Welcome Swallows

A couple of days ago a pair of Welcome Swallows started to fly in and out on the veranda. We thought maybe they were planning on building a nest there. One day they got into the house. The male made it out again but not the female. We tried everything from shooing, netting, broom and opening the door to create a draft but to no avail. We left it. Finally in the evening it seem to have heeded its mate and left. Two days later they both were in the bedroom. We got the male and let it out but the female -nope. After a bit she flew out in the main room again and we hoped she would recognise herself and fly out. It took a while but she finally made it out again. Maybe she wanted to nest in there?

Anyway we have not seen the pair since. So no Welcome Swallows nesting on our house.

Swallows nesting at your house is sometimes seen as a good omen so does this mean we´re out of luck? Do we make up for it by finding a horseshoe in the yard?

Welcome Swallow
Welcome Swallow
Welcome Swallow
Welcome Swallow

För ett par dagar sedan började ett par Välkommen-Svalor att flyga in och ut på verandan. Vi trodde kanske att de planerar att bygga ett bo där. En dag de kom in i huset. Hanen tog sig ut igen men inte honan. Vi försökte allt från att prata med den, nät, kvast och öppna dörren för att skapa ett korsdrag, men till ingen nytta. Vi lämnade den. Slutligen på kvällen tycks ha hörsammat sin kompis och flugit ut. Två dagar senare de båda i sovrummet. Vi fick ut hanen men honan -nix. Efter ett tag flög hon ut i stora rummet igen och vi hoppades att hon skulle känna igen sig och flyga ut. Det tog ett tag, men äntligen flög hon ut igen. Kanske ville hon bo där?

Hur som helst har vi inte sett paret sedan dess. Så inga Välkommen-Svalor häckar på vårt hus.

Svalor som häckar på huset är ibland sett som en bra omen så betyder det vi är otur? Har vi kompenserat det genom att hitta en hästsko på gården?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *