20160502 Monday. Woke up. No mice. Great. We have covered the corner along the wall in the bedroom toward the little veranda. We suspect some mice come in that way. We can hear them crawl there and not get in. We can almost hear them swear too. Brekkie and internet. Checked up how to make Guava cordial. Did the dishes. Mick cut up and cooked Guava cordial but with less sugar than suggested. It came out still slightly sweet. Made rice with Thai prawn sauce for lunch. Very good. Raked and weeded the square with patch no 1. Mick has taken down the fence that was around it on the inside of the garden. Put all the weeds on a part where we are trying to even out the ground. It´s very own compost sort of. Harvested two fat yellow squashes, the third one rotted before it grew. But the Coriander/Cilantro The temporary shower we have built stood the rain and we noted that it is probably better to have a roof over the little burners chimney so we built one and also rose the battery a bit above the floor and gave it a roof too. The whole floor of the veranda i leaning in all direction so … We also spackled inside the new bathroom with wood filler. Carried up the floor fibro sheets to dry off on the veranda from the rain. We now have a shower now and then. Good showers not just some teasing drops. Mick picked a pocket full of pecan nuts! They are a bit bigger than last year. I have given them grass cuttings around the root area. A couple of days ago I gave them good compost. Next time it´s time to feed them I hope to be able to give them some good concoction. Yesterday I doled out a very good nourishing soup to the citruses: cow dung, coffee grinds, compost, grass cuttings all diluted with some water. We only have creek water so no man maid components. We thawed some chicken with Brie we made another day and had with rice and broccoli. Yum! Had a a communal shower to see if we could both fit in it and we did. It´ll be great when the permanent shower is done. Sat down to watch some borrowed stuff from the library and bam! Mouse trap in bedroom went. Out with it. Then after a little while another sound and mouse trap in the kitchen went off. Out with it and whoa the first mouse was already gone. Kooka is getting fat. Starting to call it Fatso. A cuppa´and some Sultanas to end the day.

 

20160502 måndag. Vaknade. Inga möss. Bra. Vi har täckt hörnet i sovrummet längs väggen mot den lilla verandan. Vi misstänker att vissa möss kommer in på det sättet. Vi kan höra dem krypa där och inte komma in. Vi kan nästan höra dem svära också. Frukka och internet. Kollade upp hur man gör Guava saft. Diskade. Mick skar upp och gjorde Guava saft men med mindre socker än vad det stod i receptet. Den blev fortfarande något söt. Gjorde ris med thailändsk räksås till lunch. Väldigt gott. Rakade och rensade rutan med grönsaksland nr. 1. Mick har tagit ner stängslet som var runt den på insidan av trädgården. Satt alla ogräs på en del där vi försöker att jämna ut marken. Försöker bilda den av kompost liksom. Den tillfälliga duschen som vi har byggt stod regnet under natten och vi noterade att det förmodligen är bättre att ha ett tak över den lilla brännarskorstenen så vi byggde en och även höjde batteriet en bit ovanför golvet och gav den ett tak. Hela verandans golv i lutar i alla riktningar så … Vi spacklade inne i nya badrummet. Lyfte upp golvfibroskivan för att torka på verandan från regnet. Vi har nu en skur då och då. Bra skurar inte bara några retsamma droppar. Mick plockade en ficka full av pekannötter! De är lite större än förra året. Jag har gett dem gräsklipp runt rotområdet. För ett par dagar sedan jag gav dem bra kompost. Nästa gång det är dags att mata dem hoppas jag kunna ge dem en bra blandning. I går delade jag ut en mycket bra närande soppa till citrusträden: kokacka, kaffesump, kompost, gräsklipp allt utspätt med lite vatten. Vi har bara bäckvatten. Vi tinade en kyckling med Brie vi gjort en annan dag och hade med ris och broccoli. Yum! Hade en en gemensam dusch för att se om vi båda kunde få plats i duschen och vi gjorde. Det blir bra när den permanenta duschen är klar. Satte oss ner för att titta på några lånade dvd från biblioteket och bam! Musfällan i sovrummet gick. Ut med den. Sedan efter ett tag ett annat ljud och musfällan i köket gick. Ut med det och oj den första musen var redan borta. Kookan blir fet. Börjar att kalla det Tjockis. En kopp te och några sultanarussin fick avsluta dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *