20210518 Tuesday Tisdag

Sometimes you plan the day and it just does not work. Usually we plan to much and things happen. So anyway we got the new shower and pump set up so that we do not have to change the pressure all the time mid shower. Something went wrong. This is the third shower we buy. We don’t know why they do not work properly without a lot of intervention but they don’t. They all look the same even though the brand name is different.   For sometime we have fought the cockatoos. Not only the black old nut thief from years but now also the Sulphur Crested ones!  So sepping out of the house: Carnage!! Lucky for us they loose about one fourth of the nuts that fall to the groudn so we can pick them up soooo I guess Thank you! (worse is when they try to get to them before they are ripe.

Resterna efter kakaduornas framfart

And now that the rains have stopped and the dry time has started it is time to see if we can do anything about the vegetable patches.

En sådan vacker dag

Last week Mick did a quick visit and sowed cilantro/coriander, two different cabbages, Romaine lettuce and Pak choi. None of which has poked up it’s little greenery yet. Late afternoon I got to go out and do a short stint of weeding in patch 1. Cleared out among the capsicum and oregano with a rosemary among them, gave them some compost, watered and poured coffee on them against the snails.

Usch vad ogräs

Then the sun went down behind the mountains and it got cold. We also have some addition to our coming tree plantation: 4 banana  plants! We hope they will survive the frosty period so that we can plant them in mid to late spring.

Hurra bananplantor

Also the first tick!!! Yeachh!

Första fästingen

Ibland planerar du dagen och det fungerar bara inte. Vanligtvis planerar vi för mycket och saker händer. Så ändå lyckades Mick den nya duschen och pumpen installerad så att vi inte behöver ändra trycket hela tiden mitt i duschen. Något är alltid fel. Det här är den tredje duschen vi köper. Vi vet inte varför de inte fungerar ordentligt utan mycket ingripande men de gör de inte. De ser alla likadana ut trots att varumärket är annorlunda. Under en tid har vi kämpat mot kakaduerna. Inte bara den svarta gamla nöttyven från förr om åren utan nu också de Större Gultofskakaduorna (Sulphur Crested Cockatoo)! Så ja stiger ut ur huset: Nötblodbad !! Tur för oss att de tappar ungefär en fjärdedel av nötterna som faller till marken så att vi kan plocka upp dem, sååå antar jag, tack! (värre är när de försöker komma åt dem innan de är mogna. Och nu när regnet har slutat och torktiden har börjat är det dags att se om vi kan göra något åt ​​grönsakslanden. Förra veckan gjorde Mick ett snabbt besök och sådde koriander / koriander, två olika vitkålar, Romaine-sallad och Pak choi. Ingen av dem har skjutit upp ännu. Sen eftermiddag fick jag chansen att gå ut en kort stund med ogräs i land 1. Rensade bland paprika och oregano med en rosmarin bland dem, gav dem lite kompost, vattnade och hällde kaffe på dem mot sniglarna. Sedan gick solen ner bakom bergen och det blev kallt. Vi har också tillägg till vår kommande trädplantage: 4 bananplantor Vi hoppas att de kommer att överleva den frostiga perioden så att vi kan plantera dem i mitten till sen vår. Också det första fästingen anföll mig !!! Usch!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *