Rain

Rain rain rain.

And there is now since some days back a landslide over the road to Kemp and another on the same road but toward Armidale. No way out! Creek is flooding and the two very long and winding roads are gravel and have a couple of flooded creeks. So we are staying home.

Library items are late and Mick is soon in need of med’s but it’s supposed to look up next week. rains are supposed to stop for some days, dozers and workers are on their way so ..

We have food for 11 days in the fridge/freezer and also almost two weeks of emergency food cans in the garage.

They say it’s El Ninja and will be going on until March or so. Next shopping will be like before Yule when we did shop up prudently.

It was probably worse during the fires last year when the electricity stopped working and we used the tractor for electricity for the ute fridge and other emergency invented help machinations.

Even if it rains the stuff that is allready growing in the patches are ok but sowing – just forget that. It rots straight away. Now we have sown in troughs on the veranda and will plant out later.

The weather is much cooler too now but still ok.

Regn regn regn. Och det finns nu sedan några dagar tillbaka ett jordskred över vägen till Kemp och en annan på samma väg men mot Armidale. Ingen väg ut! Creek översvämmer och de två mycket långa och slingrande vägarna är grus och har ett par översvämmade bäckar. Så vi stannar hemma. Biblioteksartiklar är sena och Mick behöver snart mediciner men det ska tänka upp nästa vecka. regnar ska stoppa i några dagar, schaktare och arbetare är på väg så .. Vi har mat i 11 dagar i kylen / frysen och även nästan två veckor med akutmatburkar i garaget. De säger att det är El Ninja och kommer att pågå fram till mars eller så. Nästa shopping blir som före Yule när vi handlade för en tid framöver. Det var förmodligen värre under bränderna förra året när elen slutade fungera och vi använde traktorn för el till flakbils-kylskåpet och andra nödhjälpsmaskiner. Även om det regnar är saker som redan växer i lapparna ok men sådd – glöm det bara. Det ruttnar genast. Nu har vi sått i tråg på verandan och kommer att plantera ut senare. Vädret är mycket svalare också nu men ändå ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *