Hösten är här

Mörka morgnar, svalare dagar, bygger på vedskjulet mellan regnen, snart dags att ta itu med trädgårdslanden, hinner inte klippa gräset, regnen slår sönder tomaterna som då hänger som små påsar på grenarna.

Dark mornings, cooler days, building on the wood shed between the rains, soon time to deal with garden patches, not able to mow the grass, the rain hits the tomatoes which then hang like small bags on the branches.