Shelf in Garage

Built a crude shelf from scrap wood (on the premises) in the garage that will hold 30 moving boxes!

Now time dig another septic, This time for the bathroom. Not needed but uneducated inspection guy wants us to dig one and you don’t really want to push the envelope and get their eyes on ya! Right!

Byggt en hylla för flyttkartongerna av gamla bräder. Delvis från pallar som byggjobbarna lämnade och delvis från annat trä som vi samlat ihop som legat lite här och där. Den bör ta ca 30 flyttkartonger. Vi får se hur det går med dem.

Dags att ta itu med lite avloppsgrävning nu. Den till badrummet som igentligen inte behövs men de inpektörer som inte är utbildade vill man ändå inte stöta sig med. Eller hur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *