Finally

Wednesday. Up early, no brekkie, on to the pathology M for a blood test, (not Covid just ordinary for his med’s) then Bunnings and loaded most of wardrobe, part walls and door frame on a courtsey trailer and on home, lunch (ready made from freezer) , unload on to verandah, and returned trailer. Afternoon Coffee and ice cream at Macka’s. Did some shopping for eve din at Woolies and home again. Got home in the dark. Dinner watched MasterChef from computer on TV. We call it little Saturday so wine with din. Jen: Got a letter from Swedish Tax Authorities about my SINK tax in anticipation of my pension. Soon maybe 50% retired. Haha.

But it feels good today. Like we have woken up from a long sleep. It’s cold outside and inside although we have the fire going in the morning and evening so then it is nice. One day we had it going all day, those days are coming now. Finally we could be sure of no rain either in Kemp or here or Port so we could drive down and get the wardrobes. They will not care for rain so must be on a dry day. Finally we can get our clothes into closets and not have them laying in the dust on bookshelves. It will be so great. And the old bedroom which from now will be called the library has painted walls and ceiling and looks really nice. Time to get all the slats, skirtings, doorframes and a new wall against the main house outside wall. But still soon we can start to move book cases and books and the Beddinge futon into there and be rid of a lot of clutter in the rest of the house and garage. We are so looking forward to this. Our thoughts and discussions are also starting to include the kitchen and living room but that will be for next year probably. We’ll see.

On the drive to Kemp we noticed that the bush along the A-K road were back to green. The new leaves and branches look so funny – need to go out and take some pics in the bush. Blaze-Aid is helping to rebuild houses all over the country side mainly now in Willawarrin. That is so nice to see!

So one disaster after another but hopefully now we are at the ending here in “our neck of the woods”

Men det känns bra idag. Som vi har vaknat upp från en lång sömn. Det är kallt ute och inne även om vi har elden på gång på morgonen och kvällen så då är det trevligt. En dag hade vi det hela dagen, dessa dagar kommer nu.

Slutligen måste vi vara säkra på inget regn varken i Kemp eller här eller i Port så att vi kunde köra ner och köpa garderober. De kommer inte att klara av regn så måste vara på en torr dag. Slutligen kan vi få våra kläder i garderober och inte låta dem ligga i dammet på bokhyllorna. Det kommer att vara så bra. Och det gamla sovrummet som från nu kommer att kallas biblioteket har målade väggar och tak och ser riktigt fint ut. Dags att få alla dit alla tak och golvlister plus en innervägg mot huvudbyggnadens yttervägg och dörrramar. Men fortfarande snart kan vi börja flytta bokhyllor och böcker och Beddingesoffan in där och bli av med mycket röran i resten av huset och garaget. Vi ser så fram emot detta. Våra tankar och diskussioner börjar också inkludera köket och vardagsrummet, men det kommer förmodligen att vara nästa år. Vi får se.

På vägen till Kemp märkte vi att bushen längs A-K-vägen var tillbaka till grön. De nya bladen och grenarna ser så roliga ut – behöver gå ut och ta några bilder i bushen. Blaze-Aid hjälper till att bygga nya hus överallt, främst nu i Willawarrin. Det är så skönt att se!

Så ena katastrofen efter den andra, men förhoppningsvis är vi nu mot slutet här i “vårt hörn av världen” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *