas från det lilla trädet, 1 Davidsons plommon, några apelsiner från alla träd, sallad, spenat och två pumpor som var mogna. Det kommer 3 mer och då är det slutet på pumpasäsongen. De håller länge länge. Kontrollera vattentanken och vid behov pumpa upp vatten i den. Vi fyllde den för två dagar sedan, så det är inte nödvändigt att kolla ännu. Om vädret är torrt och vi behöver vattna grönsakerna plus duscha inne måste vi kolla vattnet oftare. Kolla efter möss! Vi verkar ha lyckats fylla alla hål och har inte sett en mus på veckor nu. Fatso sitter utanför och stirrar på oss och flyger sen bort. Varje morgon skrattar och kacklar han och Pluto utanför vårt hus – förmodligen bara för att påminna oss om att de fortfarande finns kvar. Gå – det är alltid nödvändigt men nästan aldrig uppfyllt. Men nu senast efter blodpropparna har vi lyckats gå då och då. Men det är uppför hela tiden och sedan neeeerföööör, puh! Vi har lyckats gå 6 km nu vilket är mycket bra med tanke på väder och sådant. Vattna grönsakerna, behövs inte just nu. Fyll termoserna med varmt vatten för dagens kafferaster. Fyll i filtreringsanordningen så att vi har gott rent dricksvatten. Annat vatten är rakt från tanken som är rakt från bäcken med lite råfiltrering. Nu på vintern behöver vi också ta ut askan. Den hamnar i en av komposthögarna. Och slutligen registrera regn plus dag och natt temperatur.

Och det är dagens.

Vi har också ett längre eller kortare morgonmöte för att bestämma vad vi ska försöka åstadkomma under dagen.

Dagliga uppgifter:

Töm bil på saker, vi lämnade vinet efter att ha skyndat med all mat i regnet efter Kemp.

Gör lime curd, det blev lyckat och gott.

Avbarka stolpar för nr 4, de blev bra och kommer inte att locka myror nu.

Gör leverstuvning, kycklinglever för två måltider. Ganska sällsynt. Vanligtvis har de ingen lever alls i affären och om de har vi finner vi det mest med hundmaten.

Plantera Lillypillies, äntligen lyckades vi gå ner vid bäcken och ta oss in bland ormbunkar och ligustrarna (de ska en dag vara borta!) Och hitta platser för de 4 Lillypillierna. Något har börjat äta på dem också så det är dags att plantera dem. Vi grävde några hål bland buskarna så att de kommer att skyddas från augusti-frosten och täckte dem lätt med bracken så att Bowerfåglarna förhoppningsvis inte kommer att hitta dem.

Gör köttgryta, ingen gryta i kväll slutade vi med smörgåsar istället – för lata.

Vik tvätten från igår som inte hade torkat och vi var tvungna att ta in den för att torka över natten.

Smulade gula Guava-löv som hade slutat torka, för te.

Hann aldrig förbereda fönstren för målningen. Igår fick vi mycket gjort och det är bara lite kvar att spackla och slipa så då kan vi måla dem. Kojan kommer att se ut som ett litet sött hus.

I morse hade vi också lite avsmakning på våra apelsinträd. Vi numrerade dem med 1-5. 1 var inte klara. 2-5 var söta i den ordningen från 2 var sötast och 5 var lite sur så den kan man göra marmelad av.

Och sen är det imorgon.

The vegetables are coming along slow and well. Harvested 2 pumpkins and there are 3 more. In all we got 10 but one was rotten so 9. Did not see any signs of Bowerbird eating allthough they almost covered the lower lawn outside the immediate garden. They are so many at this time of year. The snow peas are like a small hedge in patch one. The squash have began blooming although they are still very small. Tomatoes, and the Chinese cabbages are not doing well but new newly sowed Kale and White cabbage are coming along nicely. Harvested lots of chilli Purple Tiger pepper. They are very potent and we think they are as good as the Liberian Hot Pepper. We are not harvesting an abundace of everything but we do not have to buy any vegetables. So we went to Kempsey and bought food and did other errands and we only bought mushrooms, some tomatoes and a garlic. We have almost eaten all the Russian Garlic and the mushrooms that we bought at Bunnings to grow our own never made it. Some globe onions too. They do not seem to want to grow here but who knows, next year maybe. Last year all we had were the Butternut pumpkins pretty much but this year stuff grows that we would have thought should grow in the summer. Well well.. every year is a learning experience on the growing side. Still have to plant the Lilly Pillys. Now is a good time since it rains and is wet. The Loquat has an abundance of fruit this year and soon it’s time to cover it with a net. Last year the silly Levin’s Honeyeater got into the net and had a feast. It shall not happen this year! What more? Oh yes picked a bad little Apple Soda dude (Tropical soda apple, Solanum viarum) i ettan

Grönsakerna kommer långsamt och bra. Skördade 2 pumpor och det finns 3 till. Allt som allt fick vi 10 men en var rutten så 9. Såg inte några tecken på att Bowerbirds hade ätit trots att de nästan täckte den nedre gräsmattan utanför den omedelbara trädgården. De är så många vid den här tiden på året. Snö ärter är som en liten häck i land ett. Squashen har börjat blomma, även om de fortfarande är mycket små. Tomater, och de kinesiska kålen går inte bra, men ny, nysådd Kål och vitkål kommer snyggt fram. Skördade massor av chili Lila Tigerpeppar. De är väldigt potenta och vi tror att de är lika bra som den Liberianska Hot Pepperen. Vi skördar inte i överflöd av allt men vi behöver inte köpa några grönsaker. Så vi åkte till Kempsey och köpte mat och gjorde andra ärenden och vi köpte bara svamp, några tomater och vitlök. Vi har nästan ätit all den ryska vitlöken och de svampar som vi köpte hos Bunnings för att växa våra egna växte aldrig. Vissa runda lökar också. De verkar inte vilja växa här men vem vet, nästa år kanske. Förra året hade vi alla Butternut pumpor ganska mycket men i år växer saker som vi trodde borde växa på sommaren. Tja bra .. varje år är en lärande upplevelse på växande sidan. Fortfarande måste plantera Lilly Pillys. Nu är det bra eftersom det regnar och är vått. Loquat har ett överflöd av frukt i år och snart är det dags att täcka den med ett nät. Förra året kom den dumma Levins honungsätaren in i nätet och hade en fest. Det ska inte hända i år! Vad mer? Åh ja plockade en dålig liten Apple Soda-dude (Tropisk läskapple, Solanum viarum) in patch one.

 

För övrigt sitter vi mest inne under regnen och trycker vid vedspisen, läser och kollar filmer som vi har lånat och så. Vår internetleverantör slarvade till det för ett tag sedan och har som plåster gett oss lite mer gig tillfälligt så vi kan titta på lite you-tube också.