20240324 Sunday.

Rained all night. Alex the possum did not make a mess on the veranda even though we did not leave the light on. Probably due to rain all night. Yesterday it had peed all over the verandah. Really disgusting and two days before it had peed on the table. Dark seemingly bloody pee. Yuck. Moved Swedish waffle day to today instead of tomorrow. F1 with popcorn and beer. Something weird is living in the raised bed. It crawls out from under and leaves a hole. Makes all traps slam but nothing in them!! What on earth is it? Found some old cabbage growing and one white (bitter) cucumber. Ripped out the cuc but cleared around the cabbages. Coffeed the blueberries. Will put grass clippings there later. Both M and I picked larvae. Hoping it’s the last ones. Nothing new in the plant containers. Chased the cows both of us. They divided.

Regnat hela natten. Possumen /pungräven Alex äcklade inte ner verandan trots att vi inte lämnade ljuset på under natten. Förmodligen på grund av regn hela natten. Igår hade den kissat över hela verandan. Riktigt äckligt och två dagar innan hade den kissat på bordet. Mörkt till synes blodigt kiss. Usch. Flyttade svensk våffeldag till idag istället för imorgon. F1 med popcorn och öl. Något konstigt bor i högbädden. Det kryper ut nertill och lämnar ett hål. Får alla fällor att smälla igen men inget i dem!! Vad i hela friden är det? Hittade lite gammal kål  i 4:an som växer och en vit (bitter) gurka. Rev ut gurkan men rensade runt kålen. Kaffe’ade blåbären. Ska lägga gräsklipp där senare. Både M och jag plockade larver. Hoppas det är de sista. Inget nytt i växtbehållarna. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *