The vegetables are coming along slow and well. Harvested 2 pumpkins and there are 3 more. In all we got 10 but one was rotten so 9. Did not see any signs of Bowerbird eating allthough they almost covered the lower lawn outside the immediate garden. They are so many at this time of year. The snow peas are like a small hedge in patch one. The squash have began blooming although they are still very small. Tomatoes, and the Chinese cabbages are not doing well but new newly sowed Kale and White cabbage are coming along nicely. Harvested lots of chilli Purple Tiger pepper. They are very potent and we think they are as good as the Liberian Hot Pepper. We are not harvesting an abundace of everything but we do not have to buy any vegetables. So we went to Kempsey and bought food and did other errands and we only bought mushrooms, some tomatoes and a garlic. We have almost eaten all the Russian Garlic and the mushrooms that we bought at Bunnings to grow our own never made it. Some globe onions too. They do not seem to want to grow here but who knows, next year maybe. Last year all we had were the Butternut pumpkins pretty much but this year stuff grows that we would have thought should grow in the summer. Well well.. every year is a learning experience on the growing side. Still have to plant the Lilly Pillys. Now is a good time since it rains and is wet. The Loquat has an abundance of fruit this year and soon it’s time to cover it with a net. Last year the silly Levin’s Honeyeater got into the net and had a feast. It shall not happen this year! What more? Oh yes picked a bad little Apple Soda dude (Tropical soda apple, Solanum viarum) i ettan

Grönsakerna kommer långsamt och bra. Skördade 2 pumpor och det finns 3 till. Allt som allt fick vi 10 men en var rutten så 9. Såg inte några tecken på att Bowerbirds hade ätit trots att de nästan täckte den nedre gräsmattan utanför den omedelbara trädgården. De är så många vid den här tiden på året. Snö ärter är som en liten häck i land ett. Squashen har börjat blomma, även om de fortfarande är mycket små. Tomater, och de kinesiska kålen går inte bra, men ny, nysådd Kål och vitkål kommer snyggt fram. Skördade massor av chili Lila Tigerpeppar. De är väldigt potenta och vi tror att de är lika bra som den Liberianska Hot Pepperen. Vi skördar inte i överflöd av allt men vi behöver inte köpa några grönsaker. Så vi åkte till Kempsey och köpte mat och gjorde andra ärenden och vi köpte bara svamp, några tomater och vitlök. Vi har nästan ätit all den ryska vitlöken och de svampar som vi köpte hos Bunnings för att växa våra egna växte aldrig. Vissa runda lökar också. De verkar inte vilja växa här men vem vet, nästa år kanske. Förra året hade vi alla Butternut pumpor ganska mycket men i år växer saker som vi trodde borde växa på sommaren. Tja bra .. varje år är en lärande upplevelse på växande sidan. Fortfarande måste plantera Lilly Pillys. Nu är det bra eftersom det regnar och är vått. Loquat har ett överflöd av frukt i år och snart är det dags att täcka den med ett nät. Förra året kom den dumma Levins honungsätaren in i nätet och hade en fest. Det ska inte hända i år! Vad mer? Åh ja plockade en dålig liten Apple Soda-dude (Tropisk läskapple, Solanum viarum) in patch one.

 

För övrigt sitter vi mest inne under regnen och trycker vid vedspisen, läser och kollar filmer som vi har lånat och så. Vår internetleverantör slarvade till det för ett tag sedan och har som plåster gett oss lite mer gig tillfälligt så vi kan titta på lite you-tube också.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *