Vaca 2018

 Så vad hände under semestern i Sverige och England. Inte mycket och jättemycket.

Det finns så många att träffa men inte tid till alla. Vi kan ju inte stanna i S i flera månader och träffas i lugn och ro utan allting måste planeras in minutiöst. Men vi börjar väl bli till åren så vår minutiöshet blev lite av en katastrof mot slutet.

Listan av oträffade människor är lika lång som de vi träffade. Så det får bli nästa gång.

Vi hade så’n tur att vi fick bo hos storebror men vi fick också erbjudande att bo hos flera av Er så jättemånga tack för det! Det kan också bli nästa gång.

Resan började med besök hos vänner i Sydney som fick del av vår skörd eftersom vi inte skulle äta den själva. Sen åt vi piller och drack ordentligt och tog på oss strumpor, enligt alla regler.

En kort promis i Singapore medan de städade planet och sen byta plan i London och landa i Stockholm där vi blev mötta av släkt och fick skjuts. Hela resan från oss till Stockholm tar i runda slängar 35 timmar.

Sverige hade fortfarande värmebölja och Baggensfjärden var varm och skön så det blev dopp med en gång. Sen många dopp till.

Dagen därpå blev det besök hos passpolisen och tjafs förstås. Det var vi förberedda på och hade tagit med oss storebror som fick gå i god för oss. Inga av våra utländska id eller utgångna pass gällde. Trist va. Id-klimatet har blivit hårt i Sverige nu. Sen blev det bankbesök där allt vi hade också hade blivit för gammalt eller gått sönder helt enkelt. Där fick vi också kalla handen och brorsan fick dricka kaffe. Han gällde inte den här gången. Men förbarmandet kom och vi blev lovade att allt skulle vara ordnat om vi bara kom med giltiga pass. Så bara att vänta då. Sen skulle vi skaffa telefon och det var lika illa där. I stället för att gå till en telefonnisse skulle vi ha gått till Clas Ohlsson om vi hade haft huvudet påskruvat rätt. Brorsan fick fixa telefon som han sa upp direkt eftersom det var en månads uppsägning på den. Håhåjaja. Sen handla lite och hem och dopp i Baggens.

Dagen efter e-postade polisen oss och ville veta om vi kunde bevisa att vi inte varit medborgare i A före 2001! Vi stod som frågetecken. Vi hittade diversefoton och brevväxling med myndigheter och bad polisen att ringa oss och förklara vad de ville. Sen åkte vi ut en sväng för att andas lite och titta på omgivningarna. Då ringer polisen mitt i bilkörningen och allt såg ut att vara bra. (Fast vi missade att lyckas svara på mobilen och ringa upp gick inte för de har ingen telefon så meddelande skulle lämnas personligen av den som svarade till någon som satt bredvid osv osv. Sådant gör en rätt så slak men så var det närapå hela tiden.)

Efter det följde en rad släkt och vän- besök ända tills vi hyrde bil och åkte ner till Malmö. Ja på resan blev det 2 besök hos släkt också plus ett stopp i Gränna.

Malmö fortsatte med besök och lite inköp av grejor från en lista vi hade med oss. Träskor, kruskavel, lösgodis, våffeljärn, och lite till. En del skulle vi ha med oss hem och en del ville vi bara äta helt enkelt. Vi hade en lista med svensk mat som vi betade av så gott det gick.

Sen bar det av uppåt Stockholm igen och besök på vägen dit och när vi kom fram.

Då började vi bli lite vimmelkantiga och dagen efter var hela Jen prickig av utslag och Mick tyckte att han gick lite snett så brorsan och hans fruga och vi tog ledigt och sa upp resten av besöken utom ett sista hos mamma. Plus förstås besök igen hos polisen och banken. Sistnämna var vi tvugna att hälsa på två gånger.

Ja, man kan ju bli galen för mindre faktiskt.

Sen var det bara att bli skjutsade till flyget och resa till England.

Väl på Heathrow hämtade vi hyrbil och körde iväg mitt i natten till Wales och dottern m familj. … och alla rondeller!

Rondellernas paradis säger vi bara. En del rondeller hade trafikljus! Trodde att hela idén med rondeller var att undvika trafikljusen.

Vi bodde på en liten lantgård på gångavstånd från dotterns.

Första dagen blev barbarnet nafsat av deras hund som var blind på ena ögat. Skit också!

Sen var vi alla 5 igång hela tiden. Om man någonsin har gjort ett gympass så är utflykter med en 9-åring mycket hårdare. Vi var helt slut varje kväll! Vi besökte fd gruvor, strand, bio, utemuseum, tivoli och flera lekparker, den ena värre än den andra. Vi lekte också med lillan hemma. Ian lagade mat nästan varje kväll och ibland lunch. Vi hade kräftfest en dag också – mums! Fina fina kräftor. Dottern tog ledigt några dagar och hängde med ut.

Vi blev förkylda den sista dagen och följande vecka.

Sen fara iväg till London och Heathrow och flyga hem. Singapore och Sydney och nu skulle vi hälsa på andra vänner i ett par dagar men Jen säckade ihop på kvällen och under natten och Mick nästa morgon så vi bestämde oss för att åka hem istället. Inte kul att vara sjuk hos vänner och det var dessutom Fars Dag och deras barn och barnbarn skulle komma och hälsa på. Plus att Sydney’s måndagstrafik inte är att leka med. Nä det fick bli hemresa.

Ja, se det var en rejäl semester en som man behövde semester ifrån när man kom hem. Vi var förkylda i en vecka efter hemkomsten men frisk luft som det är här så fixade det sig och sen besök till doktorn för att kolla blodpropparna. Det var fina värden och inget ärftligt så slutet gott allting gott.

So what happened during the holidays in Sweden and England. Not much and lots.

There are so many to meet but not time for everyone. We cannot stay in S for several months and meet people in peace so everything has to be meticulously planned. But we’re starting to get old I guess so our meticulousness became a bit of a disaster at the end.

The list of people we did not meet is as long as the list of people we met.

We were lucky to able to live with big brother but we also got an offer to live with several of you guys so much thanks for that! It may happen next time.

The trip began with visits to friends in Sydney to whom we gave our harvest since we would not eat it ourselves.

Then we ate pills and drank properly and put on stockings, according to all rules.

A short walk in Singapore while the plane was cleaned and then changing planes in London and landing in Stockholm where we met with relatives and got driven to brothers place.

Sweden still had a heat wave and Baggensfjärden was warm and cool so we took a dip and had many more over the weeks we visited.

The next day there was a visit to the Passport Police and some arguing of course. We were prepared for it and had brought with us big brother who could assure we were we. None of our foreign ID:s or expired passports were valid. Sad, huh? The Id climate has become hard in Sweden now.

Then there was a visit to the bank where everything we had also had become too old or simply broken. We got the cold shoulder and brother got some coffee while waiting. But a bit of deliverance and we were promised that everything would be done and we would have it if we only showed up with valid passports. So just wait.

Then we needed a phone and it was just as bad there. Instead of going to a phone store we should have gone to Clas Ohlsson if we had our head screwed right. Bro had to get the phone which he immediately gave notice because it was a month’s notice. Oh dear!

Then shop a little and home and dip in Baggens.

The next day the police e-mailed and wanted to know if we could prove that we were not citizens of A before 2001! We stood as a question marks. We found some photos and correspondence with authorities, sent them and asked the police to call us and explain what they wanted. Then we took a drive in the surroundings to breathe a bit.

Then the police call in the middle of the drive and we missed the call. Calling back was very stressful since this group of police does not have telephones but you have to leave messages and they will call back. Anyway this time we were prepared to answer and they said everything seemed good.

After that, a series of visiting family and friends followed until we rented a car and went down to Malmö. Yes, on the trip there we made 2 visits with relatives plus a stop in Gränna.

Malmö continued with a visit and a some purchases of items from a list we had with us. Clogs, rolling pin for crisp bread, loose candy, waffle iron, and a little more. Some we have were to take home and some we just wanted to simply eat. We had a list of Swedish food to tick off as well.

Then it was up to Stockholm again and visit friends on road.

Back in S visits went on. Then we started to get a little bit tired and the day after, all of Jen was spotty, and Mick thought the world was a bit lopsided. Bro and his wife and we took time off and cancelled the rest of our visits except one last to mom. But of course we still had to revisit the police and the bank again. The bank even twice.

Yes, you can be crazy for less actually.

Then on to England and Wales.

At Heathrow we picked up a rental car and drove off to Wales in the middle of the night and my daughter’s family … and all roundabouts / traffic circles! Paradise of the roundabouts. Some roundabouts even had traffic lights! Thought the whole point with the roundabouts was to eliminate the traffic lights.

We stayed at a little farmhouse within walking distance of the kid’s house.

On the first day, our granddaughter was nipped by their dog who was blind on one eye. Shit!

After this we all 5 were active all the time. If you have ever done a work out, excursions with a 9-year-old are much harder. We were completely out every night! We visited former mines, beach, cinema, outdoor museum, amusement park and several playgrounds, some with more things than the other. We also played with our granddaughter at home.

Ian cooked foodmost nights and sometimes lunch. We had a crayfish party one day too – yum! Nice nice crayfish! The daughter took leave for a few days and hung out with us.

On our last day we caught a cold.

Then head off to London and Heathrow and fly home. Singapore and Sydney, and now we were staying with friends yet again for a couple of days but Jen’s cold got worse and Mick’s the next morning so we decided to drive home instead. Not fun to be sick with friends and it was Father’s Day and their children and grandchildren would come and greet. Plus, Sydney’s Monday traffic is not to play with.

Well it was a good holiday one that you needed vacation from when you get home.

We were sick for a week after returning home but our fresh air took care of that and a visit to the doctor to check the blood clots.

All tests were good and nothing hereditary so all is good that ends well.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *