Första inlägget 2023

One of the three surviving banana trees has an offspring! Yippee! One of the three twigs from the fig tree I planted has survived and now has 5 figs ripening. Bought a rhubarb plant and planted in a pot on the porch. In the middle of the night I heard the possum pattering on the roof, ran up and turned on the porch light and moved the pots (which are on a tray on a rolling thing) and hoped for the best! This possum didn’t shy away from the light and ate all but one of the leaves on the rhubarb. Now they are netted. One of my pot macadamias has died. I’m hoping it will send something up from the roots but I’m probably hoping in vain.

Made a list of our so-called backyard birds but need to adjust it a bit.

Ett av de tre överlevande bananträden har en avkomma! hurra! En av de tre kvistarna från fikonträdet jag planterat har överlevt och har nu 5 fikon som mognar. Köpte en rabarberplanta och planterade i en kruka på verandan. Mitt i natten hörde jag att possumen smattrade i taket, sprang upp och tände verandalampan och flyttade på krukorna (som står på en bricka på en rullande sak) och hoppades på det bästa! Den här possumen drog sig inte för ljuset och åt alla utom ett av bladen på rabarbern. Nu är de nätade. En av mina kruka macadamias har dött. Jag hoppas att det kommer att skicka upp något från rötterna men jag hoppas nog förgäves.

Gjorde en lista på våra så kallade bakgårdsfåglar men behöver justera den lite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *