Weeding and netting the grapes

Började dagen med nätning av druvorna. Förra året torkade de alla och föll ner. I år håller vi ett öga på dem. Vissa kråkor tycks också hålla ett öga på dem. Vi gillar inte kråkor. Vi vill ha våra skator! Sedan på rensa ogräs i nr. 2. Att ogräs driver dig nötter. Den minut du gör något annat växer det tillbaka extra mycket. Vi måste också döda det runt sängarna. Förra året försökte vi lägga gräsklipp, men det räcker inte, eller vi måste …. eller …. eller …. Vi ska räkna ut något. 2 kg färs blev 12 plättar och umph antal köttbullar. Mer Deep Heat på Jen´s tummen medan vi tittar på en tv-serie från biblioteket. Hade lite trevligt lätt regn under kvällen.

Beginning the day with netting the grapes. Last year they all shrivelled and fell down. This year well keep a closer eye on them. Some crows seem to also keep an eye on them. We do not like crows. We want our Magpies! Then onto weeding no. 2. That grass drives you nuts. The minute you do something else it grows back with a vengence. We have to kill it all around the patches too. Last year we tried laying grass clippings but it is not enough or we have to…. or…. or…. We´ll figure something out. 2 kg of mince became 12 patties and umph count of meatballs. More Deep Heat on Jens thumbs while watching a tv-series from the library. Had a bit of nice easy rain during the evening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *