Slut på Maj / hösten End May / autumn

Så nu är det tidigt vinter eller senhöst. Vi hämtar ved och gör iordning för vintern. Morgon och kväll eldar vi för värmen. Ingen nysådd förrän kanske juni eller vinter men vi rensar ogräs och håller på att göra iordning säng nummer 4.  Jag har planerat 8 sänger men det kanske räcker med 4. Vi får se. Tänkte att den 4:e kunde innehålla sådant som kräver mycket utrymme. Eller också får 3:an bli det eftersom sötpotatisen redan växer där. Så t.ex majs, sötpotatis, potatis och pumpor och meloner kunde regera där ett tag och sen… ok måste ha två till så att ett eller två områden kan ligga i träda ett år och förberedas för nästa år. Man ska ju inte plantera vissa grönsaker på samma ställe två år i rad och så. Mmm lite knepiga småproblem.

So now it is early winter or late autumn. We are getting wood and making arrangements for the winter. Morning and evening we are using the wood stove for heating. No sowing until maybe June or winter but we weed and are preparing for bed number 4. I have planned 8 beds but maybe 4 is enough. We will see. Thought that the 4th could contain things that require a lot of space. Or, the 3rd may be that one since the  sweet potatoes are already growing there. So, for example, corn, sweet potatoes, potatoes and pumpkins and melons could rule there for a while and then … ok have to have two so that one or two areas can rest for a year and prepare them for next year. You should not plant some vegetables in the same place for two consecutive years and so. Mmm a little tricky little problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *