Just another K-day

Kemp day.

Up, heard the gravel guys pass, brekkie, pack the ute and leave.

Chilly morning but it got to be a nice warm day later on in Kemp. I was going to get this day in pictures but missed out everything.

So first off: Bunnings. Bunnings was chock full in the parking lot so we said later and went on to John Deere across the bridge.

At John Deere we needed screws for the chipper but he still hadn’t got any and suggested Preen. Oh well.

Had a cuppa in the park close by. (We had brought a thermos.)

Back to Bunnings and got all we wanted except a very good rake of very bad make but still.

Off to the glass guys and ordered a glass for a picture. The glass had broken during the move but we had not checked all the pic’s. After fixing the rooms and arranging the books we took down most of the frames and pics, two are still missing somewhere, and unpacked. The guy said he would cut it straight away. We could wait. We all had a bit of a yarn and he left to cut it. Mick, I and the receptionist went on babbling. She was an archaeologist and we chatted about that. She had studied in Sweden! Wow. Got the glass and left.

Then we parked at Woolies and separated to get chores done and meet up at Lou’s for lunch. Mick went to Preen for the screws. I took on the Auspost and my reading glasses and then we met up at Lou’s and had lunch. Did a little necessity shopping at Woolies and then on to the dentist.

Mick had some quick work done and came out bloody and a bit shaken with pads and stuff so I drove us home. Beautiful ride home and by the time we got home Mick was himself again though he had to be careful with what he ate and how.

So after unpacking we sat down in the garden and had a grog. Oh no cows in the paddock again! We had just passed Neil and waved to him. Shoulda’ stopped and let him know about his cows! We shewed them off and followed them to see where they come over the creek and up on Five-Day. Then back and heard a chainsaw going off pretty near. Gravel guys (logging / Grabbarna Grus ) came along and stopped and we had a nice yarn and they were off home after work.

First time I have actually like a Kemp Day!

Kempandag. 

Upp, hörde gruskillarna passera, frucka, packa ute’n och åkte iväg. 

Kylig morgon men det blev en trevlig varm dag senare i Kempan. Jag hade tänkt visa denna dag i bilder men missade allt. 

Så först: Bunnings. Bunnings var full på parkeringen så vi sa: senare, och åkte vidare till John Deere på andra sidan bron. På John Deere behövde vi skruvar för flishuggaren men han hade fortfarande inga och föreslog Preen. Jaja. 

Hade en kopp te & kaffe i parken i närheten. (Vi hade tagit med en termos.) 

Tillbaka till Bunnings och fick allt på listan förutom en mycket bra kratta med mycket dåligt utförande men ändå. 

Sen till glasmästaren och beställde ett glas till en tavla. Glaset hade gått sönder under flytten men vi hade inte kollat ​​alla tavlor. (Efter att ha fixat rummen och ordnat böckerna tog vi ner de flesta tavlor från förrådet, två saknas fortfarande någonstans, och packade upp.) Killen sa att han skulle skära till det omedelbart. Vi kunde vänta. Vi hade alla lite snack och sen gick han för att skära till det. Mick, jag och receptionisten fortsatte att pladdra. Hon var arkeolog och vi pratade om det. Hon hade studerat i Sverige! Wow. Fick glaset och gick. 

Sedan parkerade vi på Woolies och separerade för att få sysslorna klara och träffas på Lou för lunch. Mick gick till Preen efter skruvarna. Jag tog på mig att go till  Auspost och mina läsglasögon (måste naturligtvis gaffla en stund med optikertjejen som faktiskt kände igen mig direkt när jag kom in och jag blev servad direkt.) och sedan träffades vi, Mick och jag, och åt lunch. 

Shoppade lite nödvändigheter på Woolies (det har inte gått 3 veckor än men jaja) 

och sedan vidare till tandläkaren. Det gick fort och Mick kom ut blodig och lite omtumlad med bomull och grejer så jag körde oss hem. 

Vacker åktur hem och när vi kom hem var Mick sig själv igen men han var tvungen att vara försiktig med vad han åt och hur. Så efter att ha packat upp satte vi oss ner i trädgården och hade en grog. 

Åh nu ! kor i paddocken igen! Vi hade precis passerat Neil och vinkat till honom. Borde ha stannat octh låtit honom veta om sina kor! Vi följde dem för att se var de kommer över bäcken och upp på Five-Day. Sedan tillbaka till trädgården och hörde en motorsåg som gick ganska nära. 

Grusgubbarna (trädfällare / Grabbarna Grus) kom och stannade till och vi hade ett trevligt snack och sen körde de vidare hem. 

Vilken trevlig dag. Första dagen jag har tyckt at Kempdagen var riktigt trevlig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *