June 30:th

Svenska på slutet

The days are short and we do not get much done more than daily chores like washing the dishes from yesterday, washing clothes, enough so that we are done in good time for them to dry on the line, go and empty the compost bin in the compost pile, air the bed, have smoko, make lunch, cut and chop and bring in wood possibly something else like a bit of pruning or clearing in the triangle of the garden closest to the road. Then time for a shower, sunset and a cuppa. After that it´s time to make a fire, cook dinner and read a little or use the internet. If we have any old movies available it´s time for them at eight. We have some old stuff on our computers and some that we have brought out from our moving cartons and sometimes we borrow movies from the library. They have old stuff but we are not choosy. Then it´s bedtime. Today was vacuum day. Once a month we vacuum the whole house. We put out the fourth mat. It ended up in the guestroom. It´s nice to put your feet on a mat instead of on the floor in wintertime.

But the days will soon be longer and we will have time to get more things done outside. Well truth be said we are a bit slow in the mornings by the fire.

Dagarna är korta och vi  fårinte mycket gjort mer än dagliga sysslor som att disken från igår, tvätta kläder i god tid så att de är klara i god tid för dem att torka på linan, gå och tömma komposten i komposthögen, lufta sängkläderna, fika, göra lunch, skära och hugga och ta in ved eventuellt något annat som en lite beskärning eller röjning i triangeln i trädgården närmast vägen. Sedan dags för en dusch, solnedgång och en kopp te.

Efter det är det dags att göra upp eld, laga middag och läsa lite eller använda internet. Om vi ​​har några gamla filmer tillgängliga är det dags för dem klockan åtta. Vi har några gamla saker på våra datorer och några som vi har tagit ner från flyttkartongerna och ibland lånarvi  filmer från biblioteket. De har gamla grejer men vi är inte kräsna. Då det är läggdags. Idag var dammsugardag. En gång i månaden vi dammsuger hela huset. Vi la ut fjärde mattan. Det blev i gästrummet. Det är trevligt att sätta fötterna på en matta i stället för på golvet i vintern.

Men dagarna kommer snart att vara längre och vi kommer att ha tid att få fler saker gjorda ute.

Tja om sanningen ska fram så är vi lite lata på morgonen vid elden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *