The kitchen, köket

 

Before us this house was owned by some tree huggers. They thought the summers were too warm so they planted a LOT of trees around the house. Maybe they are right but we still think they planted too many trees and too close to the house, fire hazard-thinking. But we are still thankful for the fruit trees they planted. We don´t know which ones were here already and which ones they planted though.

Anyway, the house was very termite eaten but we only found some left in one place pretty central under the kitchen but that has been taken care of now. Of course you have to keep an eye out all the time.

Two kitchen walls were taken down to make a veranda and the stove was moved inside the main building.

2 1

We are trying to restore the walls and floors but also insulate them. There are two added on bedrooms from way before the former owners. So the house now looks a bit like a coat of many colours.

The neighbouring lady who was born here came over to have a look and told us how it looked back then and who slept where.

She also said that we must change the house to how we want it.

So far the kitchen walls are up and insulated. Fibro along the sink and stove part and Gyp-rock by the table-window part. The shed part has one original wall and one new fibro which is insulated. The main building has one insulated wall and the whole house is righted so it is not leaning as much as it was when we took over. It was leaning badly when we moved in.

3 4 6 7 8

Köket

Före oss ägdes huset av några s.k. trädkramare. De tyckte att somrarna var alltför varma så de planterade en hel del träd runt huset. Kanske de har rätt men vi tycker att de planterade alltför många träd och för nära huset med tanke på brandfarna. Men vi är fortfarande tacksamma för de fruktträd som de planterade. Vi vet inte vilka träd som var här redan och vilka de planterade dock.

Hur som helst, var huset mycket termitätet men vi hittade bara några kvar på ett ställe ganska centralt under köket men som vi har tagit hand om nu. Naturligtvis måste man hålla ett öga på termiterna och andra insekter hela tiden.

De förra ägarna rev köksväggarna flyttade in spisen i huvudbyggnaden.

Vi försöker att återställa väggar och golv och också isolera där det passar. Någon gång i tiden har två sovrum lags till huset så huset ser nu ut som ett litet lappverk från olika årstiden.

Granndamen som föddes här kom och tog en titt och berättade hur det såg ut på den tiden det begav sig och berättade var de sovit och ätit mm. Mamma, pappa och 6 barn.

Hon sade också att vi måste ändra huset till hur vi vill ha det och inte hänga upp oss på det gamla.

Hittills har vi fått upp köksväggarna och isolerat. Fibro längs diskbänken och spis- delen och gipsvägg vid bordet-fönsterdelen. Snickerboa-delen har en ursprunglig vägg och en ny fibro som är isolerad. Huvudbyggnaden har en isolerad vägg och hela huset är rätat så att det inte lutar så mycket som när vi tog över. Det lutade rejält när vi flyttade in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *