Just another Easter Sunday

We walked 3 km. Made torte with marzipan chicks.

We chased his cows. He has lent his / that property to hunters. Haha probably wild boars. Shots scared the shit out of the cows. Very irritating since he was going to talk to us and could have mentioned this. Anyway.

Otherwise a nice easter din. No painting eggs this year though! Baked bread did dishes.

M made my oven sheet plan for the pantry and it seems to be working really well! Picked larvas again, but small ones this time, on two of the Crinum. Some of the planted seedlings seem to have a hard time. Have an oozing thing in back of my neck. Hope it’s just a tick bite. They usually ooze first couple of days.

Second grandchild is out of kindy (more like daycare from baby) and starting first grade. Made a bottle of Lilly Pilly squash the other day. Now the flying foxes are at it again. (bats).

Vi gick 3 km. Gjorde tårta med marsipankycklingar.

Jagade hans kor och han har lånat ut sin egendom till jägare. Haha förmodligen vildsvin. Skotten skrämde skiten ur korna. Väldigt irriterande eftersom han skulle prata med oss och kunda ha nämnt detta. I alla fall.

Annars en trevlig påskmiddag. Ingen målning av ägg i år dock! Bakat bröd diskade.

M utförde min ugnsfatsställsplan och den verkar fungera riktigt bra! Plockade larver igen, men små denna gång, på två av Crinumarna. En del av de planterade fröplantorna verkar ha det svårt i landet. Har en sak som sipprar i nacken. Hoppas det bara är ett fästingbett. De brukar sippra de första dagarna.

Andra barnbarnet har lämnat dagis och börjar första klass. Gjorde en flaska Lilly-Pillysaft häromdagen. Nu är de flygande rävarna på gång igen. (fladdermöss).

20240325 Monday

Cows slept on premises during night and when M shone a light on them early morning they left.!! Tried the new nuts and they were not ripe. 19˚ inside 14˚ outside in morning. I chased them later at brekkie and fell face down in the grass when trying to trow a stick at them and got stuck in one of their hoof holes. M harvested tyomatoes and weeded no 3. One watermelon was cracked before it was ripe due to too much rain. Sun today, did laundry and tomorrow we will surely be able to plant more seedlings! Sat on veranda for lunch and I got bitten on my arms by something no see ums? Raked all shells and clearance from the Crinum and Maca’s. Found only one fat larvae on one of the Crinums! Hope hope hope!

Korna sov här inatt. M såg dem tidigt imorse. Sen kom de och ville äta frukost men jag jagade iväg dem och kastade en pinne efter dem men då fastnade jag i en av deras klövars grop och ramlade med nyllet före i det våta gräset. Tur att det inte var kokacka! Plockade tomater och rensade i landet. En vattenmelon hade spruckit av allt regn. Fåse om den går att äta ändå. Sol idag så tvätta! Jag blev biten av något som inte syntes. Fullt på nacken och armar som var bara när vi åt lunch. Krattade och fick bort alla skal från Macadamnötträdet och annat rens från Crinum (vattenliljor?) och Papegojblommorna (Strelizia).

Jaha dags att rota fram Påskdeco då!

20240324 Sunday.

Rained all night. Alex the possum did not make a mess on the veranda even though we did not leave the light on. Probably due to rain all night. Yesterday it had peed all over the verandah. Really disgusting and two days before it had peed on the table. Dark seemingly bloody pee. Yuck. Moved Swedish waffle day to today instead of tomorrow. F1 with popcorn and beer. Something weird is living in the raised bed. It crawls out from under and leaves a hole. Makes all traps slam but nothing in them!! What on earth is it? Found some old cabbage growing and one white (bitter) cucumber. Ripped out the cuc but cleared around the cabbages. Coffeed the blueberries. Will put grass clippings there later. Both M and I picked larvae. Hoping it’s the last ones. Nothing new in the plant containers. Chased the cows both of us. They divided.

Regnat hela natten. Possumen /pungräven Alex äcklade inte ner verandan trots att vi inte lämnade ljuset på under natten. Förmodligen på grund av regn hela natten. Igår hade den kissat över hela verandan. Riktigt äckligt och två dagar innan hade den kissat på bordet. Mörkt till synes blodigt kiss. Usch. Flyttade svensk våffeldag till idag istället för imorgon. F1 med popcorn och öl. Något konstigt bor i högbädden. Det kryper ut nertill och lämnar ett hål. Får alla fällor att smälla igen men inget i dem!! Vad i hela friden är det? Hittade lite gammal kål  i 4:an som växer och en vit (bitter) gurka. Rev ut gurkan men rensade runt kålen. Kaffe’ade blåbären. Ska lägga gräsklipp där senare. Både M och jag plockade larver. Hoppas det är de sista. Inget nytt i växtbehållarna. 

20240322 Friday.

Slept badly. Worked patch 4 and 2. Found 5 Capsicum in the high weeds. 2 with 4 fruits on!! Netted and steadied. Fantastic. We watched F1 and lots of rain showers from 12 and onward. Our boots were pretty muddy from morning work. Just waiting for the cows to turn up…. and of course they did! Chased them over to Shaynes side and later M chased them over the hill but later the second group looked over the hill. We really need to call Shayne every time they come. It’s the only way! Had a grog in the garden and later a nice dinner on ham, rice and cauliflower with some red wine. Most of the seeds are seedlings in the containers. I raked together the macadamias and whatnot’s the cockatoos had dropped and went through half of them to gather dropped nuts. Will do the rest tomorrow and put the shells in the compost. Some of the water lilies have actually begun to grow again but many many died of the larvae infestation.

Sovit dåligt. Jobbade i  vegosängarna 4 och 2. Hittade 5 paprikor i det höga ogräset. 2 med 4 frukter på!! Nätade och stabiliserade. Fantastiskt. Sen tittade vi på F1 och det regnade massor av skurar från kl 12 och framåt. Våra stövlar var ganska leriga från morgonjobbet. Så nu bara att vänta på att korna ska dyka upp… och det gjorde de såklart! Jagade dem över till Shaynes sida och senare jagade M dem över backen men senare tittade den andra gruppen över backen. Vi måste verkligen ringa Shayne varje gång de kommer. Det är det enda sättet! Tog en grogg i trädgården och senare en god middag på skinka, ris och blomkål med lite rött vin. De flesta av fröna har blivit småplantor i behållarna. Bara några kvar att vänta på. Det har gått fort den här gången trots mörka dagar och mycket regn. Vi har dem på verandan. Jag krattade ihop macadamianötterna och vad det var som kakaduorna hade tappat, och gick igenom hälften av dem för att samla ihop tappade nötter. Ska göra resten imorgon och lägga skalen i komposten. Några av Crinum-liljorna har faktiskt börjat växa igen men många många dog i larvangreppet. 

Time to harvest Lillypillies before the flying foxes take them. We hear them at night time.

Dags att skörda Lillypillies innan fladdermössen tar dem. Vi kan höra dem ibland mitt i natten.

Lilly Pilly trädet /tree
Picking the Macadamia scraps from the Cockatoos. Vi får plocka resterna som Kackaduorna har tappat.

Här är en död Crinum. Here are several dead Crinum. Mother and offspring.
Most seedlings are up. Flesta fröna har blivit fröplantor.