Okej, tid för lite trädgårdsarbete

Okej, tid för lite trädgårdsarbete.

Ta bort några av ligustrarna för att ge sol till några Lilly Pillys vi planterade i 2018. ligustrarna har verkligen vuxit över allt. De luktar fantastiskt och är vackra men som jag skrev tar de över allt och förökar sig som attan.

Planerar att plantera två mango från krukor där nere och eventuellt en avokado och båda Macadamias också.

Men först. ta bort ligustrarna tar lång tid. De är så många.

Medan vi gjorde lite förkoll innan vi började skära ligustrarna hittade vi några passionsfruktrankor med blommor och omogna frukter. Tur för oss att det är ett ätbart slag. Det kommersiella slaget. Vi är lite fundersamma om hur de kom dit. Vi är så långt borta från allt och överallt.

Alla päronbarn är uppätna! Någon åt de mycket omogna som bara började bilda frukt !!! Alex the Possum ?? Fladdermöss ?? Det kom 13 + päron på väg!

Åh hon skrev men först! Mata citrus träd! – Det görs före lunch.

Nu ligustrarna – nej! hände inte. Regn var i horisonten så efter att ha matat citruserna bestämde vi oss för att klippa gräset så mycket vi kunde medan det var torrt. Så det är vad som hände.

Jaja!

Ok, time for some gardening.

Removing some of the Privets to give sun to the Lilly Pillys we planted in 2018. The privets have really overgrown everything. They smell great and are beautiful but as I wrote they take over everything. 

Planning on planting two Mangos from pots down there also and Possibly the one Avocado and both Macadamia’s too. 

First things first. removing the Privets takes a long time. They are so many.

While we did some recon before starting to cut the privets we found some Passion fruit vines with flowers and unripe fruit. Lucky for us it is an edible kind. The commercial kind. We are a bit stumped as how it got there. We are so far away from everything and everywhere.

All pear babies are eaten! Someone ate the very unripe just beginning to form fruit!!! Alex the Possum?? Bats?? There were 13 pears a coming!

Oh she wrote first things first! Feed the citrus trees!  –  That done by lunch.

Now the privets – no! did not happen. Rain was on the horizon so after feeding the citruses we decided to mow the grass as much as we could while it was somewhat dry. So that’s what happened.

Oh well!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *