Again

Starting with English

So starting again. It´s a new year and the first permanent nethouse is in full swing. First came the cucumbers then the beans and now the tomatoes. Next will be squash and some melons are on the way. The rest is half ass.

The first compost has now composted really well and we have mixed it in to the rows that are empty. The dill, coriander never amounted to anything, nor the spinach or parsley. If it´s ants or the soil we cannot tell.

Now we have sown new seeds in new cardboard pots and have them in the little net seed house. So when we plant them we will know if it is the soil or the ants.

In the net house we also have tomatillo/physalis and kiwano. Don´t know about that last one. The vines and leaves are very prickly irritating to ones skin so maybe it will be a no go next time.

We have new and stronger mower and whipper snipper because the old ones stopped working whatever we did to them.

The grapes only gave 4 dl juice. The ones Maki and I planted have at least established themselves but not grown any.

——–Swedish

Så börjar igen. Det är ett nytt år och det första permanenta näthuset är i full gång. Först kom gurkorna sedan bönorna och nu är det tomaterna. Nästa blir squash och vissa meloner är på väg. Resten haltar sig fram.
Den första komposten har nu komposterats riktigt bra och vi har blandat den i de rader som är tomma. Dill, koriander kom aldrig upp ens inte heller spenaten eller persiljan. Om det är myror eller jorden kan vi inte säga.
Nu har vi sått nya frön i nya kartongkrukor och har dem i det lilla nät såhuset. Så när vi planterar dem kommer vi att veta om det är jorden eller myror.
I näthuset har vi också tomatillo / physalis och kiwano. Vet inte om det sista. Skaft och bladen är mycket taggiga  och irriterande för  huden så kanske det blir en no go nästa gång.
Vi har nya och starkare gräsklipparen och kantklippare eftersom de gamla slutat fungera vad vi än gjorde med dem.

Druvorna var få och gav 4 dl saft bara. De som Maki och jag planterade har inte växt något men de har iallafall etablerat sig och inte vissnat. Av 8 lever 6.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *