First bath of the ähum year – spring

Hade det första badet i bäcken, våren och vintern igår. Bäcken hade ändrats igen med den sista översvämningen och är nu ganska grund och sandig. Möjligen djupt i mitten men vi kollade inte ut det.Vår spökmus är levande och bra. Igår morse hade den bajsat på bordets hörn igen. Vi har haft två fällor på bordet till ingen nytta. Vi sätter en på en av takbalkarna. I morse mer poop på bordet och ingen mus i någon fälla! Satte upp staketet tillfälligt runt grönsakssäng nr 3. Bara för att hålla wallabiesna ute. Blåregnet blommar. Annars är det torrt som ben men alla buskbränder är släckta vilket är såå bra.

Had the first bath in the creek of the spring and winter yesterday. The creek had changed again with the last flood and is now pretty shallow and sandy. Possibly deep in the middle but we did not check that out.

Our ghost mouse is alive and well. Yesterday morning it had pooped on the corner of the table again. We have had two traps on the table to no avail. We put one up on one of the ceiling beams. This morning  more poop on the table and no mouse in any trap!

Put up the fence temporarily around veggie bed no 3. Just to keep the wallabies out.

Wisteria is blooming. Otherwise it is dry as a bone but all bush fires are out which is soo nice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *