Lite banan talk

Banana flower

Our bananas, still on the tree, with the flower on the end.  Våra bananer med blomma på slutet.

We plucked the whole bunch and hung it on the verandah to ripen. A bit warmer than down by the creek now that it is “winter”. Vi plockade hela stocken och hängde på verandan att mogna. Lite varmare än vid bäcken nu när det är s.k. vinter.

Picked all the limes on the 2 lime trees and the banana flower. I had read that you can cook and eat it.  Plockat alla mogna limes. Hade läst att man kan äta bananblomman så nu så…

Peeling the flower. The small white things are the bananas to be. Skalar blomman. De små vita sakerna är blivande bananer.

Chopping the flower. Hackar blomman.

Soaking in water. Litet vattenbad.

Stir frying with spices. Steker i woken med kryddor.

It was disgusting and bitter. Must find another recipe next year. 

Det var bittert och oätligt! Måste hitta ett annat recept nästa år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *