Avocado

Oktober 2016 hade vi 5 avokadokärnor som växt till sig. Vi planerade 4 på olika ställen i trädgården. En behöll vi i krukan. Av alla 4 överlevde 1. Men den förde ett tynande liv.

Nu har vi grävt upp den och tagit avocadon i krukan och planterade bägge i citruslunden. Vi har gjort allt för dessa små blivande träd hoppas vi. Nu är det bara att vattna och se. Det verkar finnas en underjordisk ström i närheten för när det regnar det minsta lilla så blir det genast slafsigt i närheten och i ett streck som går tvärs över hagen. Iallafall sista försöket!

In October 2016 we had 5 avocado seeds grown up. We planted 4 at different places in the garden. One we kept in the pot. Of all 4 survived 1. But it barely.

Now we have digged it up and taken avocado in the pot and planted both in the citrus grove. We have done everything for these little trees to be we hope. Now it’s just watering and seeing. There seems to be an underground stream nearby for when it rains the least bit, it immediately becomes sloshy in the vicinity and in a lineacross the garden. This is our last try!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *