Category Archives: Uncategorized

Spring work in the patches

Patch 1, Mostly weeds.
Esperiment. Plant close so nothing comes between. Wider beds. Not finished yet. Cane mulch to keep the moist in and weeds out.
Preparing patch 4 for planting tomatoes, pumpkins and melons.
Also working on patch 4. corn, silverbeet, cucumber, basil, spring onion, blueberries and in the raised bed will be strawberries.
So perfect to plant now if there was not 30 + cows roaming. The owner has yet to put up his fence.
Plant the seedlings and sow in their places. This has worked well. Shade of the Pecan tree.

It was so dry this year before the rains set in so we got barely any citrus. Grapefruit and Kumquat delivered.

20231023 Monday. 

Working on touch ups and washing glasses and other dusty areas. Will be interresting to see if there will be less dust with  a ceiling and floor without “cracks”.  37.6˚C

Arbetar med  finliret och tvättar porslin och glas mm, och andra dammiga områden och saker. Ska bli intressant att se om det blir mindre damm med innertak och golv utan “sprickor”. 37.6˚C

Spring time, yay or…

Haven’t written in a while. Mainly due to dvtpeabcee / blood clots whatever and it made me very tired and still having to work and also got stuck on stupid stupid Youtube which is really ghastly. I know I was stuck on it for a while in Greece but hopefully now I can skip it. Probably got stuck on it  because I was so tired. Tired because of body getting used to med’s and stuff. 

A bit psychological too probably. M has been great all the time but still he has also had his bout of shit mainly with his knee but it’s much better now. 

Anyway i’ll skip all of that and start over. Skipping the little vaca we did when I got my PE for a second time because of all the floods we encountered and the detours we had to make sitting in the ute all day long. Oh well. That was a year ago and now is now.

Time for drought and fires again. When will we get to do all the stuff we want? Like making paths through the bush and sofas along the way aso. Anyway. Just starting over again.

So what’s new? We are almost done with the main building. We have worked on fixing the living room. It’s yellow and white and bright and beautiful. We added a ceiling so we hope it will save some burning of the wood next cold season. We are working on frames of one door and one door way. Also putting stuff back in their places after having stuffed most on the veranda and the office room. Also in anticipation of the fires we have worked raking the close garden. Also we have sown seeds because we must not forget the veggies even if there is a drought. You never know how things will work out.

Today we had windy and 39 ˚C. Our trees are not happy. We are glad we got some Kumquat squash at least. Hopefully enough for the following year.

New machinery is a food slicing device. Baked today and cut slices with it. Came out wonderful! Cut ham before and slices came out perfect! Happy about that.

The End.

Har inte skrivit på ett tag. Främst på grund av dvtpeabcee / blodproppar jaja.. och det gjorde mig väldigt trött och fortfarande jobba och fastnade även på dumma dumma Youtube vilket är riktigt dumt. Jag vet att jag fastnade för det ett tag i Grekland men förhoppningsvis kan jag hoppa över det nu. Fastnade nog för att jag var så trött. Trött på grund av att kroppen vänjer sig vid mediciner och sån’t. 

Lite psykologiskt också förmodligen. M har varit jättego’ hela tiden men han har också haft sin skit främst med knäet men det är mycket bättre nu.

Hur som helst, jag hoppar över allt detta och börjar om. Hoppar över den lilla semestern vi gjorde när jag fick min blodpropp i lungan för andra gången på grund av alla översvämningar vi stötte på och de omvägar vi var tvungna att göra när vi satt i bilen hela dagarna. Jaja. 

Det var ett år sedan men nu är nu.

Dags för torka och bränder igen. När ska vi få göra allt vi ville? Som att göra stigar genom bushen och soffor längs stigarna med övernattningsställen. I alla fall. 

Bara att börja om igen.

Så vad är nytt? Vi är nästan klara med huvudbyggnaden. Vi har jobbat med att fixa vardagsrummet. Det är gult och vitt och ljust och vackert. Vi har lagt till ett innertak så vi hoppas att det kommer att spara lite förbränning av veden nästa kalla årstid. Vi arbetar med ramar av en dörr och en dörrhåla. Sätter även tillbaka grejer på sina platser efter att ha stoppat det mesta på verandan och kontorsrummet. 

Även i väntan på bränderna har vi arbetat med att kratta den nära trädgården. Vi har också sått frön eftersom vi inte får glömma grönsakerna även om det är torka. Man vet aldrig hur saker och ting kommer att utveckla sig.

Idag hade vi blåsigt och 39 ˚C. Våra träd är inte glada. Vi är glada att vi åtminstone fick lite Kumquatsaft. Förhoppningsvis räcker det nästa år.

Nya maskiner är en matskivare. Bakade idag och skar upp brödet. Blev jättebra! Skar skinka innan och skivorna blev perfekta! Glad för det.

Slut.

Tuesday 2023 first morning frost

First day of frost in the morning. Usually it is right at sunrise and then tapers off as the sun rises. Did not reach the patches. 2 mice by the Hügelkultur, that is the raised bed made with corrugated roof sheets. Of course the mice gets in through the corrugation openings. We will have to do something about that. The Kooka was happy though. So also a new trial on the Swedish yule ham. Spiced the ham, set the stock to cool off, M is making banana bread. Poured the stock over the ham and into the fridge. Now ca 10 to 20 days with a couple of turns of the ham in between. Raked and cleared by the grapes. 

Rainy Day in May

Just nu har vi följande fåglar i omgivningen. Rosellafåglar, Gultofskakaduor, Australian King Parrot Currawong och Satin Bowerbirds i flockar. Särskilt vill de åt frukten och grönsakerna. Vi har täckt några träd samt ettan och tvåan och flera av sängarna i 3:an och 4:an i väntan på att vi ska ta oss till Bunnings och köpa fler nät. Just nu regnar det.

Datura, liten bonus.

Right now we have Rosellas, Sulfurcrested Cockatoos, Australian King Parrots, Currawongs, Satin Bowerbirds except for the stationary Maggies, Crows and the Kooka. Now and then the Majestic ones come by to check for nuts or so. (Yellow Tailed Black Cockatoos). They want our fruit and veg’s. We now have covered no 1 and 2 with nets and several of the beds. Soooon Bunnings for more nets.

Lite skördrensning i det perfekta köket

Cleaning some vegies in the kitchen made for cleaning harvest in.

Raised garden bed

So we built a raised garden bed out of stuff lying around. Corrugated roof sheets, timber and a dead tree from the fires we cut up and put on the bottom.

Then we took lots of soil from a pile the former owners had gathered and filled it together with grass, compost and compost we bought from Bunnings.

Add potatoes in one quarter to see if we could get anything growing and we did! Well we have not seen any potatoes yet but the plants are growing at least. Next we will sow capsicum, strawberries and maybe something else.

Så vi byggde en upphöjd trädgårdssäng av material som låg på tomten. Korrugerade takplåtar, virke som låg under taket på kullen, ett dött träd från bränderna som vi sågade upp och la på botten.

Sedan tog vi massor av jord från en hög de tidigare ägarna hade samlat ihop i hagen och fyllde på tillsammans med gräs, kompost och kompost jord som vi köpt från Bunnings.

Sättpotatis på en fjärdedel av sängen för att se om vi kunde få något att växa och det gjorde det! Nåväl vi har inte sett någon potatis än men plantorna växer i alla fall. Härnäst ska vi så paprika, jordgubbar och kanske något annat.

Första inlägget 2023

One of the three surviving banana trees has an offspring! Yippee! One of the three twigs from the fig tree I planted has survived and now has 5 figs ripening. Bought a rhubarb plant and planted in a pot on the porch. In the middle of the night I heard the possum pattering on the roof, ran up and turned on the porch light and moved the pots (which are on a tray on a rolling thing) and hoped for the best! This possum didn’t shy away from the light and ate all but one of the leaves on the rhubarb. Now they are netted. One of my pot macadamias has died. I’m hoping it will send something up from the roots but I’m probably hoping in vain.

Made a list of our so-called backyard birds but need to adjust it a bit.

Ett av de tre överlevande bananträden har en avkomma! hurra! En av de tre kvistarna från fikonträdet jag planterat har överlevt och har nu 5 fikon som mognar. Köpte en rabarberplanta och planterade i en kruka på verandan. Mitt i natten hörde jag att possumen smattrade i taket, sprang upp och tände verandalampan och flyttade på krukorna (som står på en bricka på en rullande sak) och hoppades på det bästa! Den här possumen drog sig inte för ljuset och åt alla utom ett av bladen på rabarbern. Nu är de nätade. En av mina kruka macadamias har dött. Jag hoppas att det kommer att skicka upp något från rötterna men jag hoppas nog förgäves.

Gjorde en lista på våra så kallade bakgårdsfåglar men behöver justera den lite.

Shopping Day

The night was awful and stormy and we got little sleep but we had 3 appointments so must into town. Up 6 and off at 7. Heard Ben so Postmans is clear. We will take it. A bit of a slip and slide but ok. Chores (the times are when we got the receipts) : 10.07 M:s doc for check-up and med’s, 10.20 Super Cheap for hose to shipper snipper which got a leak, 10.32 Preen for the push mower – finally 3 months later, 11 Bunnings for garden stuff, 11.15 BWS for some alcoholic sustenance, 12.20 Dentist for M fastening the implants, 13.30 Lou’s lunch, 13.51 Friendlies for the med’s, 14.40 OPSM for eye check and new readers so I have two pairs- all was ok, 16.07 Woolies for food, 16.30 Diesel and petrol for ute and cannisters, then some coffee with ice cream, we had berought a thermos with water and bought ice cream at Woolies. On the way home, round about Nulla Nulla I got a stomach swelling and odd feeling of sickness, on Postmans it got worse. We had to stop once to remove a tree and I got out and lifted away some branches and it felt better – lots of farting and burping. 18.34  unpacked at home and a grog and felt much better. Just a sandwich and we will eat the prawns tomorrow, just too tired. As usual met a lot of nice peep to yarn a bit with except the Preen guys they are always dour except the young redheaded guy. Beautiful dry sunny day and just a bit of slipping and sliding on the way home!

Gorgeous Day

See if I can start updating a bit here again.

Bäcken har fått en djup fåra i mitten igen. Skönt. Kanske fiskarna kommer tillbaka igen. Men strömmen är stark så ynglen bor förhoppningsvis någon annanstans och överlever.

Något har tagit sig in i ena trädgårdslandet. Riktigt knuffat sig in igenom staketet och ut igen. Den lämnade lite bajshögar och en hög med urätna ärtskidor. Håhåjaja det djurlivet.

Skördade ärtorna idag. De var ett felköp. Skulle varit sådana där man äter rakt av och inte spritar. Men får nog ihop två dl kanske. Sen rev jag resten och sådde andra omgången majs. Första omgången ruttnade bort i regnen.

Har sått bönor andra omgången också. Första ruttnade bort i regnen.

Sen håller vi på att få till en förhöjd grönsakssäng. Fåse om jag kan lägga ur några foton senare. Vi måste få till lite grenar och sen komport och jord och sen s.k cane mulch som är som gräs och bra att ha som lager mot ogräs sen.

Fick ischias för några månader sedan när vi röjde vägen efter stormen i Maj. Det har inte gått över men upptäckte att det känns bättre när jag har stått i bäcken och kylt ner rygg och höft en stund. Sen har det nu torkat tillräckligt i backen så att vi har kunnat börja gå lite. Gick lite för långt häromdagen bara så nu sitter jag här hm haltar omkring igen. Hugaligen!

Nu känns det som sommar och skönt. Man kan har kortbyxor och ärmlöst.

Verandan kommer till sin rätt igen.

Former owners

Former owners visited a couple of days. They thought we had done good with the house and environments. They camped down by the creek and took a couple of short walks. He was recuperating from a short bout of covid. They also took the canoes for a spin. We learned a couple of new trees. Among the interesting was a tree which I thought was another Davidson’s Plum but is a Native Tamarind tree. I was going to cut down a neighbouring tree to give it more sun but now I shall not. We had a lot of laughs. They also visited neighbours across the creek and were a bit disappointed that they were not a bit interested in them at all but only returned the conversation to the same old thing that happened with another neighbour 25 years ago when they all moved in here.

Well I guess we are all getting older and closest neighbours are first to go.