Went to Kempsey to buy fibro wall sheets to the dunny. Had to rent a trailer. Trailer is free if you return it the same day. So.. 2 hrs there, 2 hours back, empty load, quick lunch. 2 hrs back to Bunnings in Kemp and 2 hrs home again.

At Bunnings we again met the guy who´s aunt and a brother lived here. He´s the guy who made the pic´s on the walls.. On an older map the meadow is called after the aunt´s name. Neat meeting some people! The other guy read our address and wondered if we had seen any yeowies or drop bears yeat. – Oh well.

On the way home we had brought the dung bucket and filled it with cow poo. Good for the compost.

Åkte till Kempsey för att köpa fibro väggskivor till toan. Var tvungen att hyra en släpvagn. Det är gratis om man återlämnar den samma dag. Så .. 2 timmar dit, 2 timmar tillbaka, tömma lasten, snabb lunch. 2 timmar tillbaka till Bunnings i Kemp och 2 timmar hem igen.

På Bunnings träffade vi igen killen vars moster och en bror bodde här. Han är killen som ritade på väggarna .. På en äldre karta är ängen/hagen utaför här uppkallad efter mostern. Kul att möta vissa människor!

Den andra killen läste vår adress och undrade om vi hade sett några “yeowies” eller “drop bears”!  – Jaja.

På vägen vi hem hade tagit dyng-hinken med oss och fyllde den med kobajs. Bra för komposten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *