April 19, 2016

It´s getting cold. Jen thought, when moving here, that the warm season would be much longer. Well, just get used to it!

Now it´s crunch time for the experiment on which veggies really dooo make it through winter and frost. Maybe the frost will not set inside the net house (no2) or even patch 3 since it´s so close to the trees.

Started to digging through patch 1 again since things popped up there without us caring. Spinach!!! The yam seemed to like it and kept some roots and started growing again. Also maybe we´ll plant Rhubarb there. Rhubarb usually dies down during the colder months so no sun should be needed.

We are still working on the bathroom. There is so much measuring and fintuning just to get the pieces together we only get one or two fibro´s up per day. One left. After that it´s windows, flooring, plumbing aso.

Should really write down some kind of summary over the last one and a half years or maybe wait until two years… hmm.

Det är kallnar. Jen tänkte, när du flyttar här, att den varma årstiden skulle vara mycket längre. Tja, bara vänja sig vid att det!

Nu är det  tid för experimentet att se vilka plantor som klarar det genom vintern och frost. Kanske frosten inte kommer att ställa i nät huset (nr2) eller till och med inte i patch 3 eftersom det är så nära till träden.
Började gräva igenom första landet en gång eftersom saker dök upp där utan vår omsorg. Spenat!!! Yams!!  verkade gilla det och höll några rötter och började växa igen. Också kanske vi planterar Rabarber där. Rabarber dör oftast ner under de kallare månaderna så ingen sol skulle behövas.

Vi arbetar fortfarande på badrummet. Det finns så mycket mätning och finjustering bara för att få ihop bitarna vi bara få en eller två fibro’s upp per dag. En kvar. Efter det det är fönster, golv, VVS osv.

Borde kanske skriva ner någon form av sammandrag över de senaste ett och ett halvt år eller kanske vänta tills två år … hmm.

Visit

Google  översättning funkar rättså bra här också.

Two utes drove up and parked outside our garden. It was Chris and Rhonda, their daughter and her boyfriend. Chris had grown up in our house. We walked around and talked about when and where and his family. His wife was also a local. They were very nice and I want them to come back so that I can write down everything they have to tel about the house.

He told us about the creek and this is gave us something to think about. The creek has never dried up but it sure has dried to just leave a litle brook. When they lived here they had two big rainwater tanks for occasions like when the creek almost dries out. He laughed and said it was not a big problem since they never washed. But still!

When he lived here there were barely any trees. They had a pig pen down by the creek and a veggie patch somwhere. There was a dairy up behind where the roof project is and he went to school across the creek. There was no store there at his time though and he is Mick´s age.

We had read that kids of around 10 had to take the pigs to Kemp and that journey took 5 -7 days. What did they do with dingoes and such? Chris said there were pig pens all the way to Kemp where the kids could put them up for the night and not worry. Pigs were also good and staid together not running away. Then we went on to talk about certain worse traits with pigs as their ability to eat bone and by the way let´s not go there.

Dunny

It is in Swedish but Google should  be quite ok with this.

Här kommer foton från badrummmet. Bit för bit. Det är inte klart ännu. Vi har äntligen kommit överens om var badrummet ska stå. Från början skulle hela verandan vara bad och förråd. Sedan ändrade vi oss och bestämde att förrådet / snickerboa delvis skulle vara  badrum. Sen efter lite överläggningar ville vi inte att toan skulle vara så nära köket eller pluppa intill vardagsrummet. Vi vill heller inte bygga in de gamla väggarna så att de försvinner. Man vill inte springa till toan på ute på tomten heller. Ja fram och tillbaka med förslag och så. Tillslut ryckte vi iallafall bort före detta ägarnas toalett och byggde igen där. Vi fann att vi gillar verandan  och tyvärr måste toan hamna där också. Så nu har vi mätt och mätt och får en liten veranda där bord och grill precis får plats och badrum också.

Provat ut hur det kan bli.
Provat ut hur det kan bli.

 

Såga och kapa
Såga och kapa 
Golvramen
Golvramen
Stolparna
Stolparna  

DSC00183

 

Stommen klar
Stommen klar

 

Yttervägg
Yttervägg, nätfönster kommer upptill

Nedan är detaljer bara. Knepigt med måtten eftersom allting är lite snett och vint och handsågat.

Här täpper vi för att mössen inte ska bygga bo i isoleringen.
DSC00195
DSC00197 DSC00198 DSC00199DSC00200

 

Went to Kempsey to buy fibro wall sheets to the dunny. Had to rent a trailer. Trailer is free if you return it the same day. So.. 2 hrs there, 2 hours back, empty load, quick lunch. 2 hrs back to Bunnings in Kemp and 2 hrs home again.

At Bunnings we again met the guy who´s aunt and a brother lived here. He´s the guy who made the pic´s on the walls.. On an older map the meadow is called after the aunt´s name. Neat meeting some people! The other guy read our address and wondered if we had seen any yeowies or drop bears yeat. – Oh well.

On the way home we had brought the dung bucket and filled it with cow poo. Good for the compost.

Åkte till Kempsey för att köpa fibro väggskivor till toan. Var tvungen att hyra en släpvagn. Det är gratis om man återlämnar den samma dag. Så .. 2 timmar dit, 2 timmar tillbaka, tömma lasten, snabb lunch. 2 timmar tillbaka till Bunnings i Kemp och 2 timmar hem igen.

På Bunnings träffade vi igen killen vars moster och en bror bodde här. Han är killen som ritade på väggarna .. På en äldre karta är ängen/hagen utaför här uppkallad efter mostern. Kul att möta vissa människor!

Den andra killen läste vår adress och undrade om vi hade sett några “yeowies” eller “drop bears”!  – Jaja.

På vägen vi hem hade tagit dyng-hinken med oss och fyllde den med kobajs. Bra för komposten.