Lite tankar

So I am thinking, our soil is still too much full of clay and needs more compost and sand. Sand is no biggie but the compost…. hubby suggests buying but I think it is better with “homemade”. So thinking I should go into lot 14 and 16 and rake up some whatnots and stuff in the ute and bring home.

We have now started up a compost down by the patches.  The 3 composts we have, we have blended together and we will let them rest now while we are gone.

Thing is you actually need a lot a looot  of leaves, branches, grass and kitchen waste before you get any descent amount of compost. Big piles turn into little flat piles And you look at them and say whaaaa…..

So thinking……… yeah….

Så jag tänker, vår jord är fortfarande för mycket full av lera och behöver mer kompost och sand. Sand är inte biggie men kompost …. hennes fästman föreslår att köpa men jag tycker att det är bättre med “hemlagad”. Så tänker jag att jag ska gå in i parti 14 och 16 och hämta upp lite vad och saker i pick-up’en och ta hem.

De 3 komposterna vi har, vi har blandat ihop och vi låter dem vila nu när vi är borta.

Saken är att du faktiskt behöver mycket av löv, grenar, gräs och köksavfall innan du får någon anständig mängd kompost. Stora högar förvandlas till små platta högar  och du tittar på dem och säger vaaaa …..

Så jag  tänker ……… jaaa ….  hmmm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *