Fredag

Svenska under bilden.

We are both feeling down in the dumps.Our bodies are tired and our minds don´t agree. No dishes were done, no laundry either but we did a lot of pruning on our trees.The two Yellow Guavas, one of the Mulberries and a Lilly Pilly. This tree we pruned a bit last year and it was in July. It lost tons of green hard berries. Jen made them out to be some kind of Lilly Pilly but could not find out which. This year when we had pruned it good she found some ripe Magenta Lilly Pillys on the ground. So it we have two Magenta Lilly Pillies.  That is great. Also just found out The Magenta is and endangered species which means we probably should try to propagate some more somewhere on the parcel. After having pruned a wallaby came along and sat among the branches on the ground. Jen was gathering some of the good looking leaves for tea and said to the wallaby it could eat the leaves, hahahahah, The wallaby jumped along a bit and sat down to eat off the Guava leaves. When we both went inside to have a cuppa´ it came onto the yard and ate from the weeds in the grass! How cute! After tea we cleared out all branches to the meadow and sorted the bigger chunks of branches in one pile and let the others just lie spead out. We let nature help us and dry the leaves to drop off and later be sucked into the lawn mower and spread on the compost heaps. the Patches look fine. We also measured out our two new patches for the spring. Tomorrow we will start digging them out.

Vi känner oss båda lite nere. Våra kropparna är trötta men våra sinnen inte är överens med kropparna. Ingen disk gjordes, ingen tvätt heller men vi gjorde en hel del beskärning på våra träd.Två gula Guava, ett av mullbären och en Lilly Pilly. Detta träd beskar vi lite förra året och det var i juli. Det förlorade massor av gröna hårda bär. Jen fann att de var någon form av Lilly Pilly men kunde inte ta reda på vilken. I år när vi beskar det fann hon några mogna Magenta Lilly Pillys på marken. Så då vi har två Magenta Lilly Pilly träd. Det är bra. Också fick reda på att Magenta är en hotad art vilket innebär att vi förmodligen bör försöka att sprida lite mer någonstans på vår mark. Efter att ha beskuren kom en wallaby och satte sig bland grenarna på marken. Jen höll på att samla några finare blad till te och sade till wallaby´n den kunde äta bladen, hahahahah, då hoppade wallaby´n längre bort och satte sig att äta av Guava bladen. När vi båda gick in för att fika lite kom den in på gården och åt ogräs! Hur söt! Efter fikat rensade vi bort alla grenar till ängen och sorterade de tjockare grenarna i en hög och låt de andra ligger precis utbredda. Vi låter naturen hjälpa oss att torka bladen att släppa och senare sugas in gräsklipparen och spridas på komposthögarna. Grönsakslanden ser bra ut. Vi mätte också våra två nya grönsaksland för våren. I morgon kommer vi att börja gräva ut dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *