Larvaes on the brassicas

Wednesday. Up early. Rained all night. Weeded no 3. Somebody had been inside and left jumping tracks but seems to have eaten nothing. Lots of green larvae on the broccoli and one sleeping orange spotted tiger moth. Picked surely 50. Most leaves were eaten, some to the core! Rinsed the lentils that had soaked over night, for sprouting, ripped the oregano leaves of the tiny branches for last bit of drying before mortar and jar. Mick kept on digging on the flat spot. Now we have soil and sandy soil in lots of places and have not really decided what todo with them piles but we will soon figure it out.

The ghost mouse must be a tiny bat. Again droppings on the table and it knocked one of the traps from the beam. We have put one trap on each ceiling beam.

We might have a pear tree. Put net around every fruit  (4 fruits) so they will not be eaten like last year.

Onsdag. Upp tidigt. Regnade hela natten. Rensade ogräs i nr 3. Någon hade varit inne och lämnade hoppspår men verkar ha ätit ingenting. Massor av gröna larver på broccoli och en sovande brandgul prickig tigernattfjäril. Plockade säkert 50 larver. De flesta blad blev ätna, några till kärnan! Sköljde linserna som hade legat i vatten över natten, för att spira, rippade de små grenarnas oreganoblad för sista torkningen före mortel och burk. Mick fortsatte att gräva på den platta platsen. Nu har vi jord och sandstenig jord på många ställen och har inte riktigt bestämt vad vi gör med dem högar men vi kommer snart att räkna ut det.

Spökmusen måste vara en liten fladdermus. Återigen droppings på bordet och det knackade en av fällorna från ena takbjälken. Vi har lagt en fälla på varje takbjälke.

Det verkar som om det ena trädet är ett päronträd. Vi har satt nät om varje frukt så att de inte blir ätna som förra året. De är bara 4!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *