Kitchen final

Puttering on the kitchen while the rain is pouring. Waiting for some days of no rain to go and pick up parts like the counter tops or the base cabinets or plumping parts or a table saw or whatever is needed.

Pular med köket medan regnet öser ner. Väntar på att några dagar utan regn ska komma och då plocka åka och köpa delar som bänkskivorna eller underskåpen eller rörmokar- delar eller en bordssåg eller vad som behövs.

Mycket nöjda med vårt arbete. Vi har provat oss fram med lösbord och annat och funnit att vi jobbar bra med den här lösningen.

Rain

Regnet det bara faller ner. It’s uncanny this rain. Never stops. Leaches are starting to thrive. Again we are trying for Coffs but I think we will have to stay at home again.

Någon, fåglar eller råttdjur har gett sig på våra icke mogna majskolvar. Faan oxo. Nätade förstås. Antagligen är det Australian King Parrots som är i farten. De flockar sig runt huset nu och äter Privets / Liguster och förmodligen majs. Nästa år ska vi näta direkt.

Pumpor som har börjat växa i komposten har börjat sprida sig över hagen. Inte många pumpor dock och hoppas att de inte ruttnar.

Alla macadamnötter är skördade sedan två veckor tillbaka. De stod i en låda på golvet och möglade på utsidan. Skalade det gröna ytterskalet och nu är det bara det stenhårda innerskalet kvar. De är inte många och vi har snällt delat med oss med de stora svarta gulstjärtade gojorna. Pelle Nöttjuv har lärt upp sina avkommor så de är fler nu som kan knäcka dem. Även de gultofsade kakaduorna (sulfurcrested cocka’s) vill åt maca-nötterna så de jagar varandra. Om de svarta bara är en så får den på tafsen men är de tre så får gultofsarna på tafsen.

Livet i dalen – lera och regn, klafs, klafs och översvämning. Vi drog upp slangarna en bit igen. Men nu är tanken i alla fall full så att vi har dricksvatten. Sen är byttorna under takrännorna fulla igen som vi kan ha till disk mm. Tvätta kläder?? Nixpix. Ingenstans att torka i det fuktiga vädret. Luftkonditioneringen räcker inte till. Nåja. Det går ingen nöd på oss än. Internetet funkar och elen är fortfarande igång så det är b ra. 19 dagars mat plus nödransonen finns.

Regn och regn och regn och regn och regn och regn.

Gräsklippardelen till traktorn är lagad men handjagaren gick vi bet på. Måste ta isär hela djävla motoren och hjulen. En annan dag… Och så regnar det.

Flooding

So what to do when it is flooding and you cannot get anywhere. You are most often warned well in advance. If you are not warned it usually gets low pretty quickly. So we have a bit of our own weather here in the valley but better safe than sorry so if it probably will be a good flooding we will fill the water tank. Then remove the hoses and pull them and the pump to safer grounds. We keep and eye on the rain forecast in case we need to pull everything up some more or even to the house. Neighbours have told us of very very bad floods. Then our with all the cannisters and buckets and place under the spouts. They ought to have been cleaned but maybe we missed that one. So tank water is for drinking and bucket water is for dishes and washing. Could also be used for showers, you know just using some piece of terry and swathe off. This while the water is brown and no see through. After some rains  the waters starts to look somewhat clearer and we might pump again but still not good enough for cooking and drinking. All water for drinking goes through the water filter machine and even for cooking if it looks bad. There is also no waste with dishes. One pot for all or whatever. As soon as there is no rain we wait a day or two and try to mow the grass as much as possible. Sometimes it works and sometimes not. The hill will be very slippery and when the creek goes down stupid people with high clearance on their utes will come driving and ruin the road  instead of waiting a while longer for it to dry up. Did I miss something? Possibly. The birds are miserable in the rain. 

Så vad gör vi när det är översvämning och vi inte kan komma någonstans. Man blir oftast varnad i god tid. Om du inte blir varnad brukar bäcken bli låg ganska snabbt. Vi har lite eget väder här i dalen, men bättre att mota Olle i grind, så om det förmodligen blir en bra översvämning så fyller vi vattentanken. Ta sedan bort slangarna och dra dem och pumpen till säkrare mark. Vi håller koll på regnprognosen ifall vi skulle behöva dra upp allt lite mer eller till och med till huset. Grannar har berättat för oss om mycket svåra översvämningar. Sedan ut med alla bunkar och hinkar och ställ under hängrännan. Den borde ha rengjorts men vi kanske missade det. Så tankvatten är till för att dricka och hinkvatten är för tvätt och disk. Kan också användas för duschar, du vet bara att använda en bit frotté och tvätta sig med. Detta medan vattnet är brunt och inget genomskinligt. Efter lsågra dagars regn börjar vattnet se något klarare ut och vi kanske pumpar igen men fortfarande inte tillräckligt bra för att laga mat och dricka. Allt vatten för att dricka går genom vattenfiltermaskinen och även för matlagning om det ser dåligt ut. Det finns heller inget slöseri med disk. En kastrull för alla eller vad som helst. Så fort det inte regnar väntar vi en dag eller två och försöker klippa gräset så mycket som möjligt. Ibland fungerar det och ibland inte. Backen är väldigt hal och lerig under regnen och när bäcken går ner kommer dumma människor med högt fritt utrymme under bilen körande och förstör vägen istället för att vänta ett tag till på att den ska torka upp. Missade jag något? Eventuellt. Fåglarna är eländiga när det regnar.

More kitchen work

Flyttar allting
Litet trångt kök nu
Gäller att hitta det man beöver – can we find what we need?
Originalvägg och bortre fibrovägg – original wall and in the back new fibro wall
Sand & putty – slipat och spacklat
Grundat – primed
En del färdigt – this part done. Time for flooring so we can put back the shelves and stove.

We have done a bit of the floor allready. It is a vinyl floor you sort of click on. Scrub and clean out the interstices. So we did that and started walking on it and decided we need an isolating mat so in to Bunnings and buy one. Undo the floor and on with the isolating mat. Perfect. Two more rows and we can put back the stove and shelves and the cabinet. But at the same time we are oil varnishing the shelves. This out in the garage and they must dry 16 hrs between layers which are recommended 3. And of course garden work in between.

Vi har gjort lite av golvet redan. Det är ett vinylgolv man liksom klickar på. Skrubba och rensa ur springorna. Så vi gjorde det och började gå på den och bestämde oss för att vi behöver en matta så in till Bunnings och köp en. Lossa golvet och på med isoleringsmattan. Perfekt. Två rader till så kan vi sätta tillbaka spisen och hyllorna och skåpet. Men samtidigt oljelackerar vi hyllorna. Detta ute i garaget och de ska torka 16 timmar mellan lagren vilket rekommenderas 3 st. Och självklart trädgårdsarbete däremellan.

round Moon puzzle / runt mån pussel

This years yule puzzle was given to us last year.

We started on the 1 of Jan and finished 19 days later. We did it now and then with a glass of wine or not. Most often before bedtime .

It had letters on the back. A first for me. So you can divvy it up in small piles according to letter and many letters for the seams. Probably a good thing is this case since it was all gray scale.

The picture on the puzzle and the picture on the paper did not resemble each other much but was mirroredand missing the outer round part. So a bit puzzling – haha.

Anyway:

But something we quickly notices was the patterns in pieces. You can divide the pieces in shapes and then check the patterns. Helped a lot but not always since the puzzle narrows toward the middle.

Beautiful puzzle and a bit of depth actually.

Jam sylt

Så får man pyssla lite medan det regnar. What to do when it rains aaaaall the time:

T.ex. ta ut Davidson’s Plum ur frysen, tina och göra sylt. Jag följde inte receptet på nätet för förra gången jag gjorde det blev det en riktigt hård sylt. Davidson’s Plum from freezer, already halved and deseeded. Thaw over night. Dump in pot and run mixer. Sugar about half of the plum stuff. Cook and taste and add more to your liking. Cook about 25 min and try the jelly test now and then. Pour into clean jars. This jam should not be stiff so you can pour it in a cup and make tea if you want. Or on ice cream or bread or anything.

Tina över natten (de är redan urkärnade och halverade). Häll i en kastrull. Mixa med mixerstav till mos. Häll i socker ungefär hälften mot plommonen. Koka upp och smaka av om det behövs mer socker. Det är tillräckligt med naturligt pektin för att man ska skippa citron och kärnor mm. Varför de har i ättika i sylten begriper jag inte alls. Koka en stund tills syltproven funkar. Det tar kanske 20 minuter. Man får kolla då och då. Häll sen på rena burkar.

The recipes on the internet calls for lemon and seeds and vinegar and I cannot figure out why. Enough pectin in the fruit without.

Förhoppningsvis kan jag nu ha sylten också att göra té av och ha lite omväxling i dryckerna.

Nyplockade går ju också bra.

Ceiling

Ni kan väl använda Google översättning. Men kontentan: Måla vatten, olja, riva allt eller täcka med nya skivor. Vi lutar mot nya skivor / plattor.

We tried making the ceiling look a bit better but it did not work. We teetered between just painting, covering with sheets of wood and just pulling down the whole thing. Pulling it down will be a very big project that has to be done during a time with no rain for at least a couple of weeks so we scrapped that one. We can imagine the wildlife residue left up there.

We don’t know what the ceiling sheets are made of. Most likely asbestos in which case it will be very costly to pull down. So we decide to just paint over it.

Painting did not cut it. It is water based paint so maybe that could be it. The wildlife residue has seeped through over the years. Remembering the house being around 90 years old but the ceilings must have been exchanged at some time…. or maybe not. Asbestos was very popular at the time. Anyway so we are now looking at either trying oilbased paint or just bying new sheets and covering the whole shebang, which looks like the most likely course of action right now.

This will have to wait until the rains cease since we have to bring them home in the open on Atlas driving for a couple of hours. So yeah.

kitchen/store room door

Rättelse från nedan!!! Det var en annan dörr vi fixade och satte dit. Dörren till huvudbyggnaden tog vi och använde. et fanns ingen dörr till “förrådet”.

I köket har vi en gammal dörr mellan förrådet och köket. Vi beslöt att restaurera den och “lackera”. Här är den i skicket när vi köpte utom att vi har hängt en spegel där så att man kan se hur man ser ut när man ska gå ut. Fast vi har sällan tid att kolla och vem bryr sig! Här ute.

Här är baksidan av dörren med gamla gångjärnen som vi behållit. Men graffitin har vi slipat bort. Vi tog kort av dem men inte kul blajskriverier. Hela huset hade massor av klotter. Vi har kort på de flesta men flera väggar med klotter var helt ruttna så måste bort och vidare var det inget trevligt klotter heller.

Här ser man hur sneda och vinda väggarna är. Även här. Ni som följt oss vet ju att köket var öppet för väder och vind och användes mer som veranda än kök av förra ägarna.

Här ser man dörröppningen. Jämför upptill och nertill.

Golvet i förrådet har vi lagt själva men köksgolvet är original. Vi har lagt en vinylmatta där vid ingången och lite mattor här och där men tanken är att lägga golvplattor över hela senare. Under tiden är det lite romantiskt med sol genom golvspringorna och man ser ner på marken under huset. Man måste också peta skräp, matrester och annat spill då och då. När vi flyttade in var det lite äckligt.

Dörren på plats. Det gula är målartejp.

Klart! (Jajaja vi jobbar på tröskeln)

Lägg märke till den fina arbetsbänken som nu också är färdig.

Back home! Getting this property going.