Rainy day

No frost in June this year. That´s nice. But we need some sun. Veggies started out nicely but needs a bit more of Nature´sTLC.

Made Key Lime Tart. Just waiting to taste. 4 egg whites left over. Mick is making Coconut foam thingies.

Started trying to crack the black walnuts. Think I am getting some kind of hang of it but think they need to dry up a bit more like the macadamias. So I will leave them a bit longer. The trick is to lightly smash them on the right side and then they should come out nicely.

Anyway while they are drying a bit more it´s time to shell off the macadamias from their green soft outer part and let them dry a bit more.

A pademelon came all the way up to the house and jumped into the citrus grove. We had not seen them in a long time but they are back now.

Since it is raining a lot of clothes that needed mending and had piled up got fixed.

All is well in Comara.

Ingen frost i juni i år. Det är trevligt. Men vi behöver lite sol. Grönsakerna började bra men behöver lite mer av Nature’s vänlighet.

Gjorde Key Lime Tart. Väntar bara på att få smaka den. 4 äggvitor blev över. Mick gör Kokoballur (kokosbollar på isländska).

Började försöka knäcka de svarta valnötterna. Tror att jag har kommit på hur man gör men tror att de måste torka lite mer som makadamianötterna. Så jag kommer att lämna dem lite längre. Tricket är att lätt krossa dem på rätt sida och då ska de komma snyggt ut.

Hur som helst medan de torkar lite mer är det dags att peta av makadamierna sitt gröna, mjuka yttre del och låt dem torka lite mer.

En pademelon kom hela vägen upp till huset och hoppade in i citruslunden. Vi hade inte sett dem på länge men de är tillbaka nu.

Eftersom det regnar så blev det tid att laga lite kläder som börjat bli en hög.

Allt är bra i Comara. O yum nu får ja slicka skålen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *