Late summer day

Sorterade metallskräpet i vår skrotgård nu framtida garageplats. Till soptippen  i morgon och resten upp till förrådshuset, nen del till trädgårdlanden och några hängde vi bara vid citruslunden på det gamla staketet där, tillfälligt.

Vattnade trädgårdslandet. Inte mycket kvar blomstrande där nu. Fortfarande tomater, några små paprikor, basilika, ormbönor, vattenmeloner, skördade sötpotatisblad, resten av grönsakerna lever ungerfär.
Vi tog alla gamla frön och sådde dem alla blandade i en lång rad i no 2. I stället för att kasta dem och snarare än att förvänta sig att de växer senare gjorde vi så här. Melonerna kisar upp först. Vi har täckt en del av nr 2 och 3 och det verkar fungera. Täckt några rader med nät för att hålla gräshopporna och sniglarna ute. Det finns knappast några insekter ute som  pollinerar…   så ja …

Sorted the metal junk in our scrap yard to be garage platform. To the trash plant tomorrow and the rest up to the store house, some to the garden patches and some we just hung by the citrus grove on the old fence there, for now. Watered the patches. Not much left thriving there now. Still tomatoes, some tiny capsicum, basil, snake beans, water melons, harvested sweet potato leaves the rest is just barely making it. 

We took all old seeds and sowed them all mixed up in a long row in no 2. Rather than throwing them and rather than expecting them so grow later we did this. The melons are peeping up first. We have covered part of no 2 and 3 and it seems to do it’s trick. Covered some rows with netting also to keep the grasshoppers and snails out. There are barely any insects out to pollinate so yeah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *