Vårsådden bara / Spring garden,

English after.

20161014 fredag. Nu är vi klara med vårsådden och vårplanteringen …. nej vi har avokadosarna kvar att plantera någonstans.

Så i grönsaksland nr 1 växer kvar från i höstas Sötpotatis, oregano, rabarber, vitlök, en dum lök som jag kastade ut, koriander och några rödsallat som är självsådda. Vi har nu på våren sått rukola, basilika, rosmarin, dragon och isbergssallad. Potatisen vi satte i höstas verkade ha dött så vi beslutade att denna rad var tom. Sen grävde vi lite och hittade några små nypotatisar. Några var lite ätna av. Vi har lagt undan dem att grodda.

I grönsaksland nr 2 har vi kvar från vintern och fortfarande skördar från Cos sallat, citrongräs, blomkål, persilja och några kinesiska kål. Vi har planterat jordgubbar som vi köpt på Bunnings, sötpotatis varav 5 är köpta och en grävde vi upp och en som dök upp och växte av sig själv. Sen sådde vi en isbergtyp-sallad, broccoli, paprika, kål, gurka, zucchini, salladslök och aubergine. Vi flyttade en massa tomter som hade självsått sig sen hösten och sådde några nya stora tomater, Grosse Lisse.

I nr 3 har vi fortfarande från vintern och fortfarande skördar från kålrötter, rödbetor, dill och några ärter. Vi har sått rädisor, purjolök, palsternacka, rotselleri, bladselleri, ärtor, mer sallad, röd chili, pak choi, lök, rock melon, vattenmelon, pumpa, morötter, mer rödbetor, ett gäng olika bönor och satt potatis. Rädisorna är uppe redan och vi skördar dem. Bönorna har dykt upp och ser bra ut.

I en 4: e ruta har vi planterat 24 majs och satt ett högre staket runt för att hålla borta hopparna. Senare kommer vi antagligen att täcka det med nät för att undvika fåglar också. Uppe vid vattentanken vi har planterat en del kronärtskockor på prov och nere i hagen en bit från veranda vi har sått några solrosor så att vi kan se hur de vänder och vrider sig efter solen. Fröhuset var en besvikelse i år. Det vi trodde var en trevlig blandning av jord och sand visade sig som cement i vissa fall. Endast sallat och kronärtskockorna klarade av det och kunde planteras.

Nu har vi 4 avokadoplantor att försöka räkna ut var vi ska plantera så att de kommer att vara säkra från frost. Ahh, vi har också sått en quandong i i en burk och det kommer att bli spännande att se om de tar sig.

Loquaten har frukt och vi äter av den. Den smakar plommon fast med lite beskt skal. Det måste vara ett ganska ungt träd eftersom det inte har särskilt mycket frukt ännu. Mullbären är börjar också mogna. En av de gula guavaträden har fått något som äter bladen men vi kan absolut inte se vad det är. Alla citrus blommar eller har blommat klart. Några kumquatar är fortfarande kvar på ett av träden och bör skördas snart. Macadamianötterna samt pecannötterna har blommat och vi väntar nu på att se om den blir några nötter av det hela. Förra året fick vi inte så många som året innan.

Så trädgården går fint just nu.

Grannen sålde aldrig sin tomt och det var hans kor som strövade på vår mark igen men han sålde korna och allt är tillbaka till det normala. Vi har haft ett par dopp i bäcken men vädret är lite svalare än förra året så vi är lite mesiga fortfarande.

20161014 Friday. So now we are done with the spring sowing and planting…. oh no, we have the avocados left to plant somewhere.

In patch one we have growing: Sweet potato, oregano, rhubarb, garlic, one silly onion that I threw out, coriander and some red lettuces that seeded itself. We have sown rocket, basil, rosemary, tarragon and iceberg lettuce. The potatoes we put down seemed to have died so we decided that that row was empty. Then we dug a little and found some small new potatoes. Some were a bit eaten. We have put them away to grow eyes.

In patch 2 we have left from winter and still harvesting Cos lettuce, Lemon Grass, cauliflower, parsley and some Chinese cabbage. We have planted strawberries that we bought at Bunnings, sweet potatoes some that are bought and one we dug up and one that popped up by itself. Then we sowed Iceberg type lettuce, broccoli, capsicum, cabbage, cucumbers, zucchini, shallots and eggplant. We relocated a bunch of tomatoes that had self seeded since autumn and sowed some new big ones: Grosse Lisse.

In no 3 we still have from winter and still are harvesting from Swedes, beet roots, dill and some peas. We sowed radishes, leek, parsnip, celeriac, celery, potatoes, peas, more lettuce, red chilli, pak choi, onion, rock melon, watermelon, pumpkin, carrots, more beet roots, and a bunch of different beans. The radishes are up and we are harvesting. The beans have popped up and look well.

In a 4th patch we have planted 24 corn and put a higher fence around to keep the jumpers away. Later we will probably have to cover the corn with netting to avoid birds.

Up by the water tank we have planted some Globe artichokes on trial and down in the paddock a bit from the verandah we have sown some Sunflowers.

The seed house was a let down this year. What we thought was a nice mixture of soil and sand turned out like cement in some cases. Only some lettuce and artichokes made it through and got planted.

Now we have 4 avocados to figure out where to plant so they will be safe from the frost. Ahh we have also sown a Quandong in a pot and that will be exciting.

The Loquat we already have is fruiting well and we are eating. It must be quite a young tree because it does not have very many fruit yet. The Mulberries are also coming along nicely. One of the yellow Guavas have caught something that is eating the leaves but we can absolutely not see what it is. All the citruses are blossoming or done blossoming. Some Kumquats are still on one of the trees and should be harvested soon. The Macadamias have bloomed and Pecans are blossoming right now so we are waiting to see if any nuts will come out of it. The garden is coming along fine at the moment.

The neighbour did not sell his plot and it was his cows that roamed but he sold the cows and all is back to normal. We have had a couple of dips in the creek but the weather is a bit cooler than last year so we are still a bit wimpish.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *