20240322 Friday.

Slept badly. Worked patch 4 and 2. Found 5 Capsicum in the high weeds. 2 with 4 fruits on!! Netted and steadied. Fantastic. We watched F1 and lots of rain showers from 12 and onward. Our boots were pretty muddy from morning work. Just waiting for the cows to turn up…. and of course they did! Chased them over to Shaynes side and later M chased them over the hill but later the second group looked over the hill. We really need to call Shayne every time they come. It’s the only way! Had a grog in the garden and later a nice dinner on ham, rice and cauliflower with some red wine. Most of the seeds are seedlings in the containers. I raked together the macadamias and whatnot’s the cockatoos had dropped and went through half of them to gather dropped nuts. Will do the rest tomorrow and put the shells in the compost. Some of the water lilies have actually begun to grow again but many many died of the larvae infestation.

Sovit dåligt. Jobbade i  vegosängarna 4 och 2. Hittade 5 paprikor i det höga ogräset. 2 med 4 frukter på!! Nätade och stabiliserade. Fantastiskt. Sen tittade vi på F1 och det regnade massor av skurar från kl 12 och framåt. Våra stövlar var ganska leriga från morgonjobbet. Så nu bara att vänta på att korna ska dyka upp… och det gjorde de såklart! Jagade dem över till Shaynes sida och senare jagade M dem över backen men senare tittade den andra gruppen över backen. Vi måste verkligen ringa Shayne varje gång de kommer. Det är det enda sättet! Tog en grogg i trädgården och senare en god middag på skinka, ris och blomkål med lite rött vin. De flesta av fröna har blivit småplantor i behållarna. Bara några kvar att vänta på. Det har gått fort den här gången trots mörka dagar och mycket regn. Vi har dem på verandan. Jag krattade ihop macadamianötterna och vad det var som kakaduorna hade tappat, och gick igenom hälften av dem för att samla ihop tappade nötter. Ska göra resten imorgon och lägga skalen i komposten. Några av Crinum-liljorna har faktiskt börjat växa igen men många många dog i larvangreppet. 

Time to harvest Lillypillies before the flying foxes take them. We hear them at night time.

Dags att skörda Lillypillies innan fladdermössen tar dem. Vi kan höra dem ibland mitt i natten.

Lilly Pilly trädet /tree
Picking the Macadamia scraps from the Cockatoos. Vi får plocka resterna som Kackaduorna har tappat.

Här är en död Crinum. Here are several dead Crinum. Mother and offspring.
Most seedlings are up. Flesta fröna har blivit fröplantor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *