Category Archives: Birds

The vegetables are coming along slow and well. Harvested 2 pumpkins and there are 3 more. In all we got 10 but one was rotten so 9. Did not see any signs of Bowerbird eating allthough they almost covered the lower lawn outside the immediate garden. They are so many at this time of year. The snow peas are like a small hedge in patch one. The squash have began blooming although they are still very small. Tomatoes, and the Chinese cabbages are not doing well but new newly sowed Kale and White cabbage are coming along nicely. Harvested lots of chilli Purple Tiger pepper. They are very potent and we think they are as good as the Liberian Hot Pepper. We are not harvesting an abundace of everything but we do not have to buy any vegetables. So we went to Kempsey and bought food and did other errands and we only bought mushrooms, some tomatoes and a garlic. We have almost eaten all the Russian Garlic and the mushrooms that we bought at Bunnings to grow our own never made it. Some globe onions too. They do not seem to want to grow here but who knows, next year maybe. Last year all we had were the Butternut pumpkins pretty much but this year stuff grows that we would have thought should grow in the summer. Well well.. every year is a learning experience on the growing side. Still have to plant the Lilly Pillys. Now is a good time since it rains and is wet. The Loquat has an abundance of fruit this year and soon it’s time to cover it with a net. Last year the silly Levin’s Honeyeater got into the net and had a feast. It shall not happen this year! What more? Oh yes picked a bad little Apple Soda dude (Tropical soda apple, Solanum viarum) i ettan

Grönsakerna kommer långsamt och bra. Skördade 2 pumpor och det finns 3 till. Allt som allt fick vi 10 men en var rutten så 9. Såg inte några tecken på att Bowerbirds hade ätit trots att de nästan täckte den nedre gräsmattan utanför den omedelbara trädgården. De är så många vid den här tiden på året. Snö ärter är som en liten häck i land ett. Squashen har börjat blomma, även om de fortfarande är mycket små. Tomater, och de kinesiska kålen går inte bra, men ny, nysådd Kål och vitkål kommer snyggt fram. Skördade massor av chili Lila Tigerpeppar. De är väldigt potenta och vi tror att de är lika bra som den Liberianska Hot Pepperen. Vi skördar inte i överflöd av allt men vi behöver inte köpa några grönsaker. Så vi åkte till Kempsey och köpte mat och gjorde andra ärenden och vi köpte bara svamp, några tomater och vitlök. Vi har nästan ätit all den ryska vitlöken och de svampar som vi köpte hos Bunnings för att växa våra egna växte aldrig. Vissa runda lökar också. De verkar inte vilja växa här men vem vet, nästa år kanske. Förra året hade vi alla Butternut pumpor ganska mycket men i år växer saker som vi trodde borde växa på sommaren. Tja bra .. varje år är en lärande upplevelse på växande sidan. Fortfarande måste plantera Lilly Pillys. Nu är det bra eftersom det regnar och är vått. Loquat har ett överflöd av frukt i år och snart är det dags att täcka den med ett nät. Förra året kom den dumma Levins honungsätaren in i nätet och hade en fest. Det ska inte hända i år! Vad mer? Åh ja plockade en dålig liten Apple Soda-dude (Tropisk läskapple, Solanum viarum) in patch one.

 

För övrigt sitter vi mest inne under regnen och trycker vid vedspisen, läser och kollar filmer som vi har lånat och så. Vår internetleverantör slarvade till det för ett tag sedan och har som plåster gett oss lite mer gig tillfälligt så vi kan titta på lite you-tube också.

 

Worked on the outside of the house. Took off the guava nets. Made some homemade snickers but they did not turn out tasty. We have the fire going almost all day now! Some light rain today. The net bits in the patches seem to work. One pumpkin had fallen even though its stalk had not turned brown and dried. One more cucumber on the way.

The Satin Bowerbirds are flocking wintertime and settle where there is food. So we have put nets a bit haphazard all over the veggies. It seems to work. They come but leave right away.

The melon plant is dead, The sweet potatoes are ready but the leaves are wilting. The Bird of Paradise got the second flower. The Mulberries have lost their leaves. All citruses are coming along well. Winter is truly here .

Must gather Guava leaves for tea before they also turn brown and dry.

The two garbage cans we bought at Bunnings, One for recycling and one for trash worked out well.

All needed now is a good raking of the garden and some weeding.

Winter attacks

Went down to the patches and took some pictures.

The problem with the mouse that left droppings on the table was actually a microbat. The tiny Australian bat. It came in through the wall slabs on the gable. We were watching a film one evening and in it flew and then out again so there. We covered he entry hole with some fly netting. That problem solved. Now we can finally have a table cloth on the table again.

Jojo det var minifladdermöss som flög in under tacknocken och ner i vardagsrummet, bajsade på bordet i flykten och letade insekter sen ut igen. Nu är det hålen täppta med flugnät.

Next problem started just two weeks ago. We know Dale said animals and insects out here are voracious feeders but who and which ones are they? The cabbage moth has laid all their eggs and their larvae are all gone. It is rainy and chilly. So all of a sudden the bean leaves are eaten. At first just some bites, then all of them and some just bitten off!. A bit of digging around finds no snails so what then? The netting on no. 1 has started to break up and is hanging in rags but the bad insects have not flown so high up so they get in so we have not cared. Now all of a sudden the bean leaves in no 1 are also eaten and the leaves of the beets. Very odd. In no. 2 we put some bubble plastic over some and they went untouched but forgetting the plastic and leaves are eaten. Finally we figure birds, early birds. So we put new netting on no 1 and covered all bean rows in both 1 and 2 plus the rocket and squash seedlings which was next in line to be eaten. Did not make it out today to see if all was well are if it was for nothing. No one suspect are the Satin Bowerbirds. We need to redo the nets on no 1 but also wer are working on a 4:th patch while the ground is wet and easy to work. We are also working on two flat parts to put the table on during summer months. The grass from the 4:th patch will end up on these parts.

Nästa problem var vad är det som äter bönbladen och sen squashbladen och sedermera rukolabladen. Stort frågetecken. Måste vara katydider, larver, sniglar men icke. Kanske possumen? Men icke det heller. Näten på ettan har varit lite trasiga länge men så pass högt upp att inga kålfjärilar har tagit sig in där så vad kan det vara då. Kålisarna har slutat fladdra omkring nu i kylan ändå. Alltså fåglar. Dit med nytt nät runt ettan lite slarvigt tillfälligt, måste fixas bättre sedan, och gamla nät runt och överallt på alla ätna plantor. Hoppas de tar sig. Få se imorgon om det fungerar. De misstänkta är nu Satin BowerfåglarPtilonorhynchus violaceus. Eller på svenska då Satänglövsalsfågel.

Just nu jobbar vi på den fjärde plätten och gräset som vi tar bort lägger vi på två platta ställen som vi har arrangerat som vi sen kan ställa bordet på i sommar.

 

 

 

Some winter harvesting: 2 pumpkins, lettuce, spinach, a small cauliflower sort of head, lots of nice daikon and some kale.

Vinterskörd till några måltider är pumpor purjo kruskål daikon spenat och sallat som trivs just i vädret vi har nu.

Also Davidsons plum, some bird pecked orange and water melon seeds for spring.

Davidsons plum börjat bli mogna och ramla ner, också apelsinerna och övriga citrus kommer nu, sista melonens kärnor som blir sådd i vår.

 

Our third attack was again from mice who had found a hole behind the tv shelf. They have been coming in 1 – 3 per evening for a while now and made Fatso very very satisfied. Mostly Mick feeds him but one day Jen did and he flew to the table, did not pick the mouse but looked at her, checked the mouse and checked her. She said some encouraging words and he took the mouse and flew away. This was very odd but nice.

Ett gäng möss började komma in. Vi hittade ett hål i väggen som går ner under huset där de kommer in. Kookaburran Fatso har fått från 1 till 3 möss om dagen ett tag nu. Vi har täppt hålet och ser fram emot att kunna sova med öppen dörr från sovrummet nu. Vi får se. Fatso får svälta stackaren.

 

20180101 Monday

Our guests left after brekkie. Weather was great most of the day. Had a short squall in the afternoon but got warm straight away. They had a 6 hr drive to Sydney. We took a day off and celebrated Knut way too early. This year will be a healthy year. A big dishwashing and a dip in the creek then some goodies, the rest of the champagne, popcorn and some films on tv. Finally we can go to sleep.

We still have a cikada year. There are about 7 different cikada sound around and they are many and loud. We are on a good way to getting tinnitus. They never stop. Some keep at it through the night!

It´s time for Fatso the kookaburra, whom we fed almost 3 mice a day at one time, to take on the responsibility of uncle and he is very good at it. He has been flying around with his protegé for weeks now and trying to teach him/her the ropes. The poor young one has a terrible laughter. It can only bark. It is sooo funny! owf owf owf! Fatso is going nuts trying to teach the juvie to laugh correctly! But this morning his protegé is getting much better at not barking at the end of his laughing. He is growing up fast now! Soon time to leave the nursery. Fatso himself was left in our garden by his aunt who checked in on him 3 times a day, then twice and then not. So compared to her he is a very good and responsible uncle!

We still have a mouse in the house! It´s not a bat … we are quite positive we think….

No dig-garden

Swedish at the end.

First, we live in the sub-tropics with rain and dry season. Drought and flooding and sometimes years with in between. This is our 4:th year and we are still learning about our enviro´s.

Well we have now delved into the concept of the no digging garden. Maybe our beds are too big. But we do not have enough material to start a no dig garden for the size we use. We (Jen) is aiming for 8 beds one of which would be a small corn field. Maybe this one could be the first no dig starting it off with cane mulch or so. Anyway we do not have enough compost to start off a small bed or enough grass (much grass is used for the composting toilet) (compost mixed with grass for the fruit and nut trees). We will probably need another year or two to get there.  Also digging gives a quicker bed and vegs but o.k. also some weeds. We will never be rid of weeds. It is after all the bush and winds and birds and what not  comes through here. This is really a matter of much discussing. We have no close neighbours with compost or mulch to give away since it is cattle country and those few who are not into cattle have given up on growing their own vegetables, sadly enough.

We pick up cattle manure and mix in the compost pile but our last bout with manure we got hold of so much thanks to one of our cattle neighbours and totally forgot about letting it so called burn or sit so we mixed it in with the soil straight away. Big mistake. We ended up with a very bad weed. Luckily we have everything pretty much contained but now we have to keep an eye open for this little wretch for a long time. Read up on it on the internet and it actually started here in this greater area with imported cattle. Yuck!

I think though that we have inspired some neighbours to start up their vegetable growing again but then again we do not meet very often s we´ll see. Right now the no-dig approach is not an option but we will keep it in mind as we do with all different options on everything.

Right now we are fighting weed and grass everywhere since it grows like wild fire in the rains and the perfect for gardens weather we have now.

In Sweden it was quite easy to grow vegetables but here we have a whole new ball game. No winter resting time but also tree wise two no-grow seasons where you can prune your trees. Some want pruning in the frosty months and some in the dry crackling months. Some not at all.

Yeah, we keep all options open.

För det första bor vi i subtropikerna med regn och torr säsong. Torka och översvämning och ibland år med däremellan. Det här är vårt 4: e år och vi lär oss fortfarande om våra enviro’s.

Nåväl har vi nu grävt in i konceptet med gräsmattan. Kanske våra sängar är för stora. Men vi har inte tillräckligt med material för att starta en gräsmatta för den storlek vi använder. Vi (Jen) syftar till 8 bäddar, varav en skulle vara ett litet majsfält. Kanske kan den här vara den första gräsklipparen som börjar med det med sockerrör eller så. Hur som helst har vi inte tillräckligt med kompost för att starta en liten säng eller tillräckligt med gräs (mycket gräs används för komposteringstvätten) (kompost blandad med gräs för frukt- och nötter). Vi kommer nog att behöva ett år eller två för att komma dit. Även grävning ger en snabbare säng och grönt men o.k. även några ogräs. Vi kommer aldrig att bli av med ogräs. Det är trots allt busken och vinden och fåglarna och vad som inte kommer hit. Det här är verkligen en fråga om mycket diskussion. Vi har inga nära grannar med kompost eller mulch för att ge bort eftersom det är boskapsland och de få som inte är bosatta har givit upp att odla sina egna grönsaker, tyvärr nog.

Vi hämtar boskapsgödsel och blandar i kompostbunken men vår sista bock med gödsel fick vi så mycket tack till en av våra nötkreatur grannar och glömde helt att låta den så kallade bränna eller sitta så vi blandade den med marken rakt bort. Stort misstag. Vi hamnade med en mycket dålig ogräs. Lyckligtvis har vi allt så gott som möjligt men nu måste vi hålla koll på den här lilla wretchen länge. Läs upp på det på internet och det började faktiskt här i detta större område med importerade boskap. Usch!

Jag tror dock att vi har inspirerat några grannar att starta sin grönsaksodling igen men då möter vi inte så ofta vi ses. Just nu är det inte ett alternativ, men vi kommer att komma ihåg det som vi gör med alla olika alternativ på allt.

Just nu kämpar vi med gräs och gräs överallt eftersom det växer som vild eld i regnen och det perfekta för trädgårdsväder som vi har nu.

I Sverige var det ganska lätt att odla grönsaker men här har vi ett helt nytt bollspel. Ingen vinter vilotid men också trädvis två växande årstider där du kan beskära dina träd. Vissa vill beskära i frostiga månader och några i de torra knäckande månaderna. Några inte alls.

Ja, vi håller alla alternativ öppna.

It must def be spring

Så nu är det vår. Först kom Welcome svalan och flög in i huset och runt omkring. Den blir trött rätt så fort så vi fångade den snart och släppte ut. Men igår kom Willy Wagtail och flög in. Den brukar inte flyga fel. Och den är en virtuos flygare som gör krumbukter i luften och var mycket svårare att fånga in. Vi tillverkade en jättestor håv till slut, av nät och vajrar som vi fäste på ett kvastskaft. Och ut kom den.

Nu är det bara fladdermössen som ska komma in sen är sommaren i sikte.

Det är ungarna vi talar om förstås!

Vi rensade lite i citruslunden och tog bort några Pittosporum och några Kumquatträd så att grapefruktträden ska få mer luft och sol. De ena av grannarna gillade verkligen kumquatfrukterna, man kan ju äta bara skalen och de är SÖTA! Så jag hade lovat några grenar som de kan få att rota sig. Vi tog några av träden som de sen kan ta smågrenar av och få att rota sig med hjälp at rotningsmedel, som de redan har, och körde iväg med dem. Lite snack på deras veranda och plötsligt sitter vi där med 12 ägg från deras hönor. “Vill ni ha en tupp?” Fast det ville vi inte just då. Tänkte inte på tuppen som mat just då utan som blivande pappa. Men vi ska inte ha några djur förrän nästa höst då vi förhoppningsvis har byggt lite hus mm åt dem.

Nu är det Guavaträden som måste räddas. Vad är det som äter löven. Det ena har fått alla nya löv avätna. Vi kan inte se några insekter eller larver och grenarna längst ut är för svaga för att Räven ska lyckas ta sig ut dit. Nätade det och nu väntar vi på vad som ska hända.

Annars är det torka igen. Har varit torrt ända sen i somras. Kom några eländiga regn i Juli men inget att hänga i gran. Vi vattnar och bäcken sjunker igen. Nya eldar i horisonten också men den närmaste är slocknad som skönt är.

Häromdagen har vi varit ihop (inte bott ihop, förlovade eller gifta) i 49 år. Ska det bli 50 månne?!

So now it’s spring. First came the welcome swallow and flew into the house and around. It gets tired right soon so we caught it soon and released. But yesterday, Willy Wagtail came in and flew in. It usually does not come inside. And it’s a virtuoso aviator who makes bumpers in the air and was much harder to catch. We finally made a huge catcher of netting and wire that we attached to a broom shaft. And it came out.

Now it’s only bats that will come in late, everything’s done!

These are the babies we speak of of course!

We cleared a little in the citrus grove and removed some pittosporum and some kumquat trees so that the grapefruit trees would have more air and sun. One of the neighbours really enjoyed the kumquats, you can only eat the peel and they are SWEET! So I promised some branches that they could get rooted. We took some of the trees that they can use. They already have rooting gel, and drove over to them. A little chat on their porch and suddenly we sit there with 12 eggs from their chooks. “Do you want a rooster?” Though we did not want one right then. Did not think of it as food just then but as a dad-to-be. But we will not have any animals until next autumn when we hopefully have built some houses for them.

Now it’s the Guava trees that have to be saved. What is it that eats the leaves? One has got all the new leaves eaten. We can not see any insects or larvae and the branches at the outermost are too weak for the possum to succeed in getting out on them. Netted it and now we are waiting for what’s going to happen.

Otherwise it’s drought again. Has been dry since last summer. Bring some miserable rain in July but nothing near enough. We water and the water brook drops again. New fires on the horizon also but the closest is extinguished as nice is.

The other day we have been together (not lived together, engaged or married) for 49 years. Will it be 50 months ?!