April 19, 2016

It´s getting cold. Jen thought, when moving here, that the warm season would be much longer. Well, just get used to it!

Now it´s crunch time for the experiment on which veggies really dooo make it through winter and frost. Maybe the frost will not set inside the net house (no2) or even patch 3 since it´s so close to the trees.

Started to digging through patch 1 again since things popped up there without us caring. Spinach!!! The yam seemed to like it and kept some roots and started growing again. Also maybe we´ll plant Rhubarb there. Rhubarb usually dies down during the colder months so no sun should be needed.

We are still working on the bathroom. There is so much measuring and fintuning just to get the pieces together we only get one or two fibro´s up per day. One left. After that it´s windows, flooring, plumbing aso.

Should really write down some kind of summary over the last one and a half years or maybe wait until two years… hmm.

Det är kallnar. Jen tänkte, när du flyttar här, att den varma årstiden skulle vara mycket längre. Tja, bara vänja sig vid att det!

Nu är det  tid för experimentet att se vilka plantor som klarar det genom vintern och frost. Kanske frosten inte kommer att ställa i nät huset (nr2) eller till och med inte i patch 3 eftersom det är så nära till träden.
Började gräva igenom första landet en gång eftersom saker dök upp där utan vår omsorg. Spenat!!! Yams!!  verkade gilla det och höll några rötter och började växa igen. Också kanske vi planterar Rabarber där. Rabarber dör oftast ner under de kallare månaderna så ingen sol skulle behövas.

Vi arbetar fortfarande på badrummet. Det finns så mycket mätning och finjustering bara för att få ihop bitarna vi bara få en eller två fibro’s upp per dag. En kvar. Efter det det är fönster, golv, VVS osv.

Borde kanske skriva ner någon form av sammandrag över de senaste ett och ett halvt år eller kanske vänta tills två år … hmm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *