Regn å regn

It’s raining and raining and showers and light rain and humid and rain and and and….

I landet växer gräset igen å klafs å klafs å klafs…

In the patches the grass is growing again schklopf schklopf schklopf..

Vedboden är packad och två högar ved kvar att såga nästa år och lägga på tork till året därpå.

Ögat fick sig en smäll när jag sågade. In till akuten och få lite koll att inget sitter kvar och lite antibiotika för eventuell infektion. Hela ögat rött och dant men allt bra nu. Så går det när man inte använder skyddsglasögonen. Dumtant!

The eye got a splinter when I sawed. Emergency room and got a check up that nothing is left in the eye and some antibiotics for any infection. The whole eye was red and bloody but all good now. This is what happens when you do not wear safety goggles. Silly woman!

Köket är på gång. Kitchen refurbishing on it’s way.

Spring time accomplishments

Drove to Kempsey Bunnings to buy a pantry for the kitchen. It said on the internet site that they had 2 in so we thought we would hurry. Off we went. They had two doors but not the cabinet or something like that. Swear swear. Anyway so we had it ordered and bought some fine particle board to build a counter and top, then home. Met a neighbour and had a nice yarn on the road.

Åkte till Kempan och Bunnings för att köpa material till arbetsbord till köket och ett skåp. Skåpet saknade hälften så vi fick beställa. Det stod på internetsidan att allt fanns men icke. Hem igen med skivorna till arbetsbänken iallafall. Halva dagen borta till ingen nytta nyp. Träffade en granne på vägen hem och fick ett trevligt samtal mellan bilarna.

After unloading we worked in the lots Harvested: 3 swedes, wax beans, chives, thinned the carrots and will use them for soup or wok, tied up climbing and roadbeans and tomatoes, M “slashed” the part of the paddocks and then we watered the patches and the day is done. Dinner and show: Celebrity MasterChef on internet, a very feel good program!

Väl hemma var det bara att lassa av, bära in, jobba i landet och klippa gräset för snart blir det regn igen och det växer attans fort. Skördade vaxbönor, gräslök och 3 kålrötter, stagade klätterbönor, tomater och gallrade här och där. Vattnade, lagade mat och kollade in kändis-MasterChef. Det är ett så trevligt program med många snälla skratt i. Ett riktigt må-bra-program.

Time for bed .. Oh no gotta take care of the harvest too, clean it freeze some and some in bags in the fridge for eating during following days.

Dags för sängen men oh nej måste ta hand om skörden – rensa plocka skölja och frysa in eller i påse i kylen.

Other than that we are finished cutting and splitting wood for next year. Two piles left to cut and split and dry out next Sept-Oct-Nov-Springtime. At last one tick off the list. We also have almost finished planning the kitchen. Only some small touches left to discuss by the by. We put some furniture as we thought it out, to see if we like it and we do so now the big adventure of refurbishing the kitchen starts!

För övrigt är vi klara med att såga och klyva ved så att vedboden är full. Två högar ved kvar att jobba undan nästa år efter vintern. Sen den stora nya grejen att renovera och göra iordning köket. Vi ställde lite möbler hitan och ditan som vi tänkte var bra och kollade om vi trivdes med den ordningen och det gör vi så nu börjar det nya äventyret att fixa iordning allting! Golvet också – inga springor mer när allt är klart.

First really hot day 36˚

Weeded in the patches. Some seeds have not germinated so we prepare the soil and water and whatever grass grows we hope it will be the last. Very warm today. 36˚C. We stayed inside  and planned on the kitchen then dip in the creek. There as been noise from the big road all day. Hope they have worked on it and fixed it. We will see in a couple of days.

Riktigt varmt idag. 36 grader. Några frön har inte tagit sig så vi förbereder jorden igen och vattnar ett tag så att alla gräsfrön tar sig och sen väck med dem och hoppas att sådden sen tar sig bra. det var väl för kallt först och sen för blött. Suck. Satt inne och planerade på köket. Det är dags nu. Sen dopp i bäcken. Har varit mycket maskinbuller uppe ifrån stora vägen. De ska fixa den så hoppas att det var det vi hörde.

First day of summer

Första doppet i bäcken.

Försöker göra guavavin enligt ett recept från nätet.

M gjorde kokballur med äggvitor som blev över från glass som han gjorde häromdagen.

Rensade i landet och sådde lite där det inte har växt. Förmodligen pg av för kalla nätter.

Eldade upp massor av papper.

Åt skånsk äggakaga till lunch eftersom det var äggets dag och det var väl ok. Som ugnspannkaka ungefär.

När jag vattnade på kvällen var det miljontals pytteflygor som flög runt och också satte sig på mig överallt, i håret på armarna, benen i min dricka som jag tagit med mig ut! Åh suck. Jag erbjöd mig att vattna så M slapp och skönt att han slapp flugorna!

Å en kvällsgrogg utan flugor!! Sommaren är här.

First dip in the brook.

Trying to make guavawine according to a recipe from the net.

M made kokosbollar with egg whites that were left over from ice cream that he made the other day.

Weeded the patches and sowed a little where it has not grown. Probably due to cold nights.

Burned up lots of paper.

Ate Scanian egg cake for lunch because it was egg day and it was ok. Like an oven pancake.

When I watered in the evening, there were millions of tiny flies that flew around and also sat on me everywhere, in the hair on my arms, the legs in my drink that I took out with me! Oh sigh. I offered to water so M didn’t have to deal with the flies.

Oh an evening grog without flies !!

Summer is here!

20210729 Thursday.

Dishes for 3 days done, receipts registered. Checked My Gov letter. Did Jap lesson. Went through the toilet parts and arranged the tubs underneath the house. Registered the meat and cans and cleaned the fridge. Put back the fozen meat bags in freezer no 2 after the el. black out. Had pork chops, sweet potato & pepper oil fried onions & capsicum. Beautiful day but somewhat chilly.

20210728 Wednesday

So Kemp day. Up, cold as H-! Frost outside in the paddocks. Brekkie and packed Atlas and off. Took Postmans. Beginning with the library. Masks on! Everyone in Kemp wore a mask inside and most also outside. So did we. Everyone wore a mask inside. Library – mostly movies and a Lee Childs book for Jen. Bunnings second- stuff to the new toilet, gloves, knee pads for M for working in the patches and gas for the shower. Time for lunch in the park and then BWS for some liquor, BW for the sodasream bottle switching and Woolies for food. Diesel and fill a cannister too. Time for a cuppa before returning homeward. We were supposed to pick up our new composting toilet in Willawarrin but agreed to touch base before going there so called the transporting firm. The guy was in Kempsey so we agreed on meeting at Mooneba road. Did so and got our toilet and on home. Unpacked all and had some drink and snack and then food and chillaxing after putting away almost everything. Lot of work tomorrow registering food and unpacking the new composting toilet aso. It was so cold in the morning but ended up being 27˚C+ during the day!

Onsdag. Så Kempdag. Upp, kallt som H-! Frost ute i paddockarna. Brekkie och packade Atlas och iväg. Tog Postmans. Börjar med biblioteket. Masker på! Alla i Kemp bar en mask inuti och de flesta också utanför. Det gjorde vi också. Alla hade en mask inuti. Bibliotek – mestadels filmer och en Lee Childs-bok för Jen. Bunnings nästa – grejer till den nya toaletten, handskar, knäskydd för M för arbete i lapparna och gas till duschen. Dags för lunch i parken och sedan BWS för lite sprit, BW för sodavattenflaskväxling och Woolies för mat. Diesel och fyll på en dunk  också. Dags för en kopp innan du återvänder hem. Vi skulle hämta vår nya komposttoalett i Willawarrin men gick med på att röra basen innan vi åkte dit så kallade transportföretaget. Killen var i Kempsey så vi kom överens om att träffas på Mooneba road. Gjorde det och fick vår toalett och hemåt. Packade upp allt och hade lite dryck och mellanmål och sedan mat och chillaxing efter att ha lagt bort nästan allt. Mycket jobb imorgon med att registrera mat och packa upp den nya komposttoaletten. Det var så kallt på morgonen men slutade bli 27 ° C + under dagen!

Måndag 20210726.

Walked 3 km, videochatted with mother, harvested and washed grapefruit, made an opening through the front wood pile into the shed, the new small flashlights with magnets arrived, chilly, sunny, Chicken soup for lunch and eye of beef with mushroom sauce ad potatoes for din, Mick tidied in the garage and pepped the chain saws. Pretty much that.

20210725 Sunday.

Windy as hell. Woke up to el-outage. Stinky wood last night and this morning. Hung around not getting much done. No electricity, no internet even Telstra gave up on us. Got the generator going to save the stuff in the fridge. We are almost at the time to go shopping so the new Freezer and little fridge freezer were half empty and we could stuff everything in the fridge freezer. Grated the lemon peel and squeezed them into juice and bottled. The lemons were very ripe so maybe they will not keep as long as they did last year. Froze the lemon peel. Did dishes. The wind died down toward late afternoon. Ben and Jay went by and stopped for a yarn. Ben had just aquired a ute that had run into the ditch and broken between tray and cabin – good for spare parts. Telstra on again. Now just waiting for the electricity. They are not saying when but then it is Sunday. Made the lemon curd. Now to do something with the grapefruits – thinking marmalade tomorrow. 

Söndag. Blåsigt som helvete. Vaknade till elavbrott. Stinkande ved igår kväll och i morse. Hängde omkring och blev inte mycket gjort. Ingen el, inget internet även Telstra gav upp på oss. Fick igång generatorn och för att spara maten i kylen. Vi är nästan på gång att shoppa så den nya frysen och den lilla kylskåpsfrysen var halvtomma och vi kunde fylla allt i kylfrysen. Rivade citronskal och pressade dem i juice och flaskade. Citronerna var väldigt mogna så att de kanske inte kommer att hålla så länge som de gjorde förra året. Frysta citronskal. Gjorde rätter. Vinden mojnade mot sen eftermiddag. Ben och Jay åkte förbi och stannade för ett snack. Ben hade precis fått en ute som hade kört i diket och brutit av mellan lastflak och hytt – bra för reservdelar. Telstra på igen. Nu väntar bara på elen. De säger inte när men då är det söndag. Gjorde citroncurden /citronsmörsmet. Nu för att göra något med grapefrukten – tänkande marmelad imorgon.