Kemp day

Upp tidigt och åkte till Kempsey Festival med ridningstävlingar, spel, pariserhjul, vedhuggning och visning av djur, bageri och mer. Det var lite patetiskt men Mick sa att vi måste ändra vår synpunkt från Big City till by! Såg några riktigt fina kycklingar och tuppar några av som tycktes prata med oss! Gick hem och latade oss. Mick vattnade grönsaks sängar.Även för Mick känns som om det är ett nytt år. Efter vintern kommer det nya året eller hur! Så, lilla fröhuset är i full gång, förutom tomaterna. Tid att sätta upp staketet runt säng nr 3. Ingenting har kommit upp. Tidigt på morgonen sitter wallabiesarna på sängen och väntar. “Ingenting växer här än men erfarenheten visar att det snart kommer att bli, bara ha tålamod!”

Up early and went to Kempsey Festival with horseriding competitions,  games, ferriswheel, wood chopping and showing of animals, bakery and more. It was a bit pathetic but Mick said we need to change our viewpoint from Big City to village! Saw some really nice chicken and roosters some of who seemed to talk to us! Went home and lazied. Mick watered the vegie beds.

Even Mick feels lik it´s a new year.After winter comes the new year right!

So little seed house is in full swing, except the tomatoes. Time to put up the fence around bed no 3. Nothing has come up there. Early morning the wallabies sit on the bed and wait.                                                  ” Nothing grows here yet but experience shows that it will soon come, just be patient!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *