Raised garden bed

So we built a raised garden bed out of stuff lying around. Corrugated roof sheets, timber and a dead tree from the fires we cut up and put on the bottom.

Then we took lots of soil from a pile the former owners had gathered and filled it together with grass, compost and compost we bought from Bunnings.

Add potatoes in one quarter to see if we could get anything growing and we did! Well we have not seen any potatoes yet but the plants are growing at least. Next we will sow capsicum, strawberries and maybe something else.

Så vi byggde en upphöjd trädgårdssäng av material som låg på tomten. Korrugerade takplåtar, virke som låg under taket på kullen, ett dött träd från bränderna som vi sågade upp och la på botten.

Sedan tog vi massor av jord från en hög de tidigare ägarna hade samlat ihop i hagen och fyllde på tillsammans med gräs, kompost och kompost jord som vi köpt från Bunnings.

Sättpotatis på en fjärdedel av sängen för att se om vi kunde få något att växa och det gjorde det! Nåväl vi har inte sett någon potatis än men plantorna växer i alla fall. Härnäst ska vi så paprika, jordgubbar och kanske något annat.

Första inlägget 2023

One of the three surviving banana trees has an offspring! Yippee! One of the three twigs from the fig tree I planted has survived and now has 5 figs ripening. Bought a rhubarb plant and planted in a pot on the porch. In the middle of the night I heard the possum pattering on the roof, ran up and turned on the porch light and moved the pots (which are on a tray on a rolling thing) and hoped for the best! This possum didn’t shy away from the light and ate all but one of the leaves on the rhubarb. Now they are netted. One of my pot macadamias has died. I’m hoping it will send something up from the roots but I’m probably hoping in vain.

Made a list of our so-called backyard birds but need to adjust it a bit.

Ett av de tre överlevande bananträden har en avkomma! hurra! En av de tre kvistarna från fikonträdet jag planterat har överlevt och har nu 5 fikon som mognar. Köpte en rabarberplanta och planterade i en kruka på verandan. Mitt i natten hörde jag att possumen smattrade i taket, sprang upp och tände verandalampan och flyttade på krukorna (som står på en bricka på en rullande sak) och hoppades på det bästa! Den här possumen drog sig inte för ljuset och åt alla utom ett av bladen på rabarbern. Nu är de nätade. En av mina kruka macadamias har dött. Jag hoppas att det kommer att skicka upp något från rötterna men jag hoppas nog förgäves.

Gjorde en lista på våra så kallade bakgårdsfåglar men behöver justera den lite.

Shopping Day

The night was awful and stormy and we got little sleep but we had 3 appointments so must into town. Up 6 and off at 7. Heard Ben so Postmans is clear. We will take it. A bit of a slip and slide but ok. Chores (the times are when we got the receipts) : 10.07 M:s doc for check-up and med’s, 10.20 Super Cheap for hose to shipper snipper which got a leak, 10.32 Preen for the push mower – finally 3 months later, 11 Bunnings for garden stuff, 11.15 BWS for some alcoholic sustenance, 12.20 Dentist for M fastening the implants, 13.30 Lou’s lunch, 13.51 Friendlies for the med’s, 14.40 OPSM for eye check and new readers so I have two pairs- all was ok, 16.07 Woolies for food, 16.30 Diesel and petrol for ute and cannisters, then some coffee with ice cream, we had berought a thermos with water and bought ice cream at Woolies. On the way home, round about Nulla Nulla I got a stomach swelling and odd feeling of sickness, on Postmans it got worse. We had to stop once to remove a tree and I got out and lifted away some branches and it felt better – lots of farting and burping. 18.34  unpacked at home and a grog and felt much better. Just a sandwich and we will eat the prawns tomorrow, just too tired. As usual met a lot of nice peep to yarn a bit with except the Preen guys they are always dour except the young redheaded guy. Beautiful dry sunny day and just a bit of slipping and sliding on the way home!

Gorgeous Day

See if I can start updating a bit here again.

Bäcken har fått en djup fåra i mitten igen. Skönt. Kanske fiskarna kommer tillbaka igen. Men strömmen är stark så ynglen bor förhoppningsvis någon annanstans och överlever.

Något har tagit sig in i ena trädgårdslandet. Riktigt knuffat sig in igenom staketet och ut igen. Den lämnade lite bajshögar och en hög med urätna ärtskidor. Håhåjaja det djurlivet.

Skördade ärtorna idag. De var ett felköp. Skulle varit sådana där man äter rakt av och inte spritar. Men får nog ihop två dl kanske. Sen rev jag resten och sådde andra omgången majs. Första omgången ruttnade bort i regnen.

Har sått bönor andra omgången också. Första ruttnade bort i regnen.

Sen håller vi på att få till en förhöjd grönsakssäng. Fåse om jag kan lägga ur några foton senare. Vi måste få till lite grenar och sen komport och jord och sen s.k cane mulch som är som gräs och bra att ha som lager mot ogräs sen.

Fick ischias för några månader sedan när vi röjde vägen efter stormen i Maj. Det har inte gått över men upptäckte att det känns bättre när jag har stått i bäcken och kylt ner rygg och höft en stund. Sen har det nu torkat tillräckligt i backen så att vi har kunnat börja gå lite. Gick lite för långt häromdagen bara så nu sitter jag här hm haltar omkring igen. Hugaligen!

Nu känns det som sommar och skönt. Man kan har kortbyxor och ärmlöst.

Verandan kommer till sin rätt igen.

Former owners

Former owners visited a couple of days. They thought we had done good with the house and environments. They camped down by the creek and took a couple of short walks. He was recuperating from a short bout of covid. They also took the canoes for a spin. We learned a couple of new trees. Among the interesting was a tree which I thought was another Davidson’s Plum but is a Native Tamarind tree. I was going to cut down a neighbouring tree to give it more sun but now I shall not. We had a lot of laughs. They also visited neighbours across the creek and were a bit disappointed that they were not a bit interested in them at all but only returned the conversation to the same old thing that happened with another neighbour 25 years ago when they all moved in here.

Well I guess we are all getting older and closest neighbours are first to go.

Kitchen final

Puttering on the kitchen while the rain is pouring. Waiting for some days of no rain to go and pick up parts like the counter tops or the base cabinets or plumping parts or a table saw or whatever is needed.

Pular med köket medan regnet öser ner. Väntar på att några dagar utan regn ska komma och då plocka åka och köpa delar som bänkskivorna eller underskåpen eller rörmokar- delar eller en bordssåg eller vad som behövs.

Mycket nöjda med vårt arbete. Vi har provat oss fram med lösbord och annat och funnit att vi jobbar bra med den här lösningen.

Rain

Regnet det bara faller ner. It’s uncanny this rain. Never stops. Leaches are starting to thrive. Again we are trying for Coffs but I think we will have to stay at home again.

Någon, fåglar eller råttdjur har gett sig på våra icke mogna majskolvar. Faan oxo. Nätade förstås. Antagligen är det Australian King Parrots som är i farten. De flockar sig runt huset nu och äter Privets / Liguster och förmodligen majs. Nästa år ska vi näta direkt.

Pumpor som har börjat växa i komposten har börjat sprida sig över hagen. Inte många pumpor dock och hoppas att de inte ruttnar.

Alla macadamnötter är skördade sedan två veckor tillbaka. De stod i en låda på golvet och möglade på utsidan. Skalade det gröna ytterskalet och nu är det bara det stenhårda innerskalet kvar. De är inte många och vi har snällt delat med oss med de stora svarta gulstjärtade gojorna. Pelle Nöttjuv har lärt upp sina avkommor så de är fler nu som kan knäcka dem. Även de gultofsade kakaduorna (sulfurcrested cocka’s) vill åt maca-nötterna så de jagar varandra. Om de svarta bara är en så får den på tafsen men är de tre så får gultofsarna på tafsen.

Livet i dalen – lera och regn, klafs, klafs och översvämning. Vi drog upp slangarna en bit igen. Men nu är tanken i alla fall full så att vi har dricksvatten. Sen är byttorna under takrännorna fulla igen som vi kan ha till disk mm. Tvätta kläder?? Nixpix. Ingenstans att torka i det fuktiga vädret. Luftkonditioneringen räcker inte till. Nåja. Det går ingen nöd på oss än. Internetet funkar och elen är fortfarande igång så det är b ra. 19 dagars mat plus nödransonen finns.

Regn och regn och regn och regn och regn och regn.

Gräsklippardelen till traktorn är lagad men handjagaren gick vi bet på. Måste ta isär hela djävla motoren och hjulen. En annan dag… Och så regnar det.

Flooding

So what to do when it is flooding and you cannot get anywhere. You are most often warned well in advance. If you are not warned it usually gets low pretty quickly. So we have a bit of our own weather here in the valley but better safe than sorry so if it probably will be a good flooding we will fill the water tank. Then remove the hoses and pull them and the pump to safer grounds. We keep and eye on the rain forecast in case we need to pull everything up some more or even to the house. Neighbours have told us of very very bad floods. Then our with all the cannisters and buckets and place under the spouts. They ought to have been cleaned but maybe we missed that one. So tank water is for drinking and bucket water is for dishes and washing. Could also be used for showers, you know just using some piece of terry and swathe off. This while the water is brown and no see through. After some rains  the waters starts to look somewhat clearer and we might pump again but still not good enough for cooking and drinking. All water for drinking goes through the water filter machine and even for cooking if it looks bad. There is also no waste with dishes. One pot for all or whatever. As soon as there is no rain we wait a day or two and try to mow the grass as much as possible. Sometimes it works and sometimes not. The hill will be very slippery and when the creek goes down stupid people with high clearance on their utes will come driving and ruin the road  instead of waiting a while longer for it to dry up. Did I miss something? Possibly. The birds are miserable in the rain. 

Så vad gör vi när det är översvämning och vi inte kan komma någonstans. Man blir oftast varnad i god tid. Om du inte blir varnad brukar bäcken bli låg ganska snabbt. Vi har lite eget väder här i dalen, men bättre att mota Olle i grind, så om det förmodligen blir en bra översvämning så fyller vi vattentanken. Ta sedan bort slangarna och dra dem och pumpen till säkrare mark. Vi håller koll på regnprognosen ifall vi skulle behöva dra upp allt lite mer eller till och med till huset. Grannar har berättat för oss om mycket svåra översvämningar. Sedan ut med alla bunkar och hinkar och ställ under hängrännan. Den borde ha rengjorts men vi kanske missade det. Så tankvatten är till för att dricka och hinkvatten är för tvätt och disk. Kan också användas för duschar, du vet bara att använda en bit frotté och tvätta sig med. Detta medan vattnet är brunt och inget genomskinligt. Efter lsågra dagars regn börjar vattnet se något klarare ut och vi kanske pumpar igen men fortfarande inte tillräckligt bra för att laga mat och dricka. Allt vatten för att dricka går genom vattenfiltermaskinen och även för matlagning om det ser dåligt ut. Det finns heller inget slöseri med disk. En kastrull för alla eller vad som helst. Så fort det inte regnar väntar vi en dag eller två och försöker klippa gräset så mycket som möjligt. Ibland fungerar det och ibland inte. Backen är väldigt hal och lerig under regnen och när bäcken går ner kommer dumma människor med högt fritt utrymme under bilen körande och förstör vägen istället för att vänta ett tag till på att den ska torka upp. Missade jag något? Eventuellt. Fåglarna är eländiga när det regnar.