En onsdag på landet

Upp tidigt, snabb frukka, jagade bort korna, ut till grönsakslandet. Mick förberedde sötpotatisen. Jag skyfflade över finklippta gräset som nu är mylla till den färdiga kompostjorden och sedan använde vi av det till sötpotatisen och rad 1 i 4:an. Ogräsrensade säng 1 (persilja) och säng 4 (dill). Säng 2 och 3 sådde vi basilika och snake bönor i. Micke grävde om, skördade och arrangerade sötpotatisen i grönsaksland 3. Sen tvättade och diskade han för att spara händerna lite. Jag registrerade alla livsmedel vi köpte igår. Elektricitetskillarna kom och skar ner lite på Macadamiaträdet för att det inte ska hänga ner på elkablarna. Hamburgare på ciabatta till lunch. Korna kom och betade igen så Micke tog några foton skickade en bild till Neil innan han jagade bort dem. Jenna (dottern) ringde tillbaka och sa att de skulle vara nere på lördag med hästar och hundar. Mick på traktorn för att klippa ormbunkarna so skjuter upp igen. Finklippte blad som jag krattat ihop och arrangerade an ny kompost som man sen kan ta av och blanda in i kökskomposten. Dopp i bäcken och kaffe tid! Den underbara doften av Blåregnet. Kor dök upp igen och Mick tog några bilder. Vi låter dem vara. De gick snart. Slut på dagen.

Onsdag-Torsdag (använd översättningsapp)

Wednesday. Fire in the stove – morning. Blue skies. Meant to work outside but got wiping down black ash from shelves in the kitchen and in the bathroom. Mick brought in more wood. Still having a bit of fire in the morning. Did the administration: receipts and registrations aso. 

Thursday. I have such pain in my right hand and fingers can’t barely turn door knobs but after working the hand a bit went on with cleaning the shelves. Mick did mould removal in the bathroom and top shelves I could not reach. Cow owner came by on his horse and we had a nice long yarn. Then he and Mick went on to se where the cows had crossed the creek and disappeared into or up to or or..  

So his one kid will come with her dogs and find the cows and take them home. This will be in the weekend since she and hubby works a fair bit away during weekdays. I had also promised for a long time to take a dip in the creek when it is up to 18 C’s. Now that happened yesterday evening so now I have to bite the bullet. Down the creek, threatened by Plovers and took a dip.

Sun was already behind the mountains so not so warm. Up, grog, food, some movie to watch and bedtime. 

Just another K-day

Kemp day.

Up, heard the gravel guys pass, brekkie, pack the ute and leave.

Chilly morning but it got to be a nice warm day later on in Kemp. I was going to get this day in pictures but missed out everything.

So first off: Bunnings. Bunnings was chock full in the parking lot so we said later and went on to John Deere across the bridge.

At John Deere we needed screws for the chipper but he still hadn’t got any and suggested Preen. Oh well.

Had a cuppa in the park close by. (We had brought a thermos.)

Back to Bunnings and got all we wanted except a very good rake of very bad make but still.

Off to the glass guys and ordered a glass for a picture. The glass had broken during the move but we had not checked all the pic’s. After fixing the rooms and arranging the books we took down most of the frames and pics, two are still missing somewhere, and unpacked. The guy said he would cut it straight away. We could wait. We all had a bit of a yarn and he left to cut it. Mick, I and the receptionist went on babbling. She was an archaeologist and we chatted about that. She had studied in Sweden! Wow. Got the glass and left.

Then we parked at Woolies and separated to get chores done and meet up at Lou’s for lunch. Mick went to Preen for the screws. I took on the Auspost and my reading glasses and then we met up at Lou’s and had lunch. Did a little necessity shopping at Woolies and then on to the dentist.

Mick had some quick work done and came out bloody and a bit shaken with pads and stuff so I drove us home. Beautiful ride home and by the time we got home Mick was himself again though he had to be careful with what he ate and how.

So after unpacking we sat down in the garden and had a grog. Oh no cows in the paddock again! We had just passed Neil and waved to him. Shoulda’ stopped and let him know about his cows! We shewed them off and followed them to see where they come over the creek and up on Five-Day. Then back and heard a chainsaw going off pretty near. Gravel guys (logging / Grabbarna Grus ) came along and stopped and we had a nice yarn and they were off home after work.

First time I have actually like a Kemp Day!

Kempandag. 

Upp, hörde gruskillarna passera, frucka, packa ute’n och åkte iväg. 

Kylig morgon men det blev en trevlig varm dag senare i Kempan. Jag hade tänkt visa denna dag i bilder men missade allt. 

Så först: Bunnings. Bunnings var full på parkeringen så vi sa: senare, och åkte vidare till John Deere på andra sidan bron. På John Deere behövde vi skruvar för flishuggaren men han hade fortfarande inga och föreslog Preen. Jaja. 

Hade en kopp te & kaffe i parken i närheten. (Vi hade tagit med en termos.) 

Tillbaka till Bunnings och fick allt på listan förutom en mycket bra kratta med mycket dåligt utförande men ändå. 

Sen till glasmästaren och beställde ett glas till en tavla. Glaset hade gått sönder under flytten men vi hade inte kollat ​​alla tavlor. (Efter att ha fixat rummen och ordnat böckerna tog vi ner de flesta tavlor från förrådet, två saknas fortfarande någonstans, och packade upp.) Killen sa att han skulle skära till det omedelbart. Vi kunde vänta. Vi hade alla lite snack och sen gick han för att skära till det. Mick, jag och receptionisten fortsatte att pladdra. Hon var arkeolog och vi pratade om det. Hon hade studerat i Sverige! Wow. Fick glaset och gick. 

Sedan parkerade vi på Woolies och separerade för att få sysslorna klara och träffas på Lou för lunch. Mick gick till Preen efter skruvarna. Jag tog på mig att go till  Auspost och mina läsglasögon (måste naturligtvis gaffla en stund med optikertjejen som faktiskt kände igen mig direkt när jag kom in och jag blev servad direkt.) och sedan träffades vi, Mick och jag, och åt lunch. 

Shoppade lite nödvändigheter på Woolies (det har inte gått 3 veckor än men jaja) 

och sedan vidare till tandläkaren. Det gick fort och Mick kom ut blodig och lite omtumlad med bomull och grejer så jag körde oss hem. 

Vacker åktur hem och när vi kom hem var Mick sig själv igen men han var tvungen att vara försiktig med vad han åt och hur. Så efter att ha packat upp satte vi oss ner i trädgården och hade en grog. 

Åh nu ! kor i paddocken igen! Vi hade precis passerat Neil och vinkat till honom. Borde ha stannat octh låtit honom veta om sina kor! Vi följde dem för att se var de kommer över bäcken och upp på Five-Day. Sedan tillbaka till trädgården och hörde en motorsåg som gick ganska nära. 

Grusgubbarna (trädfällare / Grabbarna Grus) kom och stannade till och vi hade ett trevligt snack och sen körde de vidare hem. 

Vilken trevlig dag. Första dagen jag har tyckt at Kempdagen var riktigt trevlig!

Monday manual labour – måndags mickel

Iron mended stuff & chair pattern fabric stuff, blog, mad kumqat squash again prob last, baked apple bread – came out nice, daily chores. Got everything done, plus Mick worked on the fire road behind the garage. We are flattening it out again. Attacked by the plovers again. There seems to be two pairs nesting now. Otherwise a beautiful day. Had t-shirt and tank top with the jeans. 

Strök grejs, bloggade, gjorde kumquat saft igen, nog sista. Bakade äppelbrödkaka och det blev ok. Fick dagens uppgifter gjorda och Mick jobbade på att platta ut eldgränsvägen de plöjde upp under eldarna. Mycket kvar med dem. Attackerade av ploverfåglarna igen. Det verkar vara två par som häckar nu. Skit oxå. Annars en underbar vårdag med t-shirt och jeans!

Some sunday work

Lite svenska här och där.

Lite söndagsjobb: Sometimes it is time to work inside.

First off Kumquat squash (again, but it’s for the rest of the year)

Next Loquat pie. It never seems to amount to more than enough for a pie (ca 30 loquats).

What to do with 6 grapefruits? Why not preserve them in light syrup?

Picked some Lemon Myrtle leaves when we pruned and trimmed in the garden two days ago. They are nice and dried so… jar them or crush them and jar them.. hmm. After some research on the internet we decided to just put them in a jar and see how it works out.

And for din we thought we would make a chanterelle stew from dried chanterelles we found at Aldi’s. They sadly just came out like ordinary bread!

Missed taking pic’s when Mick fried them on the barbie. All that baking for nothing! We’ll have to try another recipe.

Blev bara som vanliga bröd. Måste prova ett annat recept nästa gång.

We had some cows visiting yesterday so also went for a scout to look if they were still around but saw none. But the Plovers were out and about attacking so they have a nest somewhere.

Fåglar som heter Plovers har byggs bo någonstans och jagar oss när vi går omkring. i lördags kom några kor och hälsade på så vi skulle se om de var kvar men såg inga. Blev jagade av Plovers’arna istället. dumfåglar. Vi har försökt få dem att lämna våra ägor ett längre tag nu så de borde veta att vi bor här men icke då.