Delayed Summer / sen sommar

Now we have the hot summer time. Early mornings we go to work and then have a late breakfast and the hot hours descend on us. Had a couple of those but today we are expecting rain. or well we’ll see. Most of the time we will not get rain unless there is a 80 + % chance of it coming or if it comes from the sea. Anyway…

Started on the second oven mitt and making it a little longer.

So mornings are either working the patches or as of late cutting the grass and weeds around the roof storage and then intending to flatten the walls shoveled up byt the dozer during the fires. They made good fire walls – roads but it takes time to flatten them to orginal shape = flat.

Nu har vi den heta sommartiden. Tidigt på morgonen går vi till jobbet och äter sedan en sen frukost och de varma timmarna faller över oss. Hade ett par av dem men idag förväntar vi oss regn. eller väl vi får se. För det mesta får vi inte regn om det inte finns 80 +% chans att det kommer eller om det kommer från havet. I alla fall… Började på den andra ugnshandsken och gör den lite längre. 

Så morgnarna arbetar antingen med grönsakslandet eller så att de sen klipper gräset och ogräset runt takförrådet och sedan tänker platta ut de väggar som skjutits upp av schaktmaskinen under bränderna. De skapade bra eldväggar – vägar men det tar tid att platta dem till originalform = platt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *