Category Archives: Uncategorized

Till Canberra och hem

Åkte till Canberra för att skaffa nya pass. Bra för oss att förnya samma år. Resan ner gick bra.

Vi stannade till hos vänner i Sydney och hade en fantastisk tid. Fick ett par rejäla skrattdoser. Sedan slog allvaret till och vi hoppas att vi har alla papper med oss och att det inte blir något fel.

Åkte vidare till C och till ambassaden. Allt gick bra med en liten hickning men M:s syster tar hand om det, och det gjorde hon.

Ett stort shout out till Micks syster!!!

Nu väntar vi på att båda ska göras och sen en resa till att hämta dem..

Besökte gallerior och även en botanisk trädgård och hade en fantastisk guidad tur med en fantastisk frivillig guide! Han tyckte faktiskt att jag var kunnig! Tja, vad sägs om det. Sträcker på ryggen lite.

Efter två nätter körde vi hemåt och hade massor av skurar. Två nätter i Nelson Bay som faktiskt hade massor av saker att göra men det regnade heeeela tiden så inga aktiviteter denna gång. Hemma och regn eller störtregn större delen av vägen. Som tur var hade det inte nått bäcken än så vi tog den vägen. Efter vå dagar gick den upp.

Lyckades handla mat på vägen hem vilket är bra ifall vi skulle få mer  regn i ett par veckor.

Kom hem efter en fantastisk resa med trevliga människor och vips

Katastrof! Vi jobbade som så hårt! Kan han inte behålla sina förbannade kor i bara en vecka??? Vi som sa till och allt!!!!

Kor ska dö! Så många gånger vi har jagar bort dem. De har NOLL minne. NOLL.

    Klaffen!!! Jag kan berätta historier!

Went to Canberra to get new passports. Good thing for both of us to have them the same year. 

Trip down went well.

We stopped over at friends in Sydney and had a great time. Laughing our heads of at dinner time. 

Then seriousness struck and hoped we had all papers with us and there is no foul up.

Went on to C and to the Embassy. All went well with a tiny hickup but M:s sister will take care of that, and she did. 

A big shout out to Mick’s sister!!!

Now to wait for both to be done and another trip to pick them up

Visited malls and also a Botanical Garden and had a great guided tour with a great voluteer guide! He actually thought I was knowledgeble! Well, well, how about that. Stretching my back a little. 

After two nights we drove homeward and had lots of squalls. Two nights in Nelson Bay which actually had lots of things to do but it rained aaaalll the time so no activities this time. Drove home and rain most of the way. Luckily it had not reached the creek yet so we took that way. Next two days it went up.

Managed to do food shopping on the way home which is good in case we get rained in for a couple of weeks.

Came home after a great trip with nice people and         lo       and      behold   

Catastrophe! We worked so hard! Can’t he keep  track of  his damned cows for just a week???

Those cows  are to die! So many times we have chased them away. They have ZERO memory. ZERO.

Don’t give me that!   I can tell you stories! 

“First fire in the hole”

Så nötperioden börjar. Vi är i vapenvila med fåglarna och de är också vänner med varandra nu. Yellow Tailed Cockatoos brukade jaga bort Sulphur Crested Cockatoos men sedan lärde sig en av SCC hur man öppnar några nötter. Inte säker på om de bara tittade på YTC eller en av dem, Pelle nöttjuv, lärde dem hur man skulle göra. Hur som helst, de är vänner och eftersom de tappar minst 30 om inte 50 % av de halvöppnade nötterna är vi ok med det. De kommer igenom det gröna skalet och sedan klarar de att öppna resten eller tappar resten av nöten och vi plockar upp dem. Efter att de sista nötterna har fallit kommer vi att vänta en månad innan vi börjar knäcka upp dem. Synd är att fåglarna tar dem medan de fortfarande är omogna. Vi får se hur det går.

Dags att göra sista satsen salsa också. 3 kg för varje sats men nu blommar tomaterna i en gammal hög med lövkompost så vi får se om de överlever kylan.

Guava mognar också nu och jag ska spara dem för att göra Guavavin som är både potent och smaskigt. Denna vinframställning är en sådan vetenskap.

3 av grönssakslanden är nu fyllda med grönsaker, antingen planterade eller sådda, men, men, men vi dödade en brun råtta för två dagar sedan och vi tror att det finns en till. Det här är sorgligt. De hör inte hemma och de är för stora för Kooka’s. Vi behöver en större orm men då tar de längre tid att smälta… jaha.

Staketkillen håller sitt avstånd.

Men nya djur på har dykt up på tomten. De förbannade rådjuren har spridit sig till våra delar. Till och med jag såg en igår morse – nu är det illa! Vi har hört dem kväll och sena natten ett par nätter.

Vad mer…. Det regnar fortfarande, främst skurar nu, men torkan de varnade oss för har ännu inte kommit. Håller ett öga på den leriga bergsvägen och bäcköverfarten

So the nut period starts. We are in a truce with the birds and they are also friends now. The Yellow Tailed Cockatoos used to chase away the Sulfur Crested Cockatoos but then one of the SCC learned how to open some nuts. Not sure if they just watched the YTC or one of them, Pelle nutthief, tought it how to. Anyway, they are friends and since they drop atleast 30 if not 50 % of the half opened nuts, we are ok with that. They get throough the green shell and then they either make it or drop the rest of the nut and we pick them up. After the last nuts have fallen we will wait a month before starting to crack them open. The pity is the birds get to them while they are still unripe. We’ll see how it goes.

Time to make last batch of salsa too. 3 kg for each batch but now the tomatoes in the an old pile of leaf compost are blossoming so we’ll see if they survive the cold.

Guavas are also ripening now and I will save them for making Guava wine which is both potent and yummy. This wine making is such a science.

3 of the patches are now filled with vegs, either planted or sown but but but we killed a brown rat two days ago and we think there is one more. This is sad. They don’t belong and they are too big for the Kooka’s. We need a larger snake but then they take longer to digest…. oh well.

Fence guy is keeping his distance.

But new animals on the block. The damned deer have spread to our parts. Even I saw one yesterday morning – now that’s bad! We have heard them evening and late night a couple of nights. What more….

It is still raining mainly showers now but the drought they warned us of has not yet come. Keeping an eye on the muddy hill road and the creek crossing.

Just another Easter Sunday

We walked 3 km. Made torte with marzipan chicks.

We chased his cows. He has lent his / that property to hunters. Haha probably wild boars. Shots scared the shit out of the cows. Very irritating since he was going to talk to us and could have mentioned this. Anyway.

Otherwise a nice easter din. No painting eggs this year though! Baked bread did dishes.

M made my oven sheet plan for the pantry and it seems to be working really well! Picked larvas again, but small ones this time, on two of the Crinum. Some of the planted seedlings seem to have a hard time. Have an oozing thing in back of my neck. Hope it’s just a tick bite. They usually ooze first couple of days.

Second grandchild is out of kindy (more like daycare from baby) and starting first grade. Made a bottle of Lilly Pilly squash the other day. Now the flying foxes are at it again. (bats).

Vi gick 3 km. Gjorde tårta med marsipankycklingar.

Jagade hans kor och han har lånat ut sin egendom till jägare. Haha förmodligen vildsvin. Skotten skrämde skiten ur korna. Väldigt irriterande eftersom han skulle prata med oss och kunda ha nämnt detta. I alla fall.

Annars en trevlig påskmiddag. Ingen målning av ägg i år dock! Bakat bröd diskade.

M utförde min ugnsfatsställsplan och den verkar fungera riktigt bra! Plockade larver igen, men små denna gång, på två av Crinumarna. En del av de planterade fröplantorna verkar ha det svårt i landet. Har en sak som sipprar i nacken. Hoppas det bara är ett fästingbett. De brukar sippra de första dagarna.

Andra barnbarnet har lämnat dagis och börjar första klass. Gjorde en flaska Lilly-Pillysaft häromdagen. Nu är de flygande rävarna på gång igen. (fladdermöss).

20240325 Monday

Cows slept on premises during night and when M shone a light on them early morning they left.!! Tried the new nuts and they were not ripe. 19˚ inside 14˚ outside in morning. I chased them later at brekkie and fell face down in the grass when trying to trow a stick at them and got stuck in one of their hoof holes. M harvested tyomatoes and weeded no 3. One watermelon was cracked before it was ripe due to too much rain. Sun today, did laundry and tomorrow we will surely be able to plant more seedlings! Sat on veranda for lunch and I got bitten on my arms by something no see ums? Raked all shells and clearance from the Crinum and Maca’s. Found only one fat larvae on one of the Crinums! Hope hope hope!

Korna sov här inatt. M såg dem tidigt imorse. Sen kom de och ville äta frukost men jag jagade iväg dem och kastade en pinne efter dem men då fastnade jag i en av deras klövars grop och ramlade med nyllet före i det våta gräset. Tur att det inte var kokacka! Plockade tomater och rensade i landet. En vattenmelon hade spruckit av allt regn. Fåse om den går att äta ändå. Sol idag så tvätta! Jag blev biten av något som inte syntes. Fullt på nacken och armar som var bara när vi åt lunch. Krattade och fick bort alla skal från Macadamnötträdet och annat rens från Crinum (vattenliljor?) och Papegojblommorna (Strelizia).

Jaha dags att rota fram Påskdeco då!

20240324 Sunday.

Rained all night. Alex the possum did not make a mess on the veranda even though we did not leave the light on. Probably due to rain all night. Yesterday it had peed all over the verandah. Really disgusting and two days before it had peed on the table. Dark seemingly bloody pee. Yuck. Moved Swedish waffle day to today instead of tomorrow. F1 with popcorn and beer. Something weird is living in the raised bed. It crawls out from under and leaves a hole. Makes all traps slam but nothing in them!! What on earth is it? Found some old cabbage growing and one white (bitter) cucumber. Ripped out the cuc but cleared around the cabbages. Coffeed the blueberries. Will put grass clippings there later. Both M and I picked larvae. Hoping it’s the last ones. Nothing new in the plant containers. Chased the cows both of us. They divided.

Regnat hela natten. Possumen /pungräven Alex äcklade inte ner verandan trots att vi inte lämnade ljuset på under natten. Förmodligen på grund av regn hela natten. Igår hade den kissat över hela verandan. Riktigt äckligt och två dagar innan hade den kissat på bordet. Mörkt till synes blodigt kiss. Usch. Flyttade svensk våffeldag till idag istället för imorgon. F1 med popcorn och öl. Något konstigt bor i högbädden. Det kryper ut nertill och lämnar ett hål. Får alla fällor att smälla igen men inget i dem!! Vad i hela friden är det? Hittade lite gammal kål  i 4:an som växer och en vit (bitter) gurka. Rev ut gurkan men rensade runt kålen. Kaffe’ade blåbären. Ska lägga gräsklipp där senare. Både M och jag plockade larver. Hoppas det är de sista. Inget nytt i växtbehållarna. 

20240322 Friday.

Slept badly. Worked patch 4 and 2. Found 5 Capsicum in the high weeds. 2 with 4 fruits on!! Netted and steadied. Fantastic. We watched F1 and lots of rain showers from 12 and onward. Our boots were pretty muddy from morning work. Just waiting for the cows to turn up…. and of course they did! Chased them over to Shaynes side and later M chased them over the hill but later the second group looked over the hill. We really need to call Shayne every time they come. It’s the only way! Had a grog in the garden and later a nice dinner on ham, rice and cauliflower with some red wine. Most of the seeds are seedlings in the containers. I raked together the macadamias and whatnot’s the cockatoos had dropped and went through half of them to gather dropped nuts. Will do the rest tomorrow and put the shells in the compost. Some of the water lilies have actually begun to grow again but many many died of the larvae infestation.

Sovit dåligt. Jobbade i  vegosängarna 4 och 2. Hittade 5 paprikor i det höga ogräset. 2 med 4 frukter på!! Nätade och stabiliserade. Fantastiskt. Sen tittade vi på F1 och det regnade massor av skurar från kl 12 och framåt. Våra stövlar var ganska leriga från morgonjobbet. Så nu bara att vänta på att korna ska dyka upp… och det gjorde de såklart! Jagade dem över till Shaynes sida och senare jagade M dem över backen men senare tittade den andra gruppen över backen. Vi måste verkligen ringa Shayne varje gång de kommer. Det är det enda sättet! Tog en grogg i trädgården och senare en god middag på skinka, ris och blomkål med lite rött vin. De flesta av fröna har blivit småplantor i behållarna. Bara några kvar att vänta på. Det har gått fort den här gången trots mörka dagar och mycket regn. Vi har dem på verandan. Jag krattade ihop macadamianötterna och vad det var som kakaduorna hade tappat, och gick igenom hälften av dem för att samla ihop tappade nötter. Ska göra resten imorgon och lägga skalen i komposten. Några av Crinum-liljorna har faktiskt börjat växa igen men många många dog i larvangreppet. 

Time to harvest Lillypillies before the flying foxes take them. We hear them at night time.

Dags att skörda Lillypillies innan fladdermössen tar dem. Vi kan höra dem ibland mitt i natten.

Lilly Pilly trädet /tree
Picking the Macadamia scraps from the Cockatoos. Vi får plocka resterna som Kackaduorna har tappat.

Här är en död Crinum. Here are several dead Crinum. Mother and offspring.
Most seedlings are up. Flesta fröna har blivit fröplantor.

Spring work in the patches

Patch 1, Mostly weeds.
Esperiment. Plant close so nothing comes between. Wider beds. Not finished yet. Cane mulch to keep the moist in and weeds out.
Preparing patch 4 for planting tomatoes, pumpkins and melons.
Also working on patch 4. corn, silverbeet, cucumber, basil, spring onion, blueberries and in the raised bed will be strawberries.
So perfect to plant now if there was not 30 + cows roaming. The owner has yet to put up his fence.
Plant the seedlings and sow in their places. This has worked well. Shade of the Pecan tree.

It was so dry this year before the rains set in so we got barely any citrus. Grapefruit and Kumquat delivered.

20231023 Monday. 

Working on touch ups and washing glasses and other dusty areas. Will be interresting to see if there will be less dust with  a ceiling and floor without “cracks”.  37.6˚C

Arbetar med  finliret och tvättar porslin och glas mm, och andra dammiga områden och saker. Ska bli intressant att se om det blir mindre damm med innertak och golv utan “sprickor”. 37.6˚C