Fortsatt undersökning av bushen

We went for a little research trip in our bush. We were told that there once was a grassy opening between Postmans trail and Postmans creek . It is very steep by the road side but we had found a little flat area at another time. This time around we were not sure if we ended up on that area or another. Most leaves on the lower growth was gone so you could see the terrain a lot better. We trudged along with Mick in the front with the machete. Here is what we found. A weird trailer, possibly for tree trunks. Rusty oil or petrol cannisters. And an odd half rusted sink – ish thing with a stand that seems like it was meant for tipping. We did not find an area suitable for pasture. There were deep crevices very difficult to cross in several places.

Vi gick på en liten recognonsering i vår skog. Vi hörde av en granne att det en gång var en gräsbevuxen öppning mellan Postmans trail och Postmans creek. Det är mycket brant vid vägen men vi hade hittat en liten plan yta vid en annan tidpunkt. Den här gången vi var inte säkra på om vi hamnade på detta område eller ett annat. De flesta bladen på de lägre växterna var borta så att vi kunde se terrängen mycket bättre. Vi traskade på med Mick i fronten med macheten. Marken passade inte så bra för kobete tyckte vi. Branta sprickdalar och för lite plana ytor men vi var kanske på fel ställe. Här är vad vi hittade. En konstig släpvagn, möjligen för trädstammar. Rostiga olje eller bensin behållare. Och en udda halvrostad hoaktig sak med en montering som verkade tänkt för tippning.

Gamla rostiga dunkar
Gamla rostiga dunkar

 

 

Överväxt släpvagn
Överväxt släpvagn

Old trailer of some kind

Tråg för tippning kanske
Tråg för tippning kanske

Annoying was that when we got back up on the road and walked home, we saw that someone vile creep had thrown garbage in the bush. We had no bag, and it was very steep but you just don´t throw garbage in nature. You wait until you get home! Just the other week we gathered wood in the forest and then we found, surely 50, old beer bottles that were overgrown.

Now that there are so many leaves after storms and during the cold season that have fallen, you see more of what is on the ground than otherwise. We also found old plastic pots that you buy plants in, at a place by the old logging road. They were also broken and a little overgrown.

Next time we´ll bring garbage bags with us.

 

Trist var att när vi kom upp på vägen igen och gick hemåt såg vi att någon slemblebba hade slängt sopor i bushen. Vi hade ingen påse och det var väldigt brant men iallafall så slänger man inte sopor i folks bush. Man väntar tills man kommer hem.

Härom veckan var vi och tog ved i skogen och då hittade vi, säkert 50, gamla ölflaskor som var överväxta.

Nu när det inte är så mycket blad efter stormar och under den kalla årstiden så ser man mer än annars. Vi hittade också gamla plastkrukor som man köper växter i på ett ställe utmen skogshuggarvägen. De var också trasiga och lite överväxta.

Nästa gång tar vi med soppåsar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *