Tag Archives: cornices

Latest improvements

Kitchen, new stove and shelves
Kitchen, new stove and shelves, nya gasspisen och hyllor i köket
cornices along the ceiling
cornices along the ceiling, nya lister runt om i köket
Two new veggie patches are measured up
Two new veggie patches are measured up, två nya grönsaksland har vi mätt upp
The mango tree is planted in the citrus grove for protection against the elements
The mango tree is planted in the citrus grove for protection against the elements, planterat mangoträdet i citruslunden så att den är väl skyddad för frosten
The pomelo is of coure planted in the citrus grove
The pomelo is of coure planted in the citrus grove, planterade pomelon i citruslunden och satt taggiga döda citrus runt så att inte wallaby´sarna äter up den.
Almost done in the pecan square
Almost done in the pecan square, nästan klar i pecannötsrutan
Almost done in the pecan square
Almost done in the pecan square, nästan klar i pecannötsrutan

 

Using the hired garden tiller
Using the hired garden tiller, drar över marken med en hyrd jordfräs. Jäklar vad jobbigt det är!