Tag Archives: kitchen

Kitchen final

Puttering on the kitchen while the rain is pouring. Waiting for some days of no rain to go and pick up parts like the counter tops or the base cabinets or plumping parts or a table saw or whatever is needed.

Pular med köket medan regnet öser ner. Väntar på att några dagar utan regn ska komma och då plocka åka och köpa delar som bänkskivorna eller underskåpen eller rörmokar- delar eller en bordssåg eller vad som behövs.

Mycket nöjda med vårt arbete. Vi har provat oss fram med lösbord och annat och funnit att vi jobbar bra med den här lösningen.

May 2018 harvest / skörd


Överst skörden av majskolvar. De blev väldigt små men alla stånd fick en kolv i alla fall. I vår ska jag blanda i mer kompost och så och så fler.

Nedre är skörden för idag. På morgonen går man ut och skördar lite och sen bestämmer man vad man ska äta. Idag blir det kokt korv med majskolvar och en sallad på sallat, ung spenat köpegurka och köpetomat. Ikväll blir det köpt kyckling, för vi har inga egna ännu, som vi gör soppa på med lite grejs i. Sen ska vi försöka göra kvällsté på Wild Bergamot. Det är inte riktig bergamot men man kan göra ett té på det.

Till soppan ska vi ha knäckebröd som vi har bakat men bild på det kommer senare. Det blev inte perfekt utan mer platt. Men gott!

Latest improvements

Kitchen, new stove and shelves
Kitchen, new stove and shelves, nya gasspisen och hyllor i köket

cornices along the ceiling
cornices along the ceiling, nya lister runt om i köket

Two new veggie patches are measured up
Two new veggie patches are measured up, två nya grönsaksland har vi mätt upp

The mango tree is planted in the citrus grove for protection against the elements
The mango tree is planted in the citrus grove for protection against the elements, planterat mangoträdet i citruslunden så att den är väl skyddad för frosten

The pomelo is of coure planted in the citrus grove
The pomelo is of coure planted in the citrus grove, planterade pomelon i citruslunden och satt taggiga döda citrus runt så att inte wallaby´sarna äter up den.

Almost done in the pecan square
Almost done in the pecan square, nästan klar i pecannötsrutan

Almost done in the pecan square
Almost done in the pecan square, nästan klar i pecannötsrutan

 

Using the hired garden tiller
Using the hired garden tiller, drar över marken med en hyrd jordfräs. Jäklar vad jobbigt det är!

20150824 Monday

20150824 Monday. Rain all day. Started on the kitchen. Moved the fridge out of the way and the table into the living room. Moved the workbench to the window so we could get at the floor by the inside wall and corner. We put in some new floor boards and put together the shelves. 6 Shelves and 2 meter high. Pity Bunnings botched our order of two shelve units plus they have not even called if the second shelf has ever arrived. What boneheads!

9

 

 

DSC03055

20150824 måndag. Regnat hela dagen. Började på köket. Flyttade kylskåpet ur vägen och bordet in i vardagsrummet. Flyttade arbetsbänken till fönstret så att vi kunde komma åt golvet vid innerväggen och hörnet. Vi bytte ut några golvbrädor och satte ihop en hylla. 6 Hyllor och 2 meter hög. Vi hade beställd två hyllor men fick bara en. Bunnings ställde till vår order rejält och nu har de inte ens idats ringa om hylla två har kommit. Vilka fårskallar!

The kitchen, köket

 

Before us this house was owned by some tree huggers. They thought the summers were too warm so they planted a LOT of trees around the house. Maybe they are right but we still think they planted too many trees and too close to the house, fire hazard-thinking. But we are still thankful for the fruit trees they planted. We don´t know which ones were here already and which ones they planted though.

Anyway, the house was very termite eaten but we only found some left in one place pretty central under the kitchen but that has been taken care of now. Of course you have to keep an eye out all the time.

Two kitchen walls were taken down to make a veranda and the stove was moved inside the main building.

2 1

We are trying to restore the walls and floors but also insulate them. There are two added on bedrooms from way before the former owners. So the house now looks a bit like a coat of many colours.

The neighbouring lady who was born here came over to have a look and told us how it looked back then and who slept where.

She also said that we must change the house to how we want it.

So far the kitchen walls are up and insulated. Fibro along the sink and stove part and Gyp-rock by the table-window part. The shed part has one original wall and one new fibro which is insulated. The main building has one insulated wall and the whole house is righted so it is not leaning as much as it was when we took over. It was leaning badly when we moved in.

3 4 6 7 8

Köket

Före oss ägdes huset av några s.k. trädkramare. De tyckte att somrarna var alltför varma så de planterade en hel del träd runt huset. Kanske de har rätt men vi tycker att de planterade alltför många träd och för nära huset med tanke på brandfarna. Men vi är fortfarande tacksamma för de fruktträd som de planterade. Vi vet inte vilka träd som var här redan och vilka de planterade dock.

Hur som helst, var huset mycket termitätet men vi hittade bara några kvar på ett ställe ganska centralt under köket men som vi har tagit hand om nu. Naturligtvis måste man hålla ett öga på termiterna och andra insekter hela tiden.

De förra ägarna rev köksväggarna flyttade in spisen i huvudbyggnaden.

Vi försöker att återställa väggar och golv och också isolera där det passar. Någon gång i tiden har två sovrum lags till huset så huset ser nu ut som ett litet lappverk från olika årstiden.

Granndamen som föddes här kom och tog en titt och berättade hur det såg ut på den tiden det begav sig och berättade var de sovit och ätit mm. Mamma, pappa och 6 barn.

Hon sade också att vi måste ändra huset till hur vi vill ha det och inte hänga upp oss på det gamla.

Hittills har vi fått upp köksväggarna och isolerat. Fibro längs diskbänken och spis- delen och gipsvägg vid bordet-fönsterdelen. Snickerboa-delen har en ursprunglig vägg och en ny fibro som är isolerad. Huvudbyggnaden har en isolerad vägg och hela huset är rätat så att det inte lutar så mycket som när vi tog över. Det lutade rejält när vi flyttade in.