Arghhh, solen!

Stupid stupid

One day I, Jen, did something really stupid. It was a very hot day and I put on shorts and a tank-top. After some inside work we had to fill the water tank.. It was still shady by it. Then we filled the tank but it did not fill with the same gusto or as fast. It was more of a trickle. So on the CB radio I told Mick. He walked the line but got stuck halfway because the pipe was very overgrown with grass, tall grass. He called me for help. So I brought the grass scissors and we began searching the line. Mick went to pick up some more tools and after a while I saw him sitting and drinking water. I thought of it for a short while but negotiating the tall grass, taller than me in some instances put me off. The same with hat and shirt. I just kept on. He came back and we soon found the bigger of all the leaks.

The next day and for a week now, guess who had blisters on her back. BIG misstake. This is my third time I go about thinking I can cut it and don´t. Now I have learned my lesson for good I hope.

So Mick admitted he should have said something too but he thought I looked so sexy in my pretty low cut tank. He too said he has learned his lesson. Next time it´s slip, slap and slop.

Dum dum

En dag gjorde jag, Jen, något riktigt dumt. Det var en mycket varm dag och jag satte på mig shorts och ärmlöst. Efter lite inne-arbete var vi tvungna att fylla vattenbehållaren. Det var fortfarande skuggigt vid den. Sedan vi fyllde tanken men det inte fylla med samma gusto eller så snabbt. Det var mer av en trickle. Så på CBradion sa jag det till Mick. Han gick linjen men fastnade halvvägs eftersom röret var mycket övervuxen med gräs, högt gräs. Han kallade mig för att få hjälp. Så jag tog grässaxen och vi började söka utmed linjen. Mick gick att plocka upp några fler verktyg och efter ett tag såg jag honom sitta och dricka vatten. Jag tänkte på det en kort stund, men att ta sig igenom det höga gräset, längre än mig i vissa fall avskräckte mig. Samma med hatt och skjorta. Jag höll bara på. Han kom tillbaka och vi fann snart den större av alla läckor.

Nästa dag och en vecka nu, gissa vem som hade blåsor på ryggen. Stort misstag. Detta är min tredje gången jag gör samma misstag och struntar i att skydda mig. Jag har nu lärt mig min läxa för gott hoppas jag.

Så Mick erkände att han borde ha sagt något också men han trodde att jag såg så sexig ut i min ganska lågt skuren tank. Han sade också att han har lärt sig sin läxa. Nästa gång det är solskydd, hatt och skjorta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *